Selecteer een pagina

Hoe een levensreddend medicijn in Nederland nooit een kans kreeg

Bijdrage van René van Slooten, voormalig ambtenaar, onder meer speechschrijver voor diverse ministers. 

Zink is een levensreddend medicijn dat door de Nederlandse overheid – de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGJ- werd verboden voor de behandeling van corona. Was dat een rampzalig besluit voor duizenden patiënten?

Gedurende de eerste paar weken van de corona pandemie, constateerden artsen dat de patiënten vooral ziek waren door hun op hol geslagen afweersysteem dat levensbedreigende complicaties veroorzaakte. Als het zou lukken om dat heftige afweerproces te controleren, zouden de patiënten een goede kans hebben om te genezen. Een prominent OMT lid dat deze opvatting verkondigde, was Mark Bonten, de microbioloog uit Utrecht. [1]

In dezelfde beginperiode vertelden ziekenhuisartsen in de media over het vreemde en ongebruikelijke ziekteverloop bij veel corona patiënten. Die waren door hun huisarts naar het ziekenhuis verwezen wegens koorts en benauwdheid, maar verder goed aanspreekbaar hoewel ze al enkele dagen ziek waren. Er werd dan begonnen met een minimale dosering zuurstof, maar al snel bleek er meer nodig en binnen enkele uren werd het maximum van 15 liter per minuut bereikt en was de patiënt te ziek om nog naar de IC te kunnen. [2]  Opmerkelijk was dat geen van de geïnterviewde artsen vraagtekens zette bij het feit dat de zuurstof de conditie van de patiënten kennelijk verslechterde! In het NOS Journaal van 23 oktober 2020, dus zeven maanden later, bevestigde een IC verpleegkundige dit vreemde ziekteverloop nogmaals.  

Maar toch was dat merkwaardige ziekteverloop op internet al eerder verklaard door de Amerikaanse toxicoloog Albert Donnay [3]: het immuunsysteem maakt in de longen giftige afweerstoffen aan – zoals ferritine, bilirubine en koolmonoxide – om de virussen te doden. Maar door de ingeblazen zuurstof worden die beschermstoffen steeds weggespoeld en ze komen dan rechtstreeks of via het bloed elders in het lichaam waar ze schade aanrichten. Als reactie probeert het afweersysteem die steeds verdwijnende afweerstoffen aan te vullen, zodat het op hol slaat en de patient steeds verder vergiftigt. Omdat die giftige afweerstoffen in de longcellen worden aangemaakt uit “heem” – rode bloedplaatjes –  met behulp van het ‘stress enzym’ heem oxygenase, verandert ook de samenstelling en de kleur van het bloed, wat extra complicaties veroorzaakt, zoals trombose en een verkeerde (te positieve) aanduiding op een saturatie meter. Daardoor kan een bewusteloze patiënt ongemerkt een ernstig zuurstoftekort krijgen (‘silent hypoxia’) en zelfs overlijden als de artsen en verpleegkundigen niet in de gaten hebben welk levensbedreigend afweerproces zich afspeelt. [4]

Volgens de toxicoloog Albert Donnay ontstaan die ernstige complicaties vooral door het ‘endogene’ koolmonoxide dat door het immuunsysteem in de longen wordt aangemaakt, en vervolgens elders in het lichaam terecht komt; een opvatting die wordt bevestigd door het advies ‘Gezondheidsrisico’s door lage concentraties koolmonoxide’ dat de Gezondheidsraad in 2019 aanbood aan de regering (die er nog niets mee heeft gedaan).

Opmerkelijk is dat van de mainstream media alleen ‘De Telegraaf’ aandacht besteedde aan de uitleg van Albert Donnay. [5]

Maar Donnay bracht ook een positieve boodschap, want volgens hem is zink het uitgelezen middel om die heftige en vaak fatale afweerreactie te onderdrukken, omdat het de werking blokkeert van het stress enzym heem oxygenase dat de ellende veroorzaakt. Dit wordt bevestigd door talloze publicaties op de wetenschappelijk zoekmachine Scholar Google, waar men ook kan vinden dat zink wereldwijd wordt toegepast als effectief middel tegen infecties van de longen en luchtwegen, inclusief covid-19! [6]

De tragiek is echter dat in maart 2020 het gebruik van zink in Nederland direct werd verboden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) [7]. Dat gebeurde nadat de huisarts Rob Elens had gemeld dat hij zijn coronapatiënten had genezen met een combinatie van zink, het antimalariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), vitamine D en azytromicine (een antibioticum tegen neveninfecties). Deze claim had natuurlijk direct onderzocht moeten worden, maar dat gebeurde niet en zink werd expliciet verboden, terwijl er kort daarop in vrijwel alle ziekenhuizen bij coronapatiënten wél grootschalige en onverantwoorde proeven werden gedaan met zeer hoge doseringen HCQ, een middel dat in de tropen berucht is om lichamelijke en psychische bijwerkingen! Het zal op zijn minst onderzocht moeten worden of er een verband is tussen het (vaak gedwongen) gebruik van HCQ en de ‘long covid’ waar veel coronapatiënten langdurig last van houden. 

Maar in maart 2020 gebeurde er nog iets dramatisch, toen van hogerhand plotseling werd besloten: ‘vaccinatie is de enige uitweg uit de crisis’. Dat rampzalige besluit nam de regering op advies van academische deskundigen, waaronder wetenschappers met directe banden met de farmaceutische industrie die hun universitaire onderzoek financieren. En daardoor verdween het zoeken naar een geneesmiddel achter de horizon, ofschoon zink incidenteel nog wel werd genoemd [8]. Maar wie durfde te twijfelen aan de officiële vaccinatie strategie, werd, net als Elens, op slag verdacht verklaard of geridiculiseerd in plaats van dit met een wetenschappelijke “open mind” te onderzoeken.

Verrassend genoeg werd de opvatting van Albert Donnay nogmaals bevestigd door een internationaal team artsen, die in juni 2020 in het vakblad ‘Antioxidants’ een artikel publiceerden: ‘Targeting the heme-heme oxygenase system to prevent severe complications following COVID-19 infections’. [9] 
Dit artikel, dat al in mei 2020 werd geschreven, beschrijft stap voor stap hoe de afweerreactie bij corona patiënten uit de hand kan lopen, met potentieel levensbedreigende complicaties als gevolg. De twee hoofdauteurs (waaronder een hoogleraar experimentele intensieve zorg) van het artikel zijn verbonden aan het Radboud UMC, dus men mag aannemen dat in april/mei 2020 de werkelijke feiten over het ziekteverloop van corona in Nederland genoegzaam bekend waren.

En die feiten werden in september 2020 nogmaals bevestigd, toen artsen van het Leuvense universiteitsziekenhuis ‘Saint Luc’ op internet publiceerden dat alle corona patiënten op hun IC leden aan een steeds ernstiger vorm van vergiftiging door koolmonoxide die door het eigen afweersysteem onophoudelijk werd aangemaakt. [10]

En in december 2020 publiceerde het gezaghebbende ‘Journal of Clinical Medicine’ eveneens een overzichtsartikel over de koolmonoxidevergiftiging bij corona patiënten op de IC’s. [11]

Interessant is dat president Donald Trump in oktober 2020 een ernstige corona besmetting opliep. In het ziekenhuis kreeg hij zuurstof en maar liefst negen medicijnen (zijn artsen waren kennelijk in paniek), waaronder ook zink. Trump kon na vier dagen weer naar huis, de termijn die overigens ook al werd genoemd door huisarts Rob Elens. Verder kreeg Trump ook nog het peperdure experimentele medicijn Regeneron dat de afweer versterkt, maar waarvan de werking niet vaststaat. Niettemin was dat bericht koren op de molen van de farmaceutische industrie en het wordt inmiddels in de media aangeduid als “het medicijn dat Trump genas”. Ook in Nederland wordt er nu mee geëxperimenteerd bij corona patiënten, hoewel vaststaat dat de enige medicijnen die werkelijk helpen, zoals dexamethason en tocilizumab, niets tegen virussen doen maar juist het immuunsysteem onderdrukken. 

Conclusies
Uit het bovenstaande overzicht (overigens nog maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg) kunnen enkele conclusies worden getrokken:

  1. Vanaf het begin van de corona crisis zijn er duidelijke aanwijzingen dat niet het covid-19 virus, maar de heftige afweerreactie de werkelijke boosdoener is.
  2. Het direct ingaande verbod op zink (maart 2020) was onbegrijpelijk, want het staat vast dat zink een genezende werking heeft bij infecties van luchtwegen en longen. Dat dramatische verbod kan mogelijk veel levens gekost hebben.
  3. De vaccinatiestrategie als ‘enige uitweg uit de crisis’, was ondoordacht en overhaast en doet geen recht aan de mogelijkheden tot behandeling met medicijnen.
  4. Huisartsen, de artsen en het verplegend personeel in ziekenhuizen zijn nog onvoldoende bekend met het heem-heem oxygenase afweersysteem, om te begrijpen wat er bij het ziekteverloop van corona patiënten werkelijk plaatsvindt. Die kennis is in Nederland wel aanwezig, maar kennelijk onvoldoende op de juiste plaatsen. 
  5. Het RIVM, het OMT en het ministerie van VWS zijn gesloten bolwerken. Naar andere meningen wordt niet geluisterd, hetgeen tijdens een crisis c.q. in tijden van onzekerheid en twijfel, een onvergeeflijke fout is.

Bronnen

[1] Zie o.a. https://www.dub.uu.nl/nl/achtergrond/coronakopstuk-marc-bonten-‘voor-deze-crisis-had-ik-nog-nooit-iets-met-virussen-gedaan

[2] In het BNNVARA programma ‘Levenslucht – een week op de IC’ dat werd uitgezonden op 1 april 2020 bevestigden artsen van drie grote ziekenhuizen onafhankelijk van elkaar dit vreemde ziekteverloop.  En zeven maanden later – op 23 oktober 2020 – vertelde een IC verpleegkundige een identiek verhaal in het NOS Journaal van 8 uur.  

[3] Zie https://osf.io/uvj42  ‘COVID-19 morbidity and mortality caused by endogenous carbon monoxide poisoning, with recomendations for testing and treatment’ . 

[4] Op 14 april 2020 had de Volkskrant een hoofdartikel ’De dood die zo onverwacht komt, dat hakt erin’, waarin een nietsvermoedende verpleegkundige dit proces beschreef: “’s Ochtends denk je: het gaat goed. Soms ben je de zuurstof al aan het afbouwen. En dan kan iemand in een half uur volledig achteruitkachelen. In het begin liep ik continu met mijn saturatiemeter rond om het zuurstofgehalte te meten. Het liet me niet los’.

[5] Zie ‘Beademing heeft averechts effect’; De Telegraaf ‘Wetenschap’, 7 april 2020.

[6] Zie https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=zinc+inhibitor+heme+oxygenase&btnG=  en https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=zinc+infections+respiratory+lungs&btnG=  

[7] De Inspecteur-generaal van de IGJ die dat besluit nam, kreeg kort daarop een topfunctie binnen het ministerie van VWS en is een belangrijke souffleur van minister Hugo de Jonge.

[8] Zelfs de Volkskrant, die in alles het RIVM en het OMT volgt, moest erkennen dat zink een positieve uitwerking heeft bij zeker de helt van de coronapatiënten: ‘Hydroxychloroquine haalde in Nederland geen snars uit’, (25 augustus 2020).  

[9] Zie https://www.mdpi.com/2076-3921/9/6/540

[10] Zie https://www.researchgate.net/publication/344561042_Arterial_Carboxyhemoglobin_Levels_In_Covid-19_Critically_Ill_Patients en ook het al eerder gepubliceerde https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32904637/

[11] Zie https://www.mdpi.com/2077-0383/10/1/50

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: