Selecteer een pagina

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft het verzoek van de FDA afgewezen om slechts 500 pagina’s per maand op te hoeven leveren van de gegevens die Pfizer destijds heeft ingediend bij haar verzoek toe toelating van haar Covid-19-vaccin. De FDA heeft zich daarbij beroepen op “beperkte capaciteit” (de FDA heeft een jaarlijks budget van 6 mrd. USD en er werken ca. 18.000 medewerkers).

De rechter heeft de FDA opgelegd minimaal 55.000 pagina’s per maand te openbaren. Ervan uitgaande dat het totale dossier ongeveer 450.000 pagina’s bevat, betekent dit dat het iets meer dan acht maanden zal duren voordat alle gegevens publiek toegankelijk zijn.

Advocaat Aaron Siri, die de eiser in deze zaak vertegenwoordigde, heeft deze verbluffende update verstrekt via zijn blog, Injecting Freedom.

Namens een klant heeft zijn kantoor de FDA verzocht alle gegevens te verstrekken die Pfizer heeft ingediend bij haar aanvraag tot toelating van haar Covid-19-vaccin. De FDA vroeg daarop het Hof toestemming slechts 500 pagina’s per maand te hoeven vrijgeven, hetgeen betekent dat de FDA meer dan 75 jaar de tijd zou krijgen de gegevens te openbaren.

De federale rechtbank heeft het verzoek van de FDA resoluut afgewezen en de FDA heeft bevolen minimaal 55.000pagina’s per maand te openbaren.

Dit is een grote overwinning voor de transparantie in het algemeen en neemt belemmeringen weg die federale gezondheidsautoriteiten hebben opgeworpen om onafhankelijke wetenschappers inzicht te verschaffen in deze dossiers. En onderzoek te verrichten naar de ernstige problemen met het huidige vaccinprogramma. Problemenbijvoorbeeld ten aanzien van afnemende immuniteit, het dominant worden van virusvarianten die de vaccin werking ontwijken, myocarditis, bloedstollingsproblemen, etc..

Zeker in een tijdsgewricht waarin overheden overwegen vaccinatie te verplichten is openbaarheid en transparantie over de achtergronden van de vaccins van cruciaal belang. Daarbij past het niet dat overheden en instituties ook maar de schijn wekken niet transparant te willen zijn. Wij kennen deze situatie ook in Nederland (bron). Een dergelijke vorm van bestuur staat haaks op de openheid die vereist is in een democratische samenleving.

Door eis van de FDA van tafel te vegen erkende de rechter dat het vrijgeven van deze gegevens van het grootste publieke belang is en een van de hoogste prioriteiten van de FDA zou moeten zijn. De rechter citeerde onder andere John F. Kennedy: “a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people”.

De volledige tekst van de rechterlijke uitspraak vindt u hier.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: