Selecteer een pagina

Boeren in China, India, Bangladesh, Indonesië en Vietnam, de grootste rijstproducerende landen ter wereld, verwachten een lagere oogstopbrengst door stijgende kunstmestprijzen.

Het International Rice Research Institute waarschuwt dat de oogsten in het komende seizoen tot 10% kunnen dalen. Dat komt neer op ca. 36 miljoen ton rijst en correspondeert met voedsel voor een half miljard mensen volgens (bron). 
500 miljoen mensen, dat is te overzien zou je denken. Maar het zit anders. Chemische meststoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium zijn de meest toegepaste voedingsstoffen in de rijstteelt. Boeren zijn bijzonder kwetsbaar voor stijgende kunstmestprijzen. Zij kunnen hogere prijzen niet uit eigen middelen betalen. Als reactie daarop kopen zij minder kunstmest in. Dit bedreigt echter de toekomstige oogstopbrengst. En bij lager aanbod dan de vraag naar rijst ontstaan prijsstijgingen van een gewas dat de helft (!) van de mensheid voedt.

Humnath Bhandari, senior landbouweconoom van voornoemd instituut, geeft aan dat de daling van 10% in de wereldwijde rijstproductie een “zeer conservatieve schatting” is. Hij zei dat als het Oekraïne-conflict voortduurt (wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen: als de sancties tegen Rusland als ingesteld door het westen voortduren) waardoor de kunstmestprijzen hoog blijven en het aanbod beperkt, de daling van de rijstproductie nog ernstiger kan zijn. Dit kan leiden tot een volledige wereldwijde voedselcrisis, vergelijkbaar met degene waarvoor de VN eerder waarschuwde (bron) (bron).

Rusland en Wit-Rusland zijn grote leveranciers van kunstmest. De sancties van de westerse landen beperken de verkoop van die kunstmest naar de rest van de wereld. Het aanbod daalt en de prijzen stijgen. 

Nguyen Binh Phong, een kunstmesthandelaar in de Vietnamese provincie Kien Giang, zei dat de kosten van kunstmest verdrievoudigd zijn, waardoor boeren in de regio gedwongen zijn het gebruik van kunstmest sterk te verminderen.

“Wanneer de boeren het gebruik van kunstmest verminderen, accepteren ze dat ze een lagere opbrengst zullen krijgen”.

Wat dan ook niet helpt is dat op de wereldmarkt, in tegenstelling tot de meeste gewasprijzen, de prijs van rijst het afgelopen jaar is gedaald, niet gestegen. Daardoor hebben de boeren minder opbrengst en lagere marges. Maar die moeten wel investeren in de aankoop van veel duurdere meststoffen.

(c) Bloomberg

Diverse regeringen in Azië hebben de rijstprijzen onder controle gehouden om de sociale orde te handhaven. Andere landen bieden genereuze kunstmestsubsidies aan boeren om de opbrengsten op peil te houden. India zal dit jaar bijvoorbeeld $ 20 miljard uittrekken om boeren te beschermen tegen de stijgende grondstofprijzen. Hoe dan ook kan het niet anders zijn dan dat de rijstprijzen aanzienlijk zullen stijgen. Door hogere kostprijzen in combinatie met spanning tussen vraag en aanbod.

Hierboven is ingegaan op de effecten van de sancties tegen Rusland op de rijstprijzen. Uiteraard geldt dat in principe voor alle gewassen waarbij gebruik gemaakt wordt van chemische meststoffen. Ook daarbij zijn verdere prijsverhogingen te verwachten. De wereldwijde voedselprijzen zullen dan ook op recordhoogtes blijven, aangezien voor 2023 een krapper aanbod verwacht wordt. Dit zal kunnen leiden tot aanhoudende sociale onrust en maatschappelijke ontwrichting. Het eerst in die landen die het al bijzonder moeilijk hebben: de emerging countries.

Is er bij de overheden nog iemand bezig met dit soort “negatieve bijvangst” van de sancties tegen Rusland? Zijn die ingecalculeerd in het staande beleid?

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: