Selecteer een pagina

Eind augustus verscheen er reeds een studie (bron) dat natuurlijke immuniteit na infectie een veel betere bescherming biedt tegen infecties dan het Pfizer-vaccin. Latere studies hebben natuurlijke- en door vaccins geïnduceerde immuniteit op cellulair niveau met elkaar vergeleken. Een daarvan ontdekte dat infectie-geïnduceerde antilichamen “superieure stabiliteit en cross-variant neutralisatie”  bieden ten opzichte van vaccin-geïnduceerde antilichamen. In normale mensen taal betekent dit dat mensen die al eerder geïnfecteerd waren (al dan niet met ziekteverschijnselen) een betere immuniteit hadden tegen de destijds nieuwe Delta variant.

Een ander onderzoek heeft deze bevindingen inmiddels onafhankelijk bevestigd (bron). In deze laatste studie volgden Yair Goldberg en collega’s alle personen in hun dataset (mensen in Israël) die positief hadden getest of twee doses van het Pfizer-vaccin hadden ontvangen. vóór 1 juli 2021. Vervolgens vergeleken ze het aantal besmettingen bij eerder besmette personen versus bij gevaccineerde personen van augustus tot september 2021. De onderzoekers onderzochten ook het aantal infecties onder mensen met zogenaamde ‘hybride immuniteit’ – dat wil zeggen eerder geïnfecteerde personen die daarna alsnog werden gevaccineerd.

Voor elk van de drie groepen telden ze het aantal besmettingen en het aantal dagen ‘at risk’ (d.w.z. het totale aantal mensen vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop ze ‘risico liepen’ besmet te raken). Er werden correcties toegepast voor leeftijd, geslacht, etniciteit, kalenderweek en de mate van risicoblootstelling.

De resultaten worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Elke strook komt overeen met de besmettingsgraad per 100.000 ‘risicodagen’. De reden dat de onderzoekers ‘risicodagen’ gebruikten, in plaats van ‘personen’, is dat de samenstelling van elke groep in de loop van de tijd veranderde. Sommige eerder besmette mensen kozen er bijvoorbeeld voor om zich te laten vaccineren.

Let op dat de labels voor de horizontale balken niet voor elke groep hetzelfde zijn. Om “appels met appels” te kunnen vergelijken even oppassen dus. Vergelijk bijvoorbeeld:

  • Recovered 6-8 months
  • Vaccinated 6-8 months
  • Recovered then vaccinated 6-8 months.

Uit bovenstaande data blijkt bijvoorbeeld dat na 6-8 maanden de infectiepercentages meer dan zes keer hoger waren bij gevaccineerde personen (89 per 100.000) ten opzichte van bij eerder geïnfecteerde personen (slechts 14 per 100.000).

De grafiek laat ook zien dat de infectiepercentages nog lager waren bij mensen met hybride immuniteit. Dit is consistent met de uitkomsten van de eersre studie. Het verschil tussen de hybride groep en de herstelde groep was echter relatief klein. De infectiepercentages na 6-8 maanden waren bijvoorbeeld slechts 20% hoger in de herstelde groep ten opzichte van de hybride groep.

Ten slotte blijkt uit de studie dat de natuurlijke immuniteit in de loop der tijd afneemt. Maar veel langzamer dan door vaccins geïnduceerde immuniteit.

Hou deze studies in gedachten als u weer een CEO van een vaccin fabrikant hoort verklaren over de werkzaamheid van zijn vaccins. Waarom zou je immers je oordeel baseren op de gekleurde uitlatingen door de woordvoerder van de aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming? 

Bron: ZeroHedge

UPDATE: 14 december 2021
Bloedbank: hoeveelheid antistoffen in bloed van gevaccineerden in twee maanden gehalveerd. (bron) of (bron)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: