Selecteer een pagina

De corona vaccins. Door overheden geprezen als DE oplossing om het “corona virus er onder te krijgen”. Er is wereldwijd op los gevaccineerd op nog niet eerder vertoonde schaal. Inmiddels is echter duidelijk hoe we tegen het aangeprezen wondermiddel moeten aankijken.

  1. De vaccins beschermen tegen (ernstig) ziek worden en daarmee tegen mogelijke ziekenhuisopname, IC opname en overlijden. Blijft overigens overeind dat corona met name een gevaar kan zijn voor ouderen met onderliggende medische complicaties. Het gevaar voor kinderen is bijvoorbeeld te verwaarlozen. Vaccins beschermen tegen verspreiding en infectie van anderen.
  2. Het staat vast dat de vaccins een sterk afnemende werking in de tijd hebben. Tussen 20 en 30 weken na vaccinatie neemt de beschermende werking af tot nihil. Na een maand of 6 moet derhalve “bijgeprikt” worden in de vorm van een zogenaamde “booster shot” teneinde de beschermende werking weer te verhogen. De bescherming tegen verspreiding is nog aanzienlijk korter dan genoemde periode.
  3. Deze afnemende werking heeft niets met optredende variaties te maken. Indien variaties optreden kan het naast de afnemende werking in de tijd additioneel zo zijn dat een vaccin minder goed of niet werkt tegen die nieuwe variant. In dat geval dient een nieuwe vaccin variant te worden ontwikkeld en toegediend.
  4. Het staat wetenschappelijk vast dat natuurlijke immuniteit (na besmetting met het virus door het lichaam zelf ontwikkelde immuniteit) aanzienlijk beter is dan de toegepaste vaccins. Zowel qua effectiviteit, “breedte van de bescherming tegen mogelijk optredende virus varianten”, als qua werkingsduur.
  5. De coronavaccins zijn dus vooral niet te verwarren met vaccins die een levenslange bescherming bieden zoals bij pokken, mazelen, etc.
  6. De internationaal geregistreerde korte termijn bijwerkingen na vaccinatie overtreffen “by far” het aantal geregistreerde bijwerkingen van alle andere eerder toegepaste vaccins voor andere ziekten. Ook in relatieve zin gerelateerd aan het aantal toegediende vaccins. De bijwerkingen zijn deels heftiger c.q. ernstiger dan die bij voorgaande toegepaste vaccins voor andere ziekten. Daarbij geldt de wetenschap dat de registratiegraad van bijwerkingen slechts een gering deel is van het feitelijk aantal opgetreden bijwerkingen. In Nederland hebben inmiddels meer dat 14.000 geregistreerde vrouwen een (sterK0 ontregelde menstruatie cyclus.
  7. De langere termijn effecten van de corona vaccins zijn nog steeds onbekend.
  8. Er is momenteel sprake van een significante structurele en groeiende oversterfte (meer overlijdens dan statistisch verwacht, ook na aftrek van de met corona overleden personen). Dit verschijnsel treedt wereldwijd op. In Nederland (zie Corona Dashboard 2.0) bedraagt de oversterfte na aftrek van de met corona overleden personen ca. 6,1% (!). Van week 22 tot en met week 42 betreft dit 2.828 personen waarvan nog niet verklaard is waardoor die oversterfte is ontstaan. Ter vergelijk: in die periode zijn met covid 693 personen overleden. Is hier sprake van een relatie met de vaccinaties?
  9. Er zijn aanwijzingen voor de these dat de corona vaccins mogelijk het natuurlijke afweersysteem zouden kunnen ondermijnen.

Wilt u het van de directeur van Pfizer Nederland zelf horen inclusief een gedetailleerde analyse van virusvaria.nl daarover, en verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties? Klik dan op deze link. Virusvaria is een van de eerste websites die op gedegen wijze de ontwikkelingen rondom corona heeft gevolgd. Tot op de dag van vandaag. Een aanrader.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: