Selecteer een pagina

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan Covid-19 en vervolgens (verplicht) positief testen op het coronavirus, tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers als corona patiënt. Een woordvoerster van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft dat heden bevestigd. 

Elk weldenkend mens wist natuurlijk al lang dat de overheid er in al haar corona gerelateerde communicatie alles aan doet het corona probleem tot maximale proporties op te blazen. Bijvoorbeeld door nog steeds te sturen op “aantallen besmettingen” (zeggen niets over het aantal zieken) en “vaccinatiegraad” (zegt niets want men zou door de slechts korte werking van de vaccins moeten sturen op “beschermingsgraad”). Nu weer blijkt dat het aantal gerapporteerde “corona patiënten” in ziekenhuizen niet klopt. Dit blijkt stelselmatig veel te hoog te zijn geweest.

Dit geeft een totaal vertekend beeld van de problematiek. Puur foutieve informatieverstrekking aan beleidsmakers en publiek. Aangezien de momentele ziekenhuisopnames nog steeds dalen bij een ongekend oplopend aantal besmettingen, wordt dit probleem alleen maar groter. De kans dat iemand met een gebroken been het ziekenhuis bereikt op zoek naar een portie gips, daarbij verplicht wordt getest en positief wordt bevonden, is gezien de besmettelijkheid van de Omikron variant immers bijzonder groot. Iedereen krijgt Omikron bij deze besmettelijkheid. En dat geeft niet want de verschijnselen zijn vergelijkbaar met een flinke verkoudheid. Maar je wordt dan wel meegeteld in de corona cijfers in de ziekenhuizen. Weer iemand in het ziekenhuis opgenomen met corona heet het dan…

Conclusie is dan ook dat het aantal personen dat daadwerkelijk door corona dusdanig ziek wordt dat zij naar het ziekenhuis moeten, ten opzichte van het aantal momentele besmettingen, volstrekt te verwaarlozen is. In “Omikron haard Amsterdam” is inmiddels al weer sprake van een afnemende groei in het aantal besmettingen, maar het aantal ziekenhuisopnames beweegt rond 7 patiënten per dag. Dat aantal is dus inclusief de beenbreuk, hartklachten, verstopte oren en jubeltenen die in het ziekenhuis dienen te worden behandeld maar waarbij “ook nog toevallig” sprake is van een positieve PCR test. U begrijpt het wel: Omikron stelt niets (meer) voor. Zeker na correctie van de corona patiënten die geen corona patiënten blijken te zijn.

Amsterdam: besmettingen

Amsterdam: ziekenhuisopnames

Amsterdam: overleden (gem. 0,6 de afgelopen 7 dagen op een bevolking van 870.000+ inwoners)

Over de volstrekte onbetrouwbaarheid (niet tijdig, niet juist én niet volledig) van de registratie van corona doden hebben wij eerder bericht (bron).

Het hanteren van foutieve cijfers zorgt niet alleen voor nog meer wantrouwen richting de overheid, maar kan er ook toe leiden dat het kabinet het corona beleid op foutieve gronden gaat aanpassen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de invoering van 2G, stigmatisering van ongevaccineerden, etc. We gaan er dan maar van uit dat de overheid niet willens en wetens foutieve cijfers hanteert en communiceert teneinde haar beleidsdoelen te realiseren…

Overigens is ook in de Verenigde Staten en Duitsland sprake van totaal vervuilde registraties van het aantal corona patiënten. In Duitsland is het aantal “corona patiënten” in ziekenhuizen dat feitelijk geen “corona patiënt” is, maar liefst 50%. CNN presenteert een percentage van 43%.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: