Selecteer een pagina

Krijgt de overheid de wappies die het verdient?
 
Het Genootschap is volledig wars van complottheorieën. De meest onwaarschijnlijke verhalen. Zonder doorwrochte inhoudelijke onderbouwing. Een stelsel van verzinsels, aannames en vaak foutieve gevolgtrekkingen. Over de echte daders achter de moord op John F. Kennedy, het “fake” zijn van de terroristische aanval op de Twin Towers in New York (9/11), de maanlanding van NASA Apollo 11 die niet zou hebben plaatsgevonden, het injecteren van elektronische modules via de Bill & Melinda Gates Foundation zodat mensen onderdeel worden van The Internet of Things, de dodelijkheid van 5G, etc.. De lijst is onoverzienbaar.

Verspilde moeite om ons mee bezig te houden. De realiteit is soms al onbegrijpelijk genoeg.

Wikipedia zegt hierover: “Een complottheorie of samenzweringstheorie is een onbewezen theorie dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op bijvoorbeeld sociaal, politiek of economisch gebied het resultaat is van een samenzwering. Soms blijken met het verstrijken van de tijd, met voortschrijdend inzicht, of met meer kennis door wetenschappelijk onderzoek sommige (aanvankelijke) complottheorieën achteraf toch bewaarheid. In dat geval gaat het niet meer om een complottheorie maar om een bewezen complot. Iets entameren alsof het een complottheorie betreft kan ook als frame onderdeel zijn van een dispuut.”

Het vaststellen of iets een complottheorie is, is dus niet altijd evident eenvoudig. Recent is de coronapas (“QR code”) ingevoerd. Complotdenkers hebben in vroeg stadium gewaarschuwd dat de mogelijkheid bestond dat een dergelijke pas zou worden ingevoerd. Zij zijn destijds als complotdenkers of wappies weggezet maar hebben achteraf gelijk gekregen.

Wat wij interessant vinden is de vraag wat de redenen zijn waarom complot theorieën en “fake news” kennelijk een hoge vlucht nemen de laatste tijd. Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe is te verklaren dat vaak zeer wel denkende mensen kennelijk moeite hebben de wereld te begrijpen? En zich soms verlagen tot volkomen onzinnige gedachten en theorieën? Complotgedachten komen in alle lagen van de bevolking voor. Ook in kringen die hoger- en wetenschappelijk onderwijs genoten hebben.

Wij zetten de belangrijkste factoren op een rij:

Stap 1Behoefte: mensen hebben, zeker in onzekere en roerige tijden, behoefte aan informatie teneinde de ontwikkelingen te kunnen duiden. Daarnaast is er behoefte aan leiderschap dat eruditie en vertrouwen uitstraalt en in staat is een stip op de horizon te formuleren en de koers te bepalen. Zonder koers is iedereen “los”. Zonder betrouwbare en transparante informatieverschaffing ontstaat ruimte voor speculatie. Als de betrouwbaarheid en transparantie lang genoeg geweld wordt aangedaan, ontstaat ruimte voor wantrouwen. Wantrouwen jegens de overheid, wantrouwen jegens instituties, wantrouwen jegens individuele deskundigen.

Stap 2Voedingsbodem: de voedingsbodem voor complot denken is een wazige of ontbrekende stip op de horizon in combinatie met inferieure communicatie. Het ontstaan van “alternatieve verklaringen en theorieën” vindt plaats in een context van wantrouwen en slechte (onvolledig, onjuist of niet tijdig) communicatie. De overheid schiet ernstig tekort in haar informatieverstrekking naar de burger. Denk aan de inspanningen van Pieter Omtzigt (Rutte Doctrine), de toeslagenaffaire, de wijze waarop het kabinet de Tweede Kamer der Staten-Generaal informeert, debatten tussen kabinet en parlement worden gevoerd, de tenenkrommende opstelling van de overheid als het gaat om het naken van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), etc. Zie ook: De Corona Files.

Die houding van de overheid versterkt wantrouwen en biedt ruimte aan complotdenkers en wappies. Zogezegd zijn wappies in hoge mate direct gevolg van de opstelling en werkwijze van de overheid zelf. Een zelfgecreëerd verschijnsel vanuit een overheid die de behoeften van de burger schoffeert. En andersdenkenden ridiculiseert en buiten sluit.

Stap 3: De enablers: internet en sociale media versterken de mogelijkheden tot complot denken. Op sociale media is het eenvoudig gelijk denkenden te vinden zonder discussie te hoeven aangaan met andersdenkenden. Confrontatie tussen verschillende denkwijzen leidt tot nuancering en rationalisatie in standpunten. Op sociale media ontstaan bubbels van gelijkgestemden die het complot denken faciliteren. Mijn vrienden in de bubbel vinden het ook, dat versterkt het gevoel het bij het rechte eind te hebben.

Stap 4: De Versnellers

  • Deskundigen en instituties blijken bijvoorbeeld in de corona crisis in brede zin te falen. Het publiek heeft begrepen dat men het gewoon niet weet. Dacht men eerder dat men bij de “deskundigen” in goede en vertrouwde handen was, blijkt later dat dat bepaald niet het geval was. Van Dissel die carnaval vieren in relatie tot corona aanvankelijk geen enkel probleem vond, een volstrekt zwalkend en van willekeur aan elkaar hangend OMT beleid, de hardnekkige ontkenning door het RIVM van de uiterst belangrijke besmettingsroute via aerosolen, het krankzinnige onderzoek naar ventilatie binnen scholen met als referentie een totaal verouderd bouwbesluit (in het bouwbesluit komt de term virus niet voor), het ontbreken van enige wetenschappelijke basis voor mondkapjes. “handen kapot wassen” en “1,5 meter”, etc. Falende deskundigheid en afbrokkelend renommee van instituties wakkeren complot denken aan.
  • Waarom zit premier Rutte er nog? Hoe kan het zijn dat een stelselmatig jokkende en de Tweede Kamer onvoldoende informerende minister-president (Omtzigt) stijgt in de peilingen? Is de kiezer van nature een slecht mens? Hoe kan dit? De reden is simpel: de burger wordt nog steeds in hoge mate geïnformeerd door de NPO en een aantal grotere kranten. Gezamenlijk genoemd: mainstream media (MSM). In de mainstream media blijkt geen ruimte voor een ander geluid. Blijkt geen ruimte voor andersdenkenden. De MSM is niet pluriform, onafhankelijk en vrijdenkend. De kritische rol van de media als “luis in de pels van het gezag” is verdwenen. MSM zijn het persagentschap of de communicatieafdeling van de overheid geworden. Over de wanstaltige constructie van de NPO kunt u bijvoorbeeld vernemen via de humoristische en scherpe analyses van Martin Bosma.

    In programma’s van de NPO komen steevast dezelfde “deskundigen”, een incidenteel andere spreker wordt ter tafel weggezet als wappie, mag niet uitspreken, etc.. Respectloos. Opvallend is het verschijnsel dat de journalistiek mensen stelselmatig wegzet zonder enige vorm van inhoudelijke argumentatie. Argumentatie en feitelijkheden zijn echter hoekstenen van journalistiek. Kennelijk is het journalistieke handwerk niet meer voorhanden.
     
    De meeste mensen worden nog steeds geïnformeerd via de NPO. NPO informatie heeft impact. Als er geen serieus tegengeluid via de NPO mogelijk is, is voorspelbaar dat de premier hoog in de peilingen blijft. In landen als Rusland en de DDR is/was serieus tegengeluid ook niet mogelijk. De NPO faalt aan alle kanten. 
  • Wetenschap en instituties functioneren onvoldoende. De wetenschap staat onvoldoende open voor opvattingen en feiten vanuit de eigen bubbel. Er heerst een soort “not invented here” syndroom. Maurice de Hond heeft met zijn publicaties (inclusief verwijzing naar wereldwijde wetenschappelijke onderzoeken) op het gebied van aerosolen baanbrekend werk verricht. Onder vermelding “geen viroloog” of “Deventer moordzaak” is hij echter stelselmatig als fantast weggezet door alle “gerenommeerde instituties” (en MSM). De man heeft gewoon gelijk gehad. Een wetenschap die niet openstaat voor nieuwe, afwijkende opvattingen, is de kwalificatie wetenschap niet waardig (Karl Popper).

Er zijn veel zaken die de burger niet meer begrijpt.
Waarom zo’n heftige reacties op Zwarte Piet, waarom kinderen op school om de oren slaan over genderneutraliteit” Waarom worden voortdurend besluiten genomen over echt grote thema’s als klimaat, migratie, meer geld en macht naar EU, garant staan voor schulden van Zuid Europese landen, zonder dat de kiezer daar ook maar iets van mag vinden? Weet u nog: het referendum over invoering van een Europese Grondwet? De burger stemde tegen via een raadgevend referendum met als resultaat:

– de Grondwet kwam er toch (met een nietszeggend inlegvelletje van Nederland)
– het raadgevend referendum werd afgeschaft. 

Een dergelijk dedain jegens de burger is funest voor het vertrouwen in de overheid. 
En voeding voor wappie denken omdat de vraag rijst: wat is hier aan de hand?


Daarnaast is sprake van wantrouwen in de hand werkende toenemende “big brother is watching you” houding van overheden (europese registratie bezittingen, invoering van social credit points per burger, invoering coronapas, invoering gezichtherkenning- en volgsystemen, etc.).

Het geheel en de samenhang der dingen wordt nooit uitgelegd. Zelfs in religieuze kringen is men “los”.
Kijk de legendarische preek van dominee Paul Visser. The Great Reset.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: