Selecteer een pagina

Wat wordt er weer gejammerd over een nieuwe covid variant. Nu is het Omikron (engels: Omicron). De CEO’s van de vaccin producenten zijn inmiddels volop in de weer te roeptoeteren over hun oplossingen voor dit vermeende probleem: injecties. Meervoud. Maar waarom zou je belangrijke beslissingen in je leven baseren op de gekleurde uitlatingen door de woordvoerder van de aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming?

Naar welk land moeten we kijken om te begrijpen wat de gevolgen van Omikron voor Nederland zijn: Zuid Afrika. Laten we daar dus eens nader naar kijken.

Virus versie


In Zuid Afrika is sprake van 100% dominantie van Omikron.
Op basis van de cijfers in dat land kunnen we dus inzicht krijgen in wat ons in Nederland te wachten staat.
Maar uiteraard moeten we dan wel weten wat de belangrijkste omstandigheden in Zuid Afrika zijn ten opzichte van die in Nederland. Drie belangrijke zaken zijn:
– Vaccinatiegraad
– Klimaat
– Leeftijdsopbouw van de bevolking.
 
Vaccinatiegraad
Het percentage van de bevolking dat gevaccineerd is in Nederland en Zuid Afrika is als volgt:

De vaccinatiegraad in Zuid Afrika is een fractie van die in Nederland. Als de vaccins ook maar enige werking hebben op de verspreiding, het verloop van de ziekte in termen van de mate van ziek worden en het voorkomen van overlijden, dan kan het in Nederland alleen maar meevallen. Toch?

Besmettingsgraad
Hoe ontwikkelt zich het aantal besmettingen in Zuid Afrika:

Het aantal besmettingen in Zuid Afrika is aanzienlijk opgelopen in de eerste helft van december 2021. Dit betreft dus 100% de Omikron variant. Het is inmiddels bekend dat de Omikron variant aanzienlijk besmettelijker is dan de Delta variant. De besmettelijkheid is echter slechts één factor.

Het weer
Zoals we inmiddels weten heeft het weer (luchtvochtigheid en temperatuur) substantiële invloed op de verspreiding van virussen. Te meer omdat de belangrijkste besmettingsroute voor respiratoire virussen de aerosolen zijn. Vrijwel alle besmettingen vinden thuis en in werkomgevingen plaats. Ventilatie, lucht filtering en lucht sterilisatie zijn belangrijke maatregelen. Als het in Nederland winter is, is het in Zuid Afrika zomer. Momenteel is het daar zomer. In West-Europa gaan mensen in de winter naar binnen: buiten is het te koud. In Zuid Africa is dat veel minder het geval. Daar geldt eerder het omgekeerde. Het kan er in de zomer dusdanig warm zijn dat mensen de neiging hebben binnen te blijven. In koelere omgeving. Hoe dan ook: de besmettingen lopen in Zuid Afrika op. In Nederland was dat in de zomer (juli 2021) overigens ook het geval, afhankelijk van de mate van toepassen van anti verspreidingsmaatregelen (het echec van “danssen met Janssen”). Niet de vaccinaties (bron)(bron) zijn de dominante factor voor het verloop van besmettingen, maar de besmettelijkheid van het betreffende virus, het weer (en het gedrag van mensen daardoor) en de anti verspreidingsmaatregelen (social distancing, maatregelen tegen aerosole verspreiding, etc.). 

Leeftijdsopbouw
In het algemeen zijn jongere mensen beter beschermd tegen infectie dan oudere mensen waarbij het afweersysteem in werking heeft afgenomen. Daarom zijn oudere mensen over het algemeen (los van corona) meer ziek dan jongere mensen.

Nederland heeft een aanzienlijk hogere mediane leeftijd dan Zuid Afrika. De gemiddelde Zuid Afrikaan is een stuk jonger.

Aantal zieken
De besmettingen zijn opgelopen in Zuid Afrika. Wat betekent dit voor het aantal zieken?

In juni/juli 2021 was het aantal besmettingen ongeveer gelijk aan het aantal besmettingen op 13 december 2021. In juni/juli was echter sprake van een aantal ziekenhuisopnames ad 245 per miljoen inwoners. Op 5 december bedroeg dit slechts 58 per miljoen inwoners. Dit terwijl inmiddels de veel besmettelijkere Omikron variant een 100% dominantie heeft in Zuid Afrika. Op basis van deze cijfers kan het niet anders zijn dan dat je van Omikron weliswaar nog steeds ziek kunt worden, maar in aanzienlijk mindere mate (minder ernstige gevallen) kijkend naar de ziekenhuisopnames. Het betreft een factor 4,22: ruim 4 maal minder ernstig zieken. In juni/juli was sprake van volledige dominantie van de Delta variant, thans is sprake van 100% dominantie van de Omikron variant.

Aantal overleden
En het aantal overlijdens met Omikron?

Ten opzichte van de piek in juni/juli (Delta variant) ligt het aantal overledenen met Omikron op een schier te verwaarlozen niveau. Omikron gaat al rond en is dominant in Zuid Afrika sinds begin/medio november. Niet alleen worden minder mensen ernstig ziek. Er overlijden aan Omikron ook minder mensen. Ergo: de druk op de zorg die in Nederland wordt gehanteerd als belangrijke indicator voor de “ergte” van de ramp wordt op basis van bovenstaande cijfers aanzienlijk lager. Momenteel zitten we op een top aantal besmettingen in Nederland. Op basis van bovenstaande cijfers kunnen die besmettingen nog minimaal een factor 4 hoger worden voordat de druk op de zorg in termen van ziekenhuis- & IC opnames, ten opzichte van het huidige niveau wordt overschreden. Zeker als wij kijken naar het risico op overlijden (na IC opname). Daarbij abstraheren wij van eventuele additionele druk op de zorg als gevolg van de momentele massa vaccinaties (deels zeer ernstige bijwerkingen).

Op naar groepsimmuniteit en een endemische situatie
De dominantie van een virusvariant die bescheiden ziek maakt maar erg besmettelijk is, kan een zegen zijn. Overheden en instituties (en de media) dienen blij te zijn met oplopende besmettingen. En te stoppen met de paniek porno bij elke dag met opgelopen besmettingen. Meer besmettingen is “goed”, minder besmettingen is “slecht”. Een endemische ziekte kan immers alleen worden beheerst door opbouw van groepsimmuniteit op basis van natuurlijke immuniteit na besmetting. Net als bij griep en verkoudheid (bron en bron). Inmiddels heeft overigens 2/3 van de kinderen al immuniteit als gevolg van eerdere besmettingen (bron). Kwetsbaren door leeftijd en/of onderliggend lijden kan men uiteraard – op vrijwillige basis – desgewenst vaccineren.

Het Genootschap heeft reeds meermaals aangegeven op welke wijze de corona pandemie dient te worden bestreden. U vindt dat onder andere hierhier en hier.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: