Selecteer een pagina

OPINIE door Prof. Dr. Akkermans
“Wetenschapsjournalist” Keulemans geeft dit artikel de subtitel: “Ondanks verhalen over ‘vaccinatieschade’ en ‘vaccindoden’ die de ronde doen onder coronademonstranten, is er nog altijd geen bewijs dat de farmaceutische industrie onbekende bijwerkingen onder de pet heeft gehouden.

Alleen al die ene zin bevat een duizelingwekkende hoeveelheid aantoonbare onzin en stemmingmakerij:

1. er is aantoonbaar sprake van vaccinatieschade c.q. bijwerkingen (inclusief overlijdens) als gevolg van vaccinaties. Dat wordt ook door de farmaceutische industrie zelf gemeld.

De door Pfizer gerapporteerde bijwerkingen

Maar ook bijvoorbeeld in: “Uitgelekte brief AstraZeneca over bijwerkingen vaccins“.

2. De ‘verhalen’ gaan niet rond bij ‘coronademonstranten’ maar bij de farmaceuten zelf en in wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken over de hele wereld, inclusief in publicaties in medische tijdschriften. Zie bijvoorbeeld ter zake van myocarditis: bron.

3. door vaccinatieschade en vaccindoden tussen quotes te plaatsen illustreert Keulemans dedain naar de feiten. En daarmee naar zijn vak. Vandaar dat wij dat omtrent zijn vermeende rol als “wetenschapsjournalist” ook maar doen. De wet van behoud van dedain.

4. AL VOORAFGAAND aan de goedkeuring van de vaccins door de autoriteiten (FDA, EMA, etc.) waren de bijwerkingen: bekend, gedocumenteerd en gekwantificeerd, bijvoorbeeld op 22 oktober 2020 (bron).

5. Het gaat er helemaal niet om dat de farmaceutische industrie onbekende bijwerkingen onder de pet heeft gehouden. De farmaceutische industrie kent de bijwerkingen en heeft deze gerapporteerd aan de toelatende instanties. Sterker nog, de industrie wist dat die bijwerkingen dusdanig heftig kunnen zijn dat zij schriftelijke vrijwaringen heeft bedongen voor eventuele juridische aansprakelijkheidstellingen (zie ook: bron). Door die handelwijze hebben betreffende bedrijven de aansprakelijkheden in hoge mate verlegd naar de toelatende instanties. Een unicum in de medische geschiedenis. Met name dat overheidsinstanties die er voor de (veiligheid en gezondheid van de) burger moeten zijn, hierin zijn meegegaan.


Nu gaat deze “wetenschapsjournalist” rapporteren over de uitkomsten van “onafhankelijk” wetenschappelijk onderzoek naar bijwerkingen door… ja, ja de CDC. Zoals de juridische situatie er thans bij ligt is dat de betrokken instellingen zullen worden geconfronteerd met giga claims en class actions. Niet voor niets heeft de FDA meermaals geprobeerd de door haar voor toelating gehanteerde gegevens die Pfizer bij haar heeft aangeleverd 75 jaar onder de pet te houden. Hier dreigen mega claims. Zie ook: “Rechter veegt verzoek FDA van tafel om er 75 jaar over te mogen doen alle gegevens over de corona vaccins van Pfizer op te leveren”.

Dit alles staat overigens los van het feit dat diverse instanties zware methodologische kritiek hebben op de trials van de farmaceuten voorafgaande aan de aanlevering van toelatingsdossiers bij de instanties (bron). Tevens is sprake van verklaringen van spijtoptanten c.q. klokkenluiders die bij die trials betrokken waren. 

Keulemans houdt er ook een uitgebreide Twitter historie op na waaruit elke leek met twee zwemdiploma’s en een afgebroken danscursus kan vaststellen dat van wetenschappelijke eruditie, onafhankelijkheid, nuance en respect, geen enkele sprake is. Hij etaleert in al zijn onnozelheid een vooropgestelde ‘bias’ in zijn opvattingen die niet eerder bij een “wetenschapsjournalist” is vastgesteld.


“Wetenschapsjournalistiek” op VMBO niveau, praktische leerweg. Waarom verklaart een wetenschapsjournalist eigenlijk iedereen de oorlog. Is er een psychogram van Keulemans beschikbaar? Soortgelijks geldt overigens voor Marion Koopmans en nog in versterkte mate Marc van Ranst.

Het “onafhankelijke” CDC is overigens dezelfde instelling die enkele maanden geleden “wetenschappelijk onderzoek” publiceerde waaruit “onomstotelijk” zou blijken dat vaccinaties beter werken dan natuurlijke immuniteit. Keulemans kreeg kennelijk acuut een natte broek van dat bericht en publiceerde zonder gêne het verhaal. Deze klinkklare onzin is overigens haastig door het CDC ingetrokken.

Er is al eerder over het disfunctioneren van Keulemans gerapporteerd. Onder andere in “Maarten Keulemans is een liegende slippendrager”. Tijd voor een functioneringsgesprek vanuit de Volkskrant met deze knurft.

Kijk desgewenst ook eens op onze handige Mainstream Media Opzegservice.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: