Selecteer een pagina

OPINIE
De samenleving verklontert voortschrijdend in bureaucratie en stroperigheid, versplintert in specialismen en instituties, wet- en regelgeving, vakdisciplines, belangengroepen, zichzelf instant houdende bubbels in denken, dichtgetimmerde regeerakkoorden, partijdisciplines, etc.. Vrije onafhankelijk denkende en niet binnen de betreffende bubbel gepolariseerde pers is vrijwel verdwenen. Het vrije denken aan universiteiten is vrijwel verdampt. De verkokering in het denken gaat voort. Wie anders denkt dan “mainstream” wordt geridiculiseerd, buiten gesloten of tot wappie verklaard.

De grote thema’s in politiek en bestuur zijn nooit onderwerp van verkiezingsprogramma’s of effectieve democratische controle. Die worden in achterkamertjes overleg in regeerakkoorden geregeld. Niemand buiten een beperkt aantal “deugers” is het er mee eens, niemand heeft er om gevraagd. Maar het gaat gewoon door. Immigatie, van het gas af, meer geld en zeggenschap naar Europa, garant staan voor de schulden van Zuid-Europese landen, meer zeggenschap naar NGO’s zonder enige democratische legitimatie of toezicht, doorgeslagen milieubeleid, door de staat gefinancierde belangengroepen die voortdurend tegen diezelfde staat procederen, de voortdurende “Cubaïsering van Nederland”, de voortschrijdende inperking van vrijheden, etc.. Waar is de maatschappelijke spiegel? Het dualisme in de macht? De mogelijkheid voor de burger om er ook iets van te vinden? Wie volgt de grote bewegingen van hetgeen er gebeurd?

Er is geen behoefte aan nóg meer verkokering, bureaucratie, nog meer collectivisme, nog meer regels, geboden en verboden, nog meer “deugen” en nog meer grijsheid. Er is behoefte aan een fundamentele heroriëntatie op onderliggende waarden als ethiek, fatsoen, respect en de menselijke maat. In samenleving en beleid zijn dát de onderliggend relevante kaders. Er moet een eind komen aan technocratisch en bureaucratisch beleid waarin de menselijke maat geheel verdwenen is. Zoals in de toeslagen affaire. De oplossing van dergelijk structurele weeffouten in de samenleving, ligt niet in meer van hetzelfde en ambtelijke rapporten en commissies. De overheid zit in een kramp, keert zich naar binnen en doet de luiken dicht. En probeert de in volume en frequentie toenemende roep om transparantie over gevoerd beleid te pareren via juridische procedures, wetsovertredingen (WOB), traineren en treiteren, overeind te blijven. Zie onder andere: De Corona Files

Wat er nodig is, is een moreel kompas als toetsingskader voor beleid.
Terug naar het gezonde verstand. Common sense.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: