Selecteer een pagina

De globalisten bijten inmiddels volledig in het stof. En dat is een goede zaak want globalisering stoelt op volstrekt onrealistische uitgangspunten. Het heeft dan ook bepaald geen zegeningen gebracht.

 • Globalisten met de VN en het WEF voorop hebben een idealistisch wereldbeeld dat is gebaseerd op harmonie, gelijkheid, respect, eensgezindheid en gemeenschappelijke belangen. De werkelijkheid is echter totaal, maar dan ook totaal, anders. Dat is de reden waarom de islam opnieuw in oorlog is met Europa, Rusland de Oekraïne binnenvalt, China bezig is de macht in de wereld naar zich toe te trekken, verreweg de meeste landen niet meedoen met de sancties van het westen tegen Rusland (bron), verreweg de meeste landen niet meedoen met de energietransitie (slechts 61 van 191 ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs hebben zich verplicht tot taakstellende CO2 reducties, de rest kijkt rustig toe hoe die 61 hun economie en samenleving torpederen), heeft China vrijwel alle strategisch van belang zijnde mineralen in bezit (bron), weigeren de olieproducerende landen de olieproductie aan te passen aan de wensen van het westen, is sprake van een clash van politieke systemen in de wereld en zeer uiteenlopende wereldopvattingen, culturen en geloven. De wereld is alleen één voor bureaucraten. In werkelijkheid is de wereld totaal pluriform en vol tegengestelde belangen. Het is illusoir dat machtige landen hun positie opgeven. Wie dat veronderstelt is niet van deze wereld.
 • Voorstanders van globalisering denken de wereld technocratisch met “IT” en “KI” en andere technologie, topdown te kunnen besturen. Een marxistische centrale planeconomie aangestuurd door het internationale bedrijfsleven en ambtelijke apparatsjiks van de VN, Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen en andere NGO’s. En wel zonder enige democratische controle. Een opmaat voor een onethische wereld vol willekeur en controle.
 • Globalisering heeft laten zien welke desastreuze gevolgen daarmee gepaard gaan.
  • Er is inmiddels sprake van globaal opererende kartels in sectoren als farmacie, voeding, verzorgingsproducten, fossiele brandstoffen, papierindustrie, tech, machinebouw, vliegtuigindustrie, etc. 
  • De marktmacht van deze “global” players is dusdanig dat zij marktbepalend zijn.
  • De afhankelijkheid van deze ondernemingen is beangstigend: indien een van hen, zoals Abbott voor babyvoeding, niet wil of kan produceren zijn de gevolgen meteen catastrofaal: lege schappen in de supermarkt.
  • Ondernemingen streven naar winstmaximalisatie. Onder andere door verplaatsing van activiteiten naar landen met de laagste sociale normen, de laagste lonen, de laagste eisen wat betreft het milieu en de laagste belastingdruk. Dergelijke grote ondernemingen zijn haast per definitie asociaal. Ook in het uitknijpen van lokale toeleveranciers. 
  • Door de globalisering is sprake van “geoptimaliseerde” productie- en logistieke ketens op basis van “just-in-time deliveries”. Uitgangspunt daarbij is het op basis van onderling vertrouwen en afspraken elimineren van tussenvoorraden in de ketens. De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van corona (lockdowns en bewegingsbeperkingen) hebben laten zien wat daarvan de gevolgen zijn. De momentele geopolitieke spanningen laten zien tot welke afhankelijkheden dit heeft geleid. Bijvoorbeeld van de levering van gas vanuit Rusland. Maar ook op het gebied van farmaceutische producten. Door de concentratie van activiteiten in landen of regio’s kunnen wereldwijde tekorten ontstaan als leveringen stagneren om economische of politieke redenen. Dat de wereld eenvormig en één is is een volstrekte illusie.
 • De door de globalisering ontstane onderlinge afhankelijkheden hebben dan ook niet geleid tot de “wereldregering” die globalisten wilden. Integendeel. De (geopolitieke) conflicten in de wereld zijn groter dan ooit. Er is sprake van een herschikking van de macht in de wereld (van unilateralisme onder leiding van de VS naar een multilaterale wereldorde (bron)) en er is tegen die achtergrond sprake van wereldwijde chaos waarin het westen kan vrezen overspoeld te raken door vluchtelingen, grote voedseltekorten in de wereld, hoge energierekeningen, hollende inflatie en lege schappen in supermarkten. Het is inmiddels ieder voor zich. Ondanks dat de globalistische apparatsjiks  alleen maar nog meer nietszeggende internationale conferenties kunnen houden en een volstrekt nutteloze multinationale bureaucratie opbouwen. Had de Volkenbond destijds 700 werknemers in Genève, de VN heeft er inmiddels 44.000. En dat is in het totaal van de globalistische bureaucratie nog slechts het topje van de ijsberg. 

Nogmaals, het idee van globalisering is een farce en stoelt op onrealistische uitgangspunten en veronderstellingen. En dat wordt nu keihard afgestraft door de mechanismen van economie en kapitaalmarkten. De wereld staat ideologisch, politiek en economisch dan ook aan de rand van de afgrond (bron).

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: