Selecteer een pagina

OPINIE VAN JOHN HEKKING

Dat de tegen Rusland ingestelde sancties naar aanleiding van de inval in de Oekraïne geen enkel effect hebben op het beëindigen van de oorlog op korte termijn is volstrekt helder. De sancties helpen niet tegen het bloedvergieten. Bloedvergieten dat onmiddellijk moet stoppen. Ondanks de sancties is de steun voor Poetin in Rusland ongekend hoog als we de media mogen geloven. Niet alleen werken de sancties dus niet, ze treffen ook de verkeerden: onbetrokken Russische burgers en het Westen zelf. Irrationaliteit alom. Navolgend een verklaring waarom de sancties desondanks worden gecontinueerd en zelfs worden opgevoerd. 

Welkom in de tweede fase van The Great Reset: oorlog.

Terwijl de pandemie de wereld liet wennen aan lockdowns, social distancing, de acceptatie van experimentele medicijnen, het midden- & kleinbedrijf torpedeerde en overheden en particulieren met enorme schulden opzadelde, was de basis gelegd voor de volgende fase van The Great Reset: de verdere versnelling van de economische ineenstorting voordat landen kunnen beginnen met een ‘build back better‘ strategie.

Navolgend zijn 10 redenen opgenomen waaruit blijkt dat het huidige conflict tussen Rusland en de Oekraïne de volgende katalysator is voor de Great Reset-agenda van het World Economic Forum (WEF). Voor een introductie over The Great Reset zij verwezen naar:

Let wel, niet de oorlog in de Oekraïne maar de Westerse sancties leiden tot de volgende fase in de invoering van The Great Reset !

1. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne (lees: de afgekondigde sancties door het Westen) veroorzaakt een ongekende verstoring van de mondiale toeleveringsketens, verergert brandstoftekorten en veroorzaakt hoge en permanente inflatie.

In de komende jaren zal de combinatie van ondermaatse groei en op hol geslagen inflatie een wereldwijde economische recessie veroorzaken. En daarmee de afhankelijkheid van overheidssubsidies verder vergroten. In Nederland is inmiddels 1 op 3 banen een baan in de collectieve sector en is het inmiddels normaal geworden dat de overheid draconische maatregelen afkondigt die vervolgens op kosten van de belastingbetaler (deels) worden gecompenseerd. Denk aan de compensatieprogramma’s naar aanleiding van de maatregelen die de overheid toepaste om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze afhankelijkheid kan de opmaat worden voor de invoering van een universeel basisinkomen, leidend tot een sterk gelaagde neo-feodale, neo-communistische ordening van de samenleving. Dit past geheel in de onheilspellende voorspelling van het World Economic Forum dat we tegen 2030 ‘niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn‘.

2. De economische gevolgen van de oorlog (lees: de afgekondigde sancties door het Westen) zullen leiden tot een dramatische inkrimping van de wereldwijde beroepsbevolking

De bedenkers van The Great Reset anticiperen al een aantal jaren op deze trend en zullen de aanstaande economische turbulentie benutten door disruptieve technologieën (artificiële intelligentie, robotisering, nanotechnologie, internet of things, etc.) versneld in te voeren en traditionele bedrijfspatronen te veranderen.Terugkerend thema in Klaus Schwabs Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties de toekomst bepalen. De duizelingwekkende snelheid waarmee AI-technologieën worden ingezet, suggereert dat de optimalisatie van dergelijke technologieën in eerste instantie van invloed zal zijn op traditionele industrieën en beroepen die een vangnet bieden voor honderden miljoenen werknemers, zoals landbouw, detailhandel, catering, productie en de koeriersindustrie. Automatisering in de vorm van robots, slimme software en machine learning zal echter niet beperkt blijven tot taken die routinematig, repetitief en voorspelbaar zijn. AI-systemen staan op het punt om kantoorbanen op grote schaal te automatiseren, met name op gebieden die informatieverwerking en patroonherkenning omvatten, zoals boekhouding, HR en middenmanagementposities, advocatuur, case management door overheden, etc.. Ofschoon al lang wordt verwacht dat het toegenomen gebruik van technologie in de particuliere sector zal leiden tot massaal banenverlies, zullen pandemische lockdowns en de komende verstoring veroorzaakt door oorlog(en) dit proces versnellen. Kleinere traditionele bedrijven zullen de economische crisis niet overleven, de grote technologische bedrijven zullen groeien. De vraag naar arbeid zal historisch dalen.

3. De oorlog (lees: de afgekondigde sancties van het Westen) zal de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (“net zero“-emissies) versterken. Deze doelstellingen vormen een kernelement van The Great Reset.

Beleidsmakers grijpen de afhankelijkheid van Russische energie aan om de decarbonisatie te versnellen in de ‘strijd tegen klimaatverandering’. Daarbij zij opgemerkt dat de door het Westen aan Rusland opgelegde sancties de oorzaak zijn van additioneel opgelopen energieprijzen, niet de leverzekerheid van Russisch gas. Dat wordt keurig tegen marktprijzen geleverd door Rusland.

The Great Reset streeft naar herschikking van macht in de wereld, opheffing van de autonomie van landen, opheffing van democratische structuren en de instelling van een technocratisch geleide samenleving. Geleid door een conglomeraat van big tech ondernemingen, NGO’s, de VN, Greenpeace, etc.. Het ‘klimaatbeleid’ speelt hierin een cruciale rol: het toekomstige mondiale bestuur bepaalt volgens door dat bestuur zelf bepaalde regels van Environmental, Social en Corporate Governance (ESG) de financiële stromen in de wereld, welke activiteiten die wereldregering welgezind zijn en welke niet, welke burgers zich wel of niet keurig gedragen. Bijvoorbeeld door de instelling van een social credit systeem met een CO2 budget per burger. Ultieme instrumentaria om de macht te centraliseren in de handen van kapitalisten onder het welwillende mom van het ‘opnieuw uitvinden van het kapitalisme’ door middel van ‘eerlijkere en groenere middelen’: ‘Build Back Better’.

4. Voedseltekorten die door de oorlog (lees: de afgekondigde sancties door het Westen) ontstaan, zullen een zegen zijn voor de synthetische biologie-industrie die de landbouwsector radicaal zal transformeren en de acceptatie van plantaardige en in het laboratorium gekweekte alternatieven op wereldwijde schaal zal aanmoedigen. 

Door de oorlog, maar meer nog door de afgekondigde ‘sancties’ zullen sterke tekorten en disruptie op de markten voor voedingsmiddelen ontstaan. De Oekraïne levert volgens de media 1/3 van de totale tarwe productie van de wereld. In feite is dat 8% (bron). Big tech zal hier gebruik van maken om haar positie te versterken over de rug van de landbouwsector en mkb ondernemingen in de voedselketen. Voorzienbaar is dat meer overheidsregulering een dramatische herziening van de industriële voedselproductie en -teelt zal inluiden. Biotech investeerders zien het wel zitten aangezien voedselsystemen opnieuw zullen worden ontworpen door middel van opkomende technologieën om ‘duurzame’ eiwitten en genetisch gepatenteerde gewassen te verbouwen.

5. De uitsluiting van Rusland van SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een prima instrument nodig om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk te krijgen.

Deze maatregel leidt tot verdere uitholling van de globale hegemonie van de Amerikanen en zal geopolitieke rivalen zoals China en Rusland aansporen het proces van ‘de-dollarisering’ te versnellen. Het belang van de Chinese Yuan als internationaal betaalmiddel zal sterk toenemen. Om de Russen wat hun betaalverkeer betreft verder op de knieën te krijgen zullen de Westerse landen de handel in crypto-currencies sterk reguleren (want ja die Russen mogen onze sancties niet omzeilen…) en zelf een door de overheid gecontroleerde digitale cryptomunt invoeren. Programmeerbaar geld onder toezicht van een federale toezichthouder leidt tot uiteraard tot ongekende mogelijkheden de macht in de handen van een krachtige wereldwijde technocratie (met slavernij tot gevolg) te vergroten. 

6. Deze oorlog (lees: de afgekondigde sancties door het Westen) markeert een belangrijk keerpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale orde en invloed over Eurazië.

De oorlog in de Oekraïne en de steun aan Rusland die China heeft uitgesproken markeren een belangrijk moment in de geschiedenis. Er is sprake van een kentering van de macht in de wereld. Er is sprake van afnemende politieke en economische invloed van Amerika en een nieuwe wereldorde is aanstaande. Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn supermacht status, dreigen de economische opgang van China en de regionale ambities van Rusland de strategische axiale punten van Eurazië (West-Europa en Azië-Pacific) op zijn kop te zetten.

7. Nu de speculaties toenemen over de lange termijn impact van de oorlog (lees: de afgekondigde sancties door het Westen) op de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa, zal het nu nog lokale conflict tussen Rusland en Oekraïne naar een grote internationale kwestie escaleren.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bemiddelingspogingen van Israël. Israël is een zeer aantrekkelijke BRI-markt voor China (BRI: Belt and Road Initiative, een moderne invulling van de zijderoute van China naar Europa) en Chinezen zijn zich terdege bewust van het belang van Israël als een strategische buitenpost die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee verbindt via de Golf van Suez. De bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev is bepaald niet belangeloos: het stoelt op de strategische- en handelsbelangen van Israël in het kader van BRI.

Israël is sterk voorstander van The Great Reset en speelt een vooraanstaande rol in het WEF. Israël is al toonaangevend op het gebied van autotechnologieën, robotica en cyberbeveiliging en streeft ernaar een sleutelrol te spelen in de vierde industriële revolutie.

De tot voor enige tijd “onwrikbare” relatie tussen de VS en Israël staat onder druk: de Israëliërs zijn nadrukkelijk bezig investeringen te diversifiëren teneinde minder afhankelijk te worden van de VS. En meer richting betrekkingen met China op te schuiven.

8. Het is algemeen bekend dat digitale ID’s een centrale rol spelen in de beoogde nieuwe wereld van het WEF

Sluitende verificatie van onze conformiteit met de doelstellingen van de VN kan alleen plaatsvinden als onze biometrische gegevens, gezondheidsdossiers, financiën, verzekeringen, onderwijsgegevens, consumentengewoonten, koolstofvoetafdruk, etc. zijn geïntegreerd in een enkel systeem. Het vormt de basis van een toekomstig ‘sociaal contract’ met elk individu en elke onderneming. Daarvoor is een globaal ‘social credit systeem’ nodig.

Vaccinpaspoorten werden gretig internationaal ingevoerd. Hoe kunnen de huidige geopolitieke spanningen bijdragen aan het opschalen van dergelijke systemen in de richting van een social credit systeem? Simpel: met een economie die op de rand van instorten staat zal het publiek worden verteld zich schrap te zetten voor rantsoenering. Wat de ‘voedselbonnen’ uit WOII waren, wordt het digitale ID in 2022 en verder. De Bank of England heeft al het idee geopperd van programmeerbaar geld dat alleen kan worden besteed aan ‘essentiële zaken’ of goederen die ‘een werkgever of overheid verstandig acht’.

Als de inflatie van de voedselprijzen blijft toenemen kunnen overheden ingrijpen in de prijsmechanismen in de markt en vormen van rantsoenering invoeren, gereguleerd middels een digitaal ID.

9. Europa ligt in de vuurlinie tussen de NAVO en de Chinees-Russische as.

De kans op een nucleaire confrontatie tussen de NATO en Rusland lijkt thans beperkt. Een harde cyberconfrontatie is echter wel aannemelijk. Dat kan leiden tot disruptie van het internationale handels- en betalingsverkeer. En disruptie in het financiële systeem. Als een gebeurtenis met catastrofale proporties zou plaatsvinden, zal dit leiden tot additionele eisen om de cyberbeveiliging te herzien. Het aanscherpen van de cyberbeveiliging is vervolgens de opmaat te eisen dat burgers ‘een digitale ID moeten bezitten’ als ‘noodzakelijke veiligheidsmaatregel’. Het narratief luidt dan: dat voor toegang tot internet of openbare diensten burgers verplicht worden een digitale ID te gebruiken teneinde te verifiëren dat hun online activiteiten en transacties afkomstig zijn van een legitieme en niet-kwaadaardige bron. Er zijn weinig toevalligheden in de politiek.

10. De economische gevolgen van deze oorlog (lees: de ingestelde sancties) zullen zo desastreus zijn dat ongekende hoeveelheden geld nodig zijn om de gevolgen te financieren.

Aangezien dit het niveau van individuele Europese landen volledig overstijgt zullen internationale gremia (EU, ECB, VN, Wereldbank, etc.) hun machtpositie vergroten en de bestuurlijke autonomie en soevereiniteit van individuele landen opheffen. 

Daarmee wordt het natiestaatmodel op zijn kop gezet door een wereldwijde technocratie, bestaande uit een niet-gekozen consortium van leiders van de industrie, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen. Zonder enige democratische controle. 

Als bovenstaande analyse zóu kloppen heeft dat overigens een verschrikkelijke consequentie: dan heeft de wereld geen enkele interesse in een spoedig einde van de oorlog in de Oekraïne en spoedige opheffing van de sancties tegen Rusland. Je moet er niet aan denken… Wie gaat dit Zelensky vertellen?

Bent u van mening dat sprake is van onzinnige, wappie achtige, speculatieve en complotterige onzin in dit opiniestuk, stuur ons dan uw commentaar. Wij zullen het, mits het een verklaring geeft voor het continueren van de onzinnige sancties, graag plaatsen op Moreel Kompas. Desgewenst anoniem.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: