Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft regelmatig aangegeven dat wij een ongekende inflatie kunnen verwachten. Inflatie betekent: verarming door reductie van de koopkracht. De momentele inflatoire effecten worden veroorzaakt door een mix van zaken: verstoring in productie- & distributie ketens, ongebreidelde geldcreatie door centrale banken (bron), prijsstijgingen in commodity markten, prijsstijgingen op de energiemarkt (met name door de voortdurende “vergroenings- & transitie” acties door overheden (bron) (bron) (bron)) en prijsstijgingen in allerlei andere markten. Waaronder de voedselmarkten. Wij hebben er op gewezen dat De Nederlandsche Bank veel te optimistische prognoses hanteert: “De Nederlandsche Bank: rekenen kunnen ze niet…” (bron). 

De voedselprijzen zijn vorig jaar wereldwijd fors gestegen naar het hoogste niveau in tien jaar. Dat meldt de Verenigde Naties (VN) op basis van de door haar toegepaste prijsindex. Hoge voedselprijzen hebben aldus bijgedragen aan een bredere inflatie. De index van de VN volgt de prijzen van de voedselproducten die het meest worden verhandeld, van tarwe tot plantaardige oliën.

De index is in een jaar tijd 28 procent gestegen. Tekorten dreven de prijzen van verschillende grondstoffen op, terwijl de tarweoogsten additioneel werden getroffen door slecht weer. De Rabobank rekent ook voor 2022 op hoge voedselprijzen (bron).

De stijgende energiekosten zorgen daarnaast voor problemen in de tuinbouw. Voor glastuinbouwers is het soms te duur om de lichten aan te houden. De voedselproductie in de glastuinbouw dreigt te stagneren. Ook kunstmest is duurder geworden door de hoge energieprijzen. Dat roept weer de vraag op of de oogsten dit jaar goed zullen zijn.

Historisch perspectief
De prijsstijgingen riepen bij de wat meer senior deskundigen vorig jaar al herinneringen op aan de pieken in 2008 en 2011. Die zorgden destijds voor wereldwijde voedselcrises, met honger en maatschappelijke onrust in tal van landen. In december daalden de prijzen voor alle categorieën in de voedselprijsindex met uitzondering van zuivelproducten.

Het Genootschap blijft waarschuwen voor verder oplopende inflatie (onder andere ook omdat de prijsstijgingen die wij thans zien van meer dan 20% in het business-to-business segment, nog zullen worden doorgegeven in de consumentenprijzen) en een onvermijdelijke loon-prijs spiraal omdat werknemers (terecht gezien de hoogte van de inflatie) de teruglopende koopkracht gecompenseerd willen zien. Die loonsverhogingen leiden vervolgens weer tot oplopende prijzen. Overigens gaat er ook inflatoire druk uit van het regeerakkoord waaruit blijkt dat er “op de pof” legendarische uitgaven voorzien zijn die de thans reeds oververhitte economie nog verder opwarmen.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: