Selecteer een pagina

Ambtenaren, politici, instituten en wetenschappers voelen nattigheid nu er dagelijks feiten boven water komen waaruit onomstotelijk blijkt dat het gevoerde coronabeleid op grote delen ineffectief en contraproductief was, maatschappij en economie heeft getorpedeerd en burgers tegen elkaar heeft opgezet. 

Het verweer luidt: wir haben es nicht gewusst:

  • we wisten onvoldoende over het virus en werden overrompeld door de ontwikkelingen
  • we wisten niet wat de effectiviteit van maatregelen als lockdowns, avondklok, bewegingsbeperkingen, coronapaspoort, mondkapjes, etc. was, we hebben ons laten adviseren door “de wetenschap” en we “moesten íets” dus dan maar “better safe than sorry
  • in het buitenland was sprake van vergelijkbaar beleid, dus…

Kortom, “wij zijn overrompeld door de gebeurtenissen en hebben hard moeten ingrijpen“.
In beginsel nog enigszins begrijpelijk maar feitelijk aantoonbaar totale flauwekul. Overheden en instituties zijn onnodig lang in crisisstand blijven opereren terwijl de feiten al totaal anders lagen.

De feiten:

  1. Circa twee maanden na uitbraak van de pandemie was volstrekt helder welk deel van de bevolking ernstige risico’s liep: ouderen met een verzwakte gezondheid en mensen met onderliggend lijden. De overheid heeft daarop haar beleid onvoldoende gericht. Enerzijds heeft men in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen een uitzonderlijk hoge sterfte laten plaatsvinden door te ontkennen dat besmetting in hoge mate plaatsvindt via aerosolen. Daarnaast waren onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor bewoners én zorgmedewerkers. In plaats van specifieke maatregelen gericht op de risicogroepen werd een breed maatschappij beschadigend beleid ingezet. In feite geldt dat tot op de dag van vandaag. Nog steeds zijn er oproepen iedereen te laten vaccineren.
  2. Kenmerk van intelligentie is dat men leert van de ontwikkelingen en het eigen handelen daarop aanpast. Intelligentie waaraan het overheid en instituties kennelijk ontbreekt. Er was gaandeweg een stroom aan (internationale) inzichten die in het gevoerde beleid hadden moeten worden verdisconteerd. Dat gebeurde niet. Overheden en instituties zijn niet in staat toe te geven dat zij geblunderd hebben. Geblunderd over de rug van samenleving en burger. Wie zo opereert kan alleen maar doorgaan op de ingezette weg, ook als blijkt dat die aantoonbaar ineffectief en zelfs schadelijk is. Het narratief wordt rücksichtslos als een mantra gevolgd zonder open te staan voor de feiten.
  3. Afwijkende meningen, hoe goed wetenschappelijk onderbouwd ook, zijn stelselmatig geridiculiseerd, er is gepoogd die uit de openbaarheid te weren (bijvoorbeeld via beïnvloeding van de pers en sociale media door de overheid), kritische denkers zijn door veiligheidsdiensten en ministeries stelselmatig gevolgd (niet omdat er terroristische motieven waren of staatsondermijnende initiatieven, maar omdat zij vraagtekens stelden bij het formele overheidsnarratief) (bron: WOB documenten en bron). Vast staat dat de overheid willens en wetens samenleving en Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft voorgelogen over de cijfermatige ontwikkelingen rondom de pandemie (bron). Bijvoorbeeld ten aanzien van de verhouding gevaccineerd-niet gevaccineerd in ziekenhuizen. Overheden en instituties die niet transparant zijn en zelfs liegen dienen door de samenleving te worden gecorrigeerd binnen de kaders van democratie en staatsbestel. Als de overheid niet het vermogen heeft zichzelf dienaangaande te reinigen, dan is sprake van een majeur probleem. Normaal speelt een kritische pers hierin een rol, maar die laat het al jaren afweten: de pers is het persagentschap van de overheid geworden in plaats van luis in de pels van de overheid te zijn.
  4. Better safe than sorry heeft twee dimensies. Het betekent ook dat er geen beleid wordt uitgevaardigd waarvan (eventueel gaandeweg) zeker is dat het levens en vrijheden verwoest en in overtreding met de Grondwet is (bron). Of dat het aantoonbaar ineffectief is want dan is het netto effect, de balans tussen voor- & nadelen van maatregelen, negatief. Overheden en instituties deden het echter toch, zonder dat zij ook maar een splinter wetenschappelijke onderbouwing konden leveren voor de effectiviteit van ingevoerde maatregelen. Wetenschappers die aangaven dat het flauwekul was (de effectiviteit van mondkapjes door Jaap Van Dissel bijvoorbeeld (bron)) werden verketterd en belachelijk gemaakt. Of zelfs ontslagen tenzij men de mening subiet herriep of nuanceerde. Per saldo schadelijk beleid toepassen zonder dat de positieve effecten daarvan wetenschappelijk vast staan, is ronduit misdadig en toont dedain naar burger en samenleving.
  5. We moeten beleid maken op basis van grote onzekerheden… De tijd schrijdt voort en velen zijn inmiddels vergeten dat in zeer vroeg stadium de feiten reeds bekend waren, maar stelselmatig ontkend werden door overheden en instituties. Alle grond voor paniek zaaien en angst verspreiden was binnen enkele maanden al verdwenen op basis van voortschrijdend inzicht.

    Ter illustratie een verzameling van zaken verzameld door o.a. ‘Robber Baron‘ en vele anderen die schrijven voor het Brownstone Institute. Deze citaten uit kranten, tijdschriften, academische tijdschriften en interviews (waaronder met zeer gerenommeerde wetenschappers en beleidsmakers), tonen aan dat zelfs al in de begindagen van de pandemie zeer veel informatie al beschikbaar was. Nogmaals overheden en intituten in Nederland bleven echter hun narratief volhouden en zelfs nog versterken. Ter herinnering: de laatste lockdown in West-Europa was in Nederland eind 2021!

Wir haben es nicht gewusst?
Wel degelijk! Navolgend een bescheiden bloemlezing van publicaties ter illustratie.

2019: 
WHO Global Influenza Programm raadt uitbreiding zorgcapaciteit aan en maskers af

24 januari 2020: 
Arts waarschuwt dat massale quarantaine niet zal werken en de samenleving zal verwoesten

30 januari 2020: 
Obama’s gezondheidsadviseur zegt “stop met paniekeren

5 februari 2020: 
Fauci zegt dat er geen asymptomatische verspreiding is

28 februari 2020: 
Fauci zegt dat dit meer lijkt op griep dan op iets dodelijkers

Maart 2020: 
81% van de Chinese Covid-gevallen zijn mild

1 maart 2020: 
Zweden: Geen effectieve maatregel om gezonde schoolkinderen thuis te laten blijven 

2 maart 2020: 
Covid IFR waarschijnlijk veel lager dan voorspeld

2 maart 2020:
800 volksgezondheidswetenschappers waarschuwen voor lockdowns en beperkingen

3 maart 2020: 
Artikel over waarom mondkapjes ineffectief zijn

3 maart 2020: 
Berkeley-arts geeft aan dat mondkapjes niet nuttig zijn bij het voorkomen van Covid

4 maart 2020: 
Covid lang niet zo dodelijk is als gevreesd

4 maart 2020: 
Uw arts is niet in paniek en u ook niet

6 maart 2020: 
Arts: onnodige paniek over Covid

9 maart 2020:
Covid alleen echt gevaarlijk voor ouderen 

12 maart 2020: 
Chief medical officer zegt dat mensen geen mondkapjes zouden mogen dragen

13 maart 2020: 
Ernstige psychische problemen door langdurige quarantaine

15 maart 2020: 
Medische organisatie zegt dat het stoppen van operaties onnodig en gevaarlijk is

17 maart 2020: 
Waarschuwing voor financiële crisis, onrust, burgeroorlog, oorlog en een ineenstorting van de sociale cohesie

19 maart 2020: 
Artikel over Covid-overactie en de problemen ervan

25 maart 2020: 
Gegevens over de gezondheidseffecten van het torpederen van de economie

26 maart 2020: 
Vroeg bewijs over ziekenhuizen die Covid onnauwkeurig als doodsoorzaak vermelden

26 maart 2020: 
Uit de eerste gegevens gebleken dat er overdreven werd gereageerd op Covid

28 maart 2020: 
Voorspellingen over de schade van lockdowns: drugs, zelfmoord en misdaad

28 maart 2020: 
Guardian: toename van huiselijk geweld over de hele wereld

30 maart 2020: 
Onderzoek waaruit blijkt dat kinderen nauwelijks verspreider van Covid zijn

1 april 2020: 
Artikel waarin staat dat mondkapjes weinig tot geen voordeel bieden buiten de ziekenhuisomgeving

3 april 2020: 
Een overzicht van de gevaren van lockdowns 

4 april 2020: 
Waarschuwing voor de schade bij het uitstellen van niet-Covid medische handelingen

4 april 2020: 
Onderzoek dat de seizoensgebondenheid van coronavirussen aantoont

6 april 2020: 
VN waarschuwt voor toename huiselijk geweld

6 april 2020: 
Analyse over huiselijk geweld tijdens lockdown

7 april 2020: 
Studie uit China: van 7.324 COVID-19-gevallen slechts twee besmettingen in buitenlucht

7 april 2020: 
Stuk over de geestelijke gezondheidseffectev van lockdowns voor kinderen

8 april 2020: 
Onderzoek waaruit blijkt dat schoollockdowns ineffectief zijn en grote schade aanrichten

13 april 2020: 
Meer bevestiging over huiselijk geweld in relatie tot lockdowns

14 april 2020: 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat kinderen Covid oplopen

15 april 2020: 
Nauwelijks virale overdracht bij buitenactiviteiten

15 april 2020:
Verschillende benaderingen per land hebben weinig impact op Covid-sterfgevallen

15 april 2020: 
Moleculair bioloog suggereert dat de remedie erger is dan de ziekte

16 april 2020:
VN-overzicht over de armoede/dood als gevolg van lockdowns

16 april 2020: 
CDC studie: mondkapjes werken niet

17 april 2020: 
Informatie over hoe schadelijk uitgestelde zorg is

20 april 2020: 
Oxford-professor zegt dat gevallen in het Verenigd Koninkrijk piekten vóór de lockdown

22 april 2020: 
Potentieel 60.000 sterfgevallen door kanker als gevolg van gebrek aan screening / behandeling

23 april 2020: 
De schade die lockdowns hebben op mensen met hartaandoeningen

24 april 2020: 
Gegevens over de geestelijke gezondheidseffecten van lockdowns

24 april 2020: 
Onderzoek waaruit blijkt dat schoolsluitingen ineffectief zijn als onderdeel van het pandemiebeleid

27 april 2020: 
De opkomst van huiselijk geweld tijdens lockdowns

28 april 2020: 
Toenemende kindermishandeling: neveneffect van Covid-lockdowns

29 april 2020: 
Sterfgevallen door kanker kunnen met 20% toenemen als gevolg van lockdowns

30 april 2020: 
Santa Clara seroprevalentie studie toont hoge prevalentie

1 mei 2020: 
Aanwijzingen uit Europa dat lockdowns niet effectief zijn

Uiteraard was er ook een veelheid van rapporten in Nederland die aangaven dat het gevoerde beleid niet best was, zoals het negatieve advies van ambtenaren met betrekking tot de vernietigende effecten van lockdowns op de volksgezondheid dat door het Ministerie van VWS resoluut terzijde werd geschoven (bron) (video).

Iemand een verklaring voor het feit dat overheid en instituten stelselmatig de feiten hebben ontkend c.q. weigerden het coronabeleid aan te passen aan de voortschrijdende inzichten? 

Wij wel! Volg het op Moreel Kompas.

Vrij naar: ZeroHedge.close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: