Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft op basis van bronnenonderzoek reeds vanaf 14 december 2021 gerapporteerd dat “Omikron: een zegen en Godsgeschenk” is. Reeds toen was uit Zuid-Afrika bekend dat de besmettelijkheid veel hoger is, maar dat mensen veel minder ernstig ziek worden van de Omikron variant. Ook andere alerte analisten hadden het destijds al scherp op het netvlies, zoals Virusvaria. In het kader van het bestrijden van de pandemie via het ontwikkelen van groepsimmuniteit zijn besmettingen goed en niet slecht. Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie. Zie hier de door het Genootschap geadviseerde corona aanpak op basis van het realiseren van groepsimmuniteit.

Recent is additioneel cijfermateriaal gepubliceerd door het gerenommeerde Robert Koch Institut in Duitsland omtrent de gevolgen van besmetting met de Omikron variant. Deze bevestigen onze stelling dat Omikron een zegen is.

De bevolking wordt nog dagelijks angst aangejaagd over corona en als enige remedie wordt ingezet op vaccins. Zijn 3 injecties niet genoeg, dan 4. Los van de bijwerkingen (op langere termijn nog volstrekt onbekend) is helder dat deze vaccins niet leiden tot immuniteit, de verspreiding van het virus niet effectief verhinderen en je nog steeds ziek kunt worden en dood gaan. Al worden ziekteverschijnselen en een fatale afloop door de vaccins verminderd. Althans zeer tijdelijk, aangezien de werking in de loop van de tijd sterk afneemt. Vandaar het voortdurend aanvullend vaccineren.

Het is tegen deze achtergrond goed te constateren dat de natuur haar werk doet en een oplossing aandraagt waartoe vaccinfabrikanten kennelijk niet in staat bleken te zijn. Door de Omikron variant worden we in staat gesteld corona als een normaal deel van ons leven te zien. Een endemische ziekte.

Als we kortheidshalve alleen kijken naar de “dodelijkheid” van Omikron ten opzichte van belangrijke voorgaande varianten dan zien wij het volgende beeld:

Bronnen:
– Public Health England (11 juni 2021)
– Robert Koch Institut (30 december 2021)

De Case Fatility Rate is het percentage personen dat na een vastgestelde infectie (op basis van een PCR test bijvoorbeeld) daadwerkelijk aan corona overlijdt. U ziet in bovenstaande grafiek hoe de corona varianten zich qua dodelijkheid in de loop der tijd hebben ontwikkeld in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Wat betekent dit:

  • voor enige paniek over additionele besmettingen door Omikron is geen enkele grond;
  • uiteraard kunnen mensen (met name ouderen met onderliggend lijden) ziek worden van Omikron en er zelfs aan overlijden. Personen met overmatig risico kunnen er voor kiezen zich te laten vaccineren zolang geen effectieve medicatie beschikbaar is;
  • het vaccineren van kinderen was onder Delta al een gotspe. Zie ook: “Duitsland: Covid-sterfgevallen onder gezonde kinderen van 5 tot 18 jaar: NUL” (bron)
  • politici en media dienen op te houden met permanente, onnodige bangmakerij door dagelijks het aantal “besmettingen” te rapporteren. Tenzij zij daarbij de champagne ontkurken. Besmettingen zijn immers niet “slecht” maar “goed”!

UPDATE: 7 januari 2022 – de DailyMail publiceert soortgelijke bevindingen
Could Omicron be even LESS deadly than seasonal flu? Scientists believe ultra-infectious strain may kill 100 TIMES fewer people than Delta (and mortality rates were ALREADY similar to influenza before the variant emerged)” (bron)

Heeft u opmerkingen over dit artikel, laat het ons weten op: redactie@eucalyptischgenootschap.nl

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: