Selecteer een pagina

De Europese Commissie denkt na over een nieuw register om alle bezittingen van burgers te registreren. Daarin moeten niet alleen eigendommen in de vorm van onroerend goed, grond en aandelen worden opgenomen, maar ook bezittingen als edelmetalen, cryptomunten, sieraden, kunstwerken, auto’s, boten, etc.. 

Dat blijkt uit een nieuw document getiteld:  Feasibility Study for a European asset registry


Voorspelbaar is dat de Europese Commissie een dergelijk register noodzakelijk acht “om belastingontduiking en witwassen te voorkomen”. Soortgelijke argumentatie wordt gehanteerd als het gaat om het afschaffen van contant geld betalingen, het registreren van diverse soorten transacties, het verbieden van de handel in cryptovaluta, etc.. 

Uit de tekst van het voorstel:

“Het verzamelen van gegevens en de onderlinge koppeling van registers is een belangrijk instrument in het kader van de EU-wetgeving om de toegang van de bevoegde autoriteiten tot financiële informatie te versnellen en grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken. In het kader van dit project worden verschillende mogelijkheden onderzocht voor het verzamelen van informatie met het oog op het opzetten van een activaregister dat vervolgens kan worden gebruikt voor een toekomstig beleidsinitiatief.

Er zal worden nagegaan hoe men informatie uit verschillende bronnen over eigendom van activa (bv. kadasters, vennootschapsregisters, trust- en stichtingenregisters, centrale bewaarinstellingen voor effectenbezit, enz. ) kan analyseren en hoe het ontwerp, de reikwijdte en de uitdagingen van een dergelijk vermogensregister van de Unie eruit kan zien. Ook zal worden nagegaan of gegevens over de eigendom van andere activa, zoals cryptomunten, kunstwerken, onroerend goed en goud, in het register kunnen worden opgenomen.”

De volgende stap in de richting van totale controle door de overheid ten kosten van individuele vrijheden van de burgers. Het geeft overheden nog meer inzicht in het vermogen en de handel en wandel van burgers, bovenop de niet geringe informatie die overheden en instituties nu al verzamelen. Te denken is aan: belasting relevante gegevens, kadaster, burgerlijke stand, kamer van koophandel, afluisteren, bancaire transactiegegevens, etc. De historie leert dat een overheid die inzicht heeft in de bezittingen van burgers en bedrijven zulks aanwendt als grondslag voor regelgeving en belastingheffing. 

Het voorstel behartigt alleen belangen van overheden, instituties, toezichthouders, banken en NGO’s. Niet van Europese burgers. Net als bij de Klimaattafels in Nederland maken de burgers geen deel uit van dit proces en/of de besluitvorming. Ook maakt het voorstel niet duidelijk waarom dergelijke registraties van bezittingen dan wel noodzakelijk is c.q. in hoeverre sprake is van proportionaliteit.

Uit verschillende hoeken klinkt terecht felle kritiek op het voorstel. 

De controle van geldstromen, investeringen en activa op dergelijk systematische wijze is in strijd met de menselijke waardigheid, druist in tegen alle normen en waarden op het gebied van privacybescherming en conflicteert met grondwettelijke bepalingen. Daarnaast is het ronduit onfatsoenlijk. De overheid gaat kennelijk niet meer uit van het goede van de (die overheid financierende) burger. Hij moet kunnen uitleggen of het horloge dat ontvangen is van opa wel “zuivere koffie” is.

 

Vrij naar: Geotrendlines en HollandGold.nl

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: