Selecteer een pagina

De inflatie in Duitsland, de grootse economie van Europa, is thans 5,2 procent. 
En de Europese Centrale Bank (ECB)? Die bagatelliseert deze dramatische ontwikkeling.

Nu waarschuwt topeconoom Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn voor een “nieuwe, massale inflatiegolf”, zoals de wereld die voor het laatst meemaakte tijdens de oliecrises van de jaren 70. En hij noemt in het interview in BILD ook een boosdoener: ECB-baas Christine Lagarde.

Inflatie is een grote zorg. Wat zijn de oorzaken?
Hans-Werner Sinn: “Door Corona waren en zijn er lockdowns over de hele wereld, schepen werden in quarantaine geplaatst in de havens, bedrijven konden niet produceren. Dit resulteert in disruptie in de logistieke ketens en materiaaltekorten. In oktober stegen de producentenprijzen in Duitsland met 18,4 procent  ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Pas in 1951 was de prijsstijging nog iets hoger. Zelfs als de consumentenprijzen niet zoveel stijgen als de producentenprijzen en zelfs als de knelpunten in de zomer 2022 zouden zijn overwonnen, bestaat het risico op verdere inflatie.

ECB-baas Christine Lagarde stelt daarentegen dat de inflatiegolf zich beperkt tot eenmalige effecten als gevolg van de corona pandemie. Uiterlijk volgend jaar zullen deze effecten afzakken…
Hans-Werner Sinn: “Inflatie komt in golven, vergelijkbaar met de pandemie …

Om welke redenen kunnen nieuwe inflatiegolven ontstaan?
Hans-Werner Sinn: “Uit angst voor nieuwe prijsstijgingen kopen mensen duurzamere consumptiegoederen en drijven zo de prijzen opnieuw op. De vakbonden zullen in loonrondes volgend jaar compensatie eisen voor de inflatie, waardoor de productiekosten stijgen. Omdat de rente in Europa langzamer stijgt dan in de VS, daalt de wisselkoers van de euro, waardoor de importprijzen stijgen. En de energietransitie is ook inflatoir omdat goedkope kernenergie en fossiele energie worden vervangen door dure groene stroom. We hebben nu al in Duitsland de hoogste elektriciteitskosten ter wereld.

In uw nieuwe boek waarschuwt u, dat ook de ECB medeverantwoordelijk is voor de prijsstijgingen. Waarom?
Hans-Werner Sinn: “Jarenlang financierde de ECB de nieuwe schulden van de landen tegen de laagste rente via de drukpers (creatie van geld). Dit was zo lucratief dat die landen alle afspraken en regels over schulden overboord gooiden. Maar nieuwe schulden zijn een sterke katalysator voor verder oplopende inflatie omdat daarmee de reeds oververhitte economie verder van brandstof wordt voorzien. Ik ben zeer bezorgd dat de president van de ECB de internationale pers heeft verteld dat ze de oude limiet van 2% voor inflatie niet langer wenst te respecteren.

Waarom handelde de ECB op deze manier?
Hans-Werner Sinn: “Ondanks haar onafhankelijkheid stond het ten dienste van de landen. Stiekem zijn veel van de landen met schulden blij als zij, door de hogere inflatiecijfers en het nul- en negatieve rentebeleid van de ECB, geholpen worden niet aan hun te hoge schuldenlast te hoeven doen.”

Wat moet er gebeuren?
Hans-Werner Sinn: “De landen moeten stoppen met nieuwe schulden aangaan en de ECB moet de rente verhogen. Anders worden we bedreigd met nieuwe, massale inflatiegolven, zoals we voor het laatst hebben meegemaakt in de oliecrises van de jaren 70.

Het Genootschap heeft reeds meermaals gewaarschuwd voor de effecten van met beleid van de centrale banken, het oplopen van de schulden en de inflatoire en disruptieve effecten van het gevoerde klimaatbeleid: bronbronbron.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: