Selecteer een pagina

Geactualiseerd op: 21-02-2022.
The WEF Files gaat over de vervlechting tussen Nederlandse politici en het World Economic Forum.
Het is een feuilleton van actuele ontwikkelingen en een dossier voor achterliggende stukken en feiten waarvan de lezer vrijelijk gebruik kan maken.

Jarenlang is door Nederlandse politici en bestuurders het World Economic Forum (WEF) stelselmatig weggezet als een onschuldig platform voor “overleg” tussen overheden, niet gouvernementele organisaties (NGO’s) en het grote internationale bedrijfsleven. Dit betreft met name tech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer). Wij legden eerder uit wat onze opvatting over het WEF is en welke impact het denken van het WEF hop onze samenleving en op de mechanismen van democratische controle op de zittende macht, kan hebben.

Wij verwijzen kortheidshalve naar: “The Great Reset voor Dummies”.

Heeft het WEF eigen doelstellingen?
Ondanks dat Mark Rutte al jaren potsierlijk met tasjes van het WEF rond loopt op het binnenhof zou er niets aan de hand zijn. Het WEF is immers een “overlegplatform”. Kan iedereen meedoen bij het WEF? Nou nee, dat dan weer niet: het WEF is een gesloten elitaire club. Een club voor genodigden. Genodigden zijn uitsluitend personen met impact. Machtig en/of vermogend. Inmiddels is het WEF niet alleen een vergaderlocatie in Davos met voldoende vliegveld capaciteit voor private jets. Het is een institutie op zichzelf geworden. Met heuse “feel good” filmpjes, met een eigen agenda en publicaties. Met een eigen, neo communistische opvatting over de wereldorde. Met een eigen agenda, doelen en een eigen dynamiek. Doel is een technocratisch georganiseerde wereldorde zonder enige democratische legitimiteit noch democratische controle (bron). Een dergelijke maatschappij ordening moet geen weldenkend en moreel mens willen. Als ongekozen bestuurders zonder enige voeling met de samenleving met aandeelhouderswaarde gedreven multinationale ondernemingen bepalen wat er in de wereld gebeurt, dan loopt dat erg slecht af. Er is dan geen plek meer voor de menselijke maat en individualiteit. Een horror scenario zonder moreel kompas.

Dat het WEF geen onschuldig platform voor “overleg” is maar een eigen agenda omtrent de maakbaarheid van de wereld er op na houdt, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in het volgende filmpje:

Wat ons betreft heeft een “platform” geen inhoudelijke doelstellingen. Heeft een “platform” geen Young Global Leadership programma’s. Geeft een “platform” geen boeken uit met een wereldvisie. Sluit een “platform” geen overeenkomsten met landen.

Heeft het WEF een actieve rol om in overheden te penetreren?
Ja, dat blijkt onder andere uit dit interview van Schwab uit 2017 op de John F. Kennedy School of Government:

Is de Nederlandse regering actief betrokken bij The Great Reset?
Mark Rutte heeft de rol van het WEF altijd gebagatelliseerd. Inmiddels legendarisch is het optreden van Gideon van Meijeren die Mark Rutte bevraagt over het WEF. Direct na installatie als kamerlid ontlokt hij Rutte een toelichting op de banden van de Nederlandse overheid met het WEF. Op dat moment (15 juli 2021) wordt de zienswijze van van Meijeren nog botweg weggezet als “complot theorie”. Tevens liegt Rutte over het niet kennen van het boek “COVID-19, The Great Reset”. De brief van Rutte aan Schwab treft u aan in ons archief.

Inmiddels is uit opgevraagde documenten (zie archief) gebleken dat The Great Reset op regeringsniveau reeds lang bekend was. In dit archief kunt u bijvoorbeeld letterlijk lezen dat de bijdragen van Sigrid Kaag aan de Great Reset door het WEF als uiterst belangrijk worden gekwalificeerd. Hoe kan de Great Reset niet bekend zijn bij Rutte als een jaar eerder (1 juli 2020) Kaag hieraan geacht wordt een belangrijke bijdrage te leveren?

Leveren Nederlandse politici en ambtenaren een actieve bijdrage aan de invulling van The Great Reset?
Ja, zie onder meer de volgende video.

Vloeit er geld naar het WEF?
Ja, zie archief waaruit onder andere blijkt dat het verzoek van het World Economic Forum van 12 maart 2021 voor de financiering van een “Gobal Coordinating Secretariat” ad € 651.000, een aantal weken later door onze regering wordt ingewilligd. Om de verstrengeling met het WEF verder te illustreren: de directeur hiervoor wordt geleverd door het Ministerie van Economische Zaken.

Is sprake van juridisch bindende overeenkomsten en afspraken tussen de Nederlandse overheid en het WEF?
Ja, zie bijvoorbeeld het document “Correspondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-1.pdf” in onderstaand archief.

Archief WEF
Documenten die de belangenverstrengeling met de Nederlandse overheid illustreren.

1 54182698c3 6a435c0df8
ThumbBestandsnaam
ThumbBoeken-en-publicaties-WEF

ThumbDe-WEF-invloed-op-het-corona-beleid-in-Nederland

ThumbWEF-digitaal-paspoort-en-rol-Nederland

ThumbWEF-Videos

ThumbBeantwoording-vragen-over-het-karakter-van-en-de-relaties-van-kabinetsleden-met-het-world-economic-forum-naar-aanleiding-van-antwoorden-eerder-hierover-van-het-kabinet-17-december-2021.pdf

ThumbBrief-Rutte-aan-Schwab-over-The-Great-Reset.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-1.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-2.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-3.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-4.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-5.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-6.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-7.pdf

ThumbWEF-Food-Innovation-HUB.pdf

ThumbWEF-Global-Coordinating-Secretary-Food-Innovation-HUB.pdf

ThumbWEF-Who-is-Who-at-2022-Meeting.pdf

16

De in dit archief opgenomen documenten zijn verkregen op basis van WOB verzoeken, betreffen kamerstukken en overige documenten.

Overige publicaties

  • De tentakels van het WEF reiken tot ver in de Nederlandse staat (bron)

Heeft u aanvullende informatie en/of documenten? Laat het ons weten: email.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: