Selecteer een pagina

Dit moet elk weldenkend mens niet willen.

Covid-19: The Great Reset is een op 9 juli 2020 gepubliceerd boek van het World Economic Forum (WEF). WEF is een jaarlijkse bijeenkomst van CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten, koningshuizen en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2500 personen. Als je hier wordt uitgenodigd ben je “happy few”.

Voor een diepgaande, wat ons betreft voortreffelijke analyse en beschrijving, verwijzen wij naar een publicatie (inclusief alle relevante onderliggende bronvermeldingen) in de Clingendael Spectator. Een uitermate gerenommeerd instituut. Deels wordt daaruit onderstaand geciteerd. Wilt u het boek Covid-10: The Great Reset ook zelf lezen? Dat kan hier.

In het kort betekent The Great Reset het volgende:

Doelstelling
Realiseren van verhoogde duurzaamheid, minder sociale ongelijkheid en stakeholder capitalism. 
Om dat te realiseren is een nieuwe economische en politieke orde nodig. De bestaande nadruk op natiestaten wat betreft het nemen van economische en politieke beslissingen – al dan niet in supranationale verbanden – moet worden vervangen door governance op wereldschaal, ook wel een wereldregering of ‘New World Order’ genoemd.

Achtergrond

  1. NGO’s: Het toenemende belang van supranationale vraagstukken heeft geleid tot een explosie van het aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). In honderd jaar tijd steeg het aantal ngo’s van ongeveer 400 tot meer dan 40.000, met een geschat gezamenlijk budget van 25 tot 30 miljard euro. Deze organisaties werden steeds belangrijker in de nationale en internationale besluitvorming.
  2. Multinationals: Momenteel is industriële productie (als opgekomen tijdens de industriële revolutie) niet meer de belangrijkste bron van economische waarde-creatie en bevinden zich geen industriële bedrijven meer in de top van ’s werelds grootste ondernemingen. De grootste ondernemingen zijn vooral tech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer). De machtsverhouding tussen nationale staten en de grootste waarde-creërende ondernemingen verandert in het voordeel van de laatsten. Deze ondernemingen zijn mondiale spelers, en een aantal van hen zijn inmiddels groter, rijker en machtiger dan veel landen.

Gevolgen
De New World Order wordt gevormd door:
– een aantal grote internationale ondernemingen, 
– een aantal ngo’s (Amnesty International, Greenpeace Bill & Melinda Gates Foundation)
– internationale organisaties als WEF en World Health Organisation, en Verenigde Naties.

Effecten

  • er is geen plek meer voor democratie, geen van genoemde spelers is onderworpen aan democratische controle en sturing en bestuurders zijn niet (indirect) gekozen door de burger;
  • door hun economische en militaire macht zijn uitsluitend nog de grootste landen in staan invloed uit te oefenen op deze “New World Order”
  • in de transitie naar de nieuwe wereldorde is “stakeholder capitalism” van belang: een beperkte groep belanghebbenden zal de (financiële) voordelen genieten. Een groep die geld en macht inzet om de doelstellingen te realiseren, waaronder de energietransitie (zie: Verborgen agenda van USD 150.000 miljard).


Eh… huh?

Conclusie

Defacto is dus sprake van een plan om te komen tot een feodale, technocratische c.q. totalitaire maatschappijvorm op wereldschaal. Zonder enige democratische sturing en controle. En met afschaffing van alle privé bezit. Moeten we nu klappen? Welke krankzinnige wil dit? Welk ambtelijk beneveld brein doet dergelijke voorstellen? Of breekt hier de ultieme zucht tot zelfverrijking van een aantal corporates door? Dit leidt tot een maatschappij zonder vrijheden, vol willekeur, vol “apparatsjiks” naar Russisch, DDR en Chinees model, vol corruptie, (digitale) onderdrukking en de facto centrale planeconomie “van achter het bureau” van bestuurders zonder enige voeling met de werkelijkheid.Een nachtmerrie voor elk weldenkend mens en een belediging voor het gevloeide bloed tijdens de Verlichting en voor de strijd voor democratie.

Hoe kijken de Nederlandse politiek en overheid hier naar?

Mede ook op basis van onderzoek door EWmagazine:

  1. De kreet ‘Build Back Better’ –  uit de slogan van het WEF – is inmiddels in de mond genomen door de Britse voormalige premier Tony Blair, klimaatactivist Greta Thunberg, de Franse president Emmanuel Macron, de Clintons, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten Nancy Pelosi, de Canadese premier Justin Trudeau, de Britse premier Boris Johnson, de Democraat Elizabeth Warren, voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama, de Amerikaanse president Joe Biden, techmiljardair Bill Gates, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Ivanova Georgieva, de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, de Britse prins Harry, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, secretaris-generaal van de Verenigd Naties António Guterres, de voorzitter van de Europese Comissie Ursula von der Leyende Belgische premier Alexander De Croo en niet te vergeten premier Mark Rutte (VVD).

  2. Rutte is overigens niet de enige Nederlandse politicus die ‘Build Back Better’ aanhaalde. Ook minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66), minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) gebruikten de term eerder in speeches of beleidsstukken.

  3. Het kabinet kan in ieder geval rekenen op steun van de bestuurlijke elite van Nederland. In een groot onderzoek onder 200 Nederlanders uit deze elite door de Volkskrant blijkt dat een meerderheid van zeven op de tien voorstander is van een herstart. Zoals Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): ‘We moeten onze crisisbestrijding meteen koppelen aan lange termijn doelen, bijvoorbeeld steunmaatregelen aan duurzaamheid en inclusiviteit. Er komen zeker meer pandemieën, dus we moeten schokbestendiger worden.’

  4. Rutte is naar de Tweede Kamer niet transparant over zijn houding jegens WEF en The Great Reset. Rutte neemt altijd deel aan de WEF conferenties. Zie hier de legendarische interpellatie van Gideon van Meijeren:


Rutte heeft kennelijk wel wat met het WEF. Hij loopt regelmatig met “WEF” tasje door Den Haag:


Zijn onze bestuurders niet gekozen om onze (Nederlandse) belangen te dienen? 
En áls internationale bewegingen onze Nederlandse belangen zouden kunnen dienen, dat bestuurders daaromtrent volstrekt transparant uitsluitsel dienen te geven? En de Tweede Kamer als toezichthouder op het beleid van de regering volledig wordt meegenomen in dergelijke ontwikkelingen?

Voor een doorlopend geactualiseerd dossier over de vervlechting tussen Nederlandse politici en het World Economic Forum, verwijzen wij naar: The WEF Files.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: