Selecteer een pagina

Nu kan men eenvoudig stellen dat de prijs van goud stijgt doordat de vraag het aanbod overtreft, maar dat verklaart niet wat de oorzaken zijn van die onbalans tussen vraag en aanbod. Het Genootschap zet het voor u op een rijtje.

Oorlog
De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne zorgt voor onzekerheid in diverse markten, waaronder de financiële markt en de metaalmarkten. Onzekerheid leidt er toe dat beleggers hun toevlucht zoeken in zekerheden. Goud wordt gezien als een toevluchtsoord in onzekere tijden, het aandeel goud in beleggingsportfolio’s neemt toe. Pers saldo: vraag stijgt.

Sancties tegen Rusland
Wereldwijd zijn zeer zware sancties tegen Rusland ingevoerd, waaronder handelsbeperkingen, reisbeperkingen, betalingsverkeer beperkingen, bevriezen van Russische buitenlandse tegoeden en het leggen van beslag op Russische activa in het buitenland. Een dergelijk ingrijpend pakket aan sancties is niet eerder vertoond. Deze sancties hebben diverse gevolgen, waaronder:

  • Bankrun door Russische burgers die hun tegoeden van de bank halen omdat zij vrezen dat die banken in problemen kunnen komen en omdat de roebel sterk devalueert. Devaluatie van de roebel leidt tot een vlucht in alternatieve opslagmiddelen voor waarde (goud, luxe goederen zoals Rolex horloges, etc.) en alternatieve betaalmiddelen (de in Rusland aanwezige buitenlandse valuta, bitcoins, etc. en massaal openen van bankrekeningen door Russische ondernemingen in China teneinde in de gelegenheid te blijven betalingen te kunnen verrichten of te ontvangen. Per saldo: vraag stijgt;
  • Door de sancties is de handel in Russisch goud sterk beperkt. Door het blokkeren van vliegverkeer ontstaat disruptie in de logistieke goud ketens. Doorgaans worden passagiersvliegtuigen gebruikt om goud tussen landen te verplaatsen. Goudmijnen kunnen hun goud niet meer exporteren naar belangrijke knooppunten in de goudhandel zoals Dubai, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De laatste jaren is Rusland, derde grootste goudproducent ter wereld, aanzienlijk meer goud gaan exporteren. Daar komt nu abrupt een einde aan waardoor tekorten op de wereldmarkt ontstaan. Per saldo: aanbod daalt;
  • Belangrijke Russische banken in de goudhandel zijn VTB, Gazprombank en Sberbank. Deze banken worden echter vol geraakt door buitensluiting van belangrijke Russische banken in het internationale betaalsysteem SWIFT. Per saldo: aanbod daalt;
  • De centrale bank van Rusland maakte kort na de invoering van de sancties bekend dat ze additioneel goud gaat opkopen uit binnenlandse mijnen. Het goud is vanuit de zienswijze van de centrale bank een veilig alternatief voor valutareserves: goudvoorraden worden niet geraakt door sancties. Los van de export bemoeilijkende omstandigheden verkrapt dit de hoeveelheid Russisch goud voor de export. Per saldo: aanbod daalt;
  • De vraag is wat de LBMA (London Bullion Market Association) in het kader van de steeds verder om zich heen grijpende sanctiedrift van het westen gaat doen met grote Russische goudsmelterijen als Krastsvetmet, Prioksky en Moscow Special Alloys Plant, aangezien deze – indirect – eigendom zijn van de Russische overheid. In 2018 verwerkte bijvoorbeeld Krastsvetmet alleen al 234 ton goud, 75% van de totale goudproductie van Rusland in dat jaar. Indien deze smelterijen onder de westerse sancties vallen leidt dat tot verdere disruptie van de goudmarkt en verdere onbalans tussen vraag en aanbod. Per saldo: aanbod daalt.

Aandelenbeurzen onder druk
De aandelenbeurzen staan, ook los van de oorlog in de Oekraïne reeds enige tijd onder druk. Ondermeer als gevolg van verstoringen in wereldwijde logistieke ketens door corona, de vrees voor een aanstaande recessie en de vrees voor gewijzigde monetaire politiek van de centrale banken (onder andere renteverhogingen). Beleggers zoeken in dergelijke situaties een andere balans in hun beleggingsportefeuille: meer zekerheid. In beleggerskringen wordt goud dan ook aangeduid als “gestold angstzweet”. Per saldo: de vraag stijgt.

Inflatie
De inflatie is wereldwijd ongekend hoog: goud wordt gezien als een “hegde” (beschermingsmaatregel) tegen inflatie. Per saldo: de vraag stijgt.

Geen wonder dat de ontwikkeling van de goudprijs van de afgelopen tijd als volgt is:

Goudprijs per Kg in Euro

De levertijd voor fysiek goud loopt inmiddels navenant gestaag op. De vraag stijgt, het aanbod daalt en wie goud bezit is nauwelijks genegen het te verkopen.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: