Selecteer een pagina

Corona wordt een endemische ziekte. Daarop is niet af te dingen. We moeten er mee leven, Corona gaat niet meer weg. Er worden mensen ziek en er gaan mensen aan dood. Net als bij de griep. Business as usual. Kwestie van onder vrijwilligheid vaccinaties aanbieden aan kwetsbare personen en toepassen van medicijnen.

We zitten nu in de uitloopfase van de pandemie waarbij maatregelen worden afgebouwd. Menigeen, het Genootschap incluis, kan niet wáchten totdat het nieuwe normaal weer het oude normaal wordt. Dat staat er aan te komen. Maar wanneer?

Omikron is veel minder ernstig dan voorgaande varianten van het COVID virus. Dat is goed nieuws en basis voor het bereiken van de endemische status en het volledig afschaffen van alle maatregelen. Maar we zijn er nog niet.

Overwegende dat:

 • de argumentatie van de overheid “overbelasting van de zorg”, “vollopende IC’s”, “vollopende ziekenhuisbedden” niet langer houdbaar is op basis van de actuele cijferontwikkeling;
 • de overheid mogelijk een andere agenda heeft dan de volksgezondheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de invoering van een (Europees) digitaal paspoort en/of het versterken van de juridische positie van de overheid ten koste van die van de burger;
 • de Nederlandse overheid voor haar beleid nadrukkelijk kijkt naar “wat het buitenland doet” en er intensieve afstemmingen plaatsvinden met het buitenland;
 • het op basis van de actuele cijfers niet anders kan zijn dan dat het aantal Corona gerelateerde doden in Nederland een sterke stijging zullen laten zien de komende weken. Dit effect wordt ten opzichte van het buitenland veroorzaakt door een mix van oorzaken zoals: de late opstart van de boostercampagne, een strenge lockdown als enige land in West Europa waardoor de natuurlijke curve aan besmettingen, ziekte en overlijden wordt afgezwakt waardoor de duur van de pandemie golf wordt verlengd, het milde weer, etc.;

is onze voorspelling dat er weliswaar onder maatschappelijke druk op korte termijn versoepelingen worden doorgevoerd, maar dat al snel totale paniek bij overheden en in de media zal ontstaan omtrent de sterk oplopende Corona sterfte. Gevolg zal kunnen zijn dat de dan nog resterende maatregelen veel langer in stand blijven dan nu de perceptie is en dat discussies omtrent 2G en vaccinatieplicht weer oplaaien.

Maar dan wel op basis van totaal gewijzigde argumentatie: het aantal doden.

Op basis van deze grafieken is het zeer onwaarschijnlijk dat het aantal Coronadoden in Nederland niet (heel) sterk zal oplopen. Er is met name sprake van een verschuiving van curves in de tijd. De sterfte in Nederland is ruim 8x zo laag als in België en een derde van die in Duitsland.

Allemaal theorie? Wij zouden zeggen “professional guess”.

Zijn er meer landen waar dit speelt? Bij de oosterburen bijvoorbeeld. Daar staat net als in Nederland de plaatselijke gezondheidsminister (Lauterbach) sterk onder druk om tot opening van de samenleving te besluiten. Tot aan muitende provincies (Bundesländer) aan toe die zich niet langer conformeren aan het landelijke 2G beleid. Wat geeft Lauterbach vandaag als antwoord op deze druk en rebellie?

Bild: “Er will einfach nicht lockern: Karl Lauterbach (58, SPD) gibt in der Corona-Krise weiterhin den unnachgiebigen Hardliner! Die Begründung des Gesundheitsministers für seinen Kurs ist jedoch neu. „Es gibt täglich bis 100 bis 150 Tote. Das ist viel zu viel“, so Lauterbach. Von einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems – bisher Haupt-Argument für Corona-Maßnahmen – ist plötzlich keine Rede mehr.

Kortom: het is rationeel te veronderstellen dat de overheid zal shoppen in mogelijke argumenten om het beleid overeind te houden. Nu is de Corona mortaliteit aan beurt.
UPDATE 10-02-2022: Lauterbach „wird zum Angst-Minister“ (bron)

Nog niet overtuigd dat de overheid niet al te veel gaat versoepelen?

 • Vergeet niet dat er in maart Gemeenteraadsverkiezingen zijn
 • Kuipers kondigde 8 februari 2022 aan € 29 mln. extra nodig te hebben voor updates van de Corona app.
  Commentaar: de overheid maakt voor € 23 mln. een app die desastreus is voor de samenleving en kondigt in de nadagen van de pandemie aan maar liefst € 29 mln. nodig te hebben voor een update (bron)
 • Kuipers heeft besluitvorming in de Tweede Kamer der Staten-Generaal wederom uitgesteld wetende dat er geen politieke meerderheid is, met als argumentatie dat “er meer wetenschappelijk onderzoek nodig is”
 • het RIVM heeft per 8 februari 2022 de vaccinatiegegevens per wijk gepubliceerd.
  Commentaar: los van de privacy aspecten is de vraag wat dat voor nu heeft nu de pandemie er uit loopt.

De overheid zal alle middelen en omstandigheden aangrijpen om haar positie en opvattingen te beschermen en waar mogelijk in stand te houden c.q. uit te breiden. Meer Corona doden komen dan goed uit als alle andere argumenten (druk op de zorg) verdampt zijn..


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: