Selecteer een pagina

Senator Rand Paul (Kentucky) heeft aangekondigd dat hij van plan is een amendement in de Senaat in te dienen om te voorkomen dat ooit iemand nog ‘gezondheidsdictator’ wordt. Een en ander past in hetgeen Moreel Kompas reeds eerder heeft gemeld: “Republikeinen gaan Fauci aanpakken”. 

In een opiniestuk voor Fox News gaf Paul aan dat dit “de positie van Dr. Fauci als NIAID-directeur zal vernietigen“, en “diens macht opsplitsen in 3 afzonderlijke instituten“.

Paul legde uit dat “elk van deze drie instituten zal worden geleid door een directeur die door de president wordt benoemd en door de Senaat wordt bevestigd voor een termijn van vijf jaar.”. Daarmee wordt het despotisme van Fauci zoals in de corona crisis is gebleken, effectief beëidigd.

Paul wordt gedreven door het besef dat “Fauci middels zijn door de belastingbetaler gefinancierde positie zijn macht grotendeels heeft misbruikt en verantwoordelijk is geweest voor vele mislukkingen en foutieve informatie tijdens de COVID-19-pandemie.

Niemand zou de eenzijdige autoriteit moeten hebben om beslissingen te nemen voor miljoenen Amerikanen” drong Paul aan, eraan toevoegend dat zijn amendement “ervoor zal zorgen dat ineffectieve, onwetenschappelijke lockdowns en mandaten nooit meer aan het Amerikaanse volk worden opgedrongen.”

Niemand zou de eenzijdige autoriteit moeten hebben de wetenschap te dicteren, vooral als die ene persoon zelf nooit de wetenschap volgde” beweerde Paul en benadrukte “ons leven is twee jaar lang gevangen gehouden door kleine tirannen en machtsbeluste bureaucraten“.

Paul wees op een recente Johns Hopkins-studie waaruit blijkt dat wereldwijde lockdowns een veel schadelijker effect op de samenleving hebben gehad dan dat ze hebben geleid tot positieve effecten. Betreffende onderzoekers geven daarbij aan dat de maatregelen “onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd zijn en ongeschikt zijn als beleidsinstrument voor de bestrijding van een pandemie“. Iets dat de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) overigens bij voortduring heeft aangegeven. 

Paul: “Elk rationeel persoon zou zich kunnen afvragen, hoe heeft het ons in hemelsnaam zo lang gekost om tot de waarheid te komen? Waarom hebben we twee jaar lang de wetenschap niet gevolgd? Dat is wat er gebeurt als ‘de wetenschap’ wordt gedicteerd door één man, een ongekozen bureaucraat met veel te veel macht“, verwijzend naar Fauci.

Hij vervolgde: “Dr. Fauci en zijn vrienden werkten ijverig om tegengestelde opvattingen het zwijgen op te leggen. De media versterkten die inspanningen. We werden gebrandmerkt als samenzweringstheoretici en ‘anti-wetenschap’ omdat we simpelweg vragen stelden en alternatieven presenteerden voor datgene dat aan het Amerikaanse volk als ‘feiten’ werd gepresenteerd. “

Senator Paul werd destijds van YouTube verwijderd nadat hij het had gedurfd vragen te stellen over de effectiviteit en wetenschappelijke grondslagen van mondkapjes als maatregel tegen de verspreiding van respiratoire virussen.

Paul: “De grootste les van de afgelopen twee jaar, is dat niemand zoveel ongecontroleerde macht zou moeten hebben. En mijn amendement, dat deze week in stemming zal gaan, zal Dr. Fauci eindelijk ter verantwoording roepen en leiden tot zijn ontslag “. 

De tijd van afrekeningen over het coronabeleid is aangebroken. Wordt vervolgd.

UPDATE 16 maart 2022: voorstel verworpen (bron)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: