Selecteer een pagina

De eerste signalen zijn bekend waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat de corona vaccinaties weliswaar gedurende een bepaalde periode een zekere bescherming bieden, maar dat deze vaccins op termijn, nadat zij zijn uitgewerkt (na ca. 240 dagen) een negatief effect hebben op het natuurlijke afweersysteem van personen.

Huh? Leest u dat goed? Negatief?
Inderdaad. Het Genootschap nam vandaag kennis van een publicatie van het Regeringscommissariaat Corona in België. Dat publiceerde de volgende opmerkelijke cijfers voor Vlaanderen:

Met name de cijfers in het rode vlak zijn bizar. Hier staat dus dat 65+ ers na vaccinatie een 1,2 maal hogere kans hebben besmet te worden dan personen die niet gevaccineerd zijn. Dat kan niet anders te verklaren zijn dan uit het feit dat deze leeftijdsgroep, ook in België, als eerste gevaccineerd is. En de werking van de vaccins inmiddels sterk heeft nagelaten. Het is bekend dat de corona vaccins, in tegenstelling tot echte vaccins die een leven lang beschermen (pokken, mazelen, etc.) slechts een beperkte werkingsduur hebben. Daarover bestaat consensus. Zie ook: bron.

Wat kan de verklaring hiervoor zijn?
Kan het zijn dat de vaccins, nadat deze zijn uitgewerkt een negatief effect hebben op het natuurlijke immuunsysteem van de mens? Waardoor zij een grotere kans lopen besmet te raken? Waar kan dat uit blijken?

Uit een preprint publicatie in het gerenommeerde The Lancet, bijvoorbeeld.
De publicatie is hier en hier in te zien.


Thans is dat onderzoek nog niet peer-reviewed maar de bevindingen zijn spraakmakend. En ondersteunen de these dat de corona vaccins mogelijk een negatieve impact hebben op het natuurlijke afweersysteem van de mens. Uit dit onderzoek blijkt ondermeer volgende relatie tussen het tijdverloop en de effectiviteit van de vaccins:

Na ca. 240 dagen is de bescherming nihil maar wordt daarna zelfs negatief!

Wetenschappers als Geert Vanden Bossche en Robert Malone hebben, met gevaar voor hun reputatie, voor dergelijke effecten al vroegtijdig gewaarschuwd. Hadden ze toch gelijk?

Moreel Kompas heeft diverse publicaties gewijd aan de internationaal (in feite overal) oplopende en nog niet verklaarde oversterfte en de mogelijke relatie met de vaccinatiecampagnes, alsmede de ernst en frequentie van bij Lareb en VAERS geregistreerde bijwerkingen. En nu rapporteren we ook nog dat de vaccins mogelijk (!) een negatieve bescherming bieden (nadat de vaccins zijn uitgewerkt na ca. 240 dagen) aan personen die met het covid virus in aanraking komen. Wij krijgen er een erg slecht gevoel bij.

Beste overheid, RIVM en CBS, is het niet tijd per omgaande klaarheid te verschaffen over deze ontwikkelingen?

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: