Selecteer een pagina

OPINIE
Het Genootschap had een onrustige nacht. Er zit beweging in het corona dossier.
Komt er een einde aan de waanzin?

Een opsomming van de bewegingen:

 • Het RIVM maakt “terugtrekkende bewegingen”. Wij stellen vast dat de communicatie vanuit dit instituut minder zelfverzekerd is als voorheen. Men wordt voorzichtiger. Men begrijpt dat de burger begint te morren en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de beer los over het vertrouwen in het RIVM.  Video
 • Het OMT brokkelt, er zijn verschillende facties. De tweedeling in de samenleving door maatregelen speciaal voor niet-gevaccineerden wordt niet geaccepteerd. Het OMT begrijpt dat op basis van de actuele cijfers zulks ook ineffectief en moreel abject is.
 • Een belangrijk feit is dat Rutte momenteel geheel uit beeld lijkt wat het corona dossier betreft.
  Dat kan er in onze analyse op duiden dat deze zich prepareert op het laten vallen van de Jonge. Indien opportunisme niet zou bestaan, zou Rutte het hebben uitgevonden. Rutte accepteert geen schade van dit dossier en is Hugo “spoedig aan de beurt” is de verwachting van het Genootschap.
 • Er is inmiddels steeds meer oppositie in politiek en samenleving tegen het ongenadige idee van maatregelen specifiek gericht op één groep: de ongevaccineerden. Het volk begrijpt dat dit veel te ver gaat en de ophitsende retoriek van de Jonge leidt tot tweespalt in de samenleving terwijl in tijden van crisis eenheid en solidariteit uitgangspunten zouden moeten zijn. Dit beleid gaat elk respect voorbij.
 • De Jonge blijft willens en wetens de wet overtreden (3x veroordeeld door een Nederlandse rechter over het niet voldoen aan de wet en het achterhouden van informatie ofschoon de Wet Openbaarheid Bestuur aangeeft dat die informatie verstrekt dient te worden). Gisteren, zoals gedocumenteerd in bovenstaande video wordt wederom het recht op informatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met voeten getreden door niet transparant te willen zijn in het verstrekken van ziekenhuisinformatie zodat het parlement zich een beeld kan vormen over de situatie ten aanzien van de vaccinatiestatus van ziekenhuispatiënten. Zie ook: De Corona Files.
 • De effectiviteit van het vaccinatiebeleid valt zwaar tegen. Burgers voelen zich bekocht door het vaccinatie-push beleid van de minister nu blijkt dat sprake is van schijnveiligheid en er wederom een pakket aan maatregelen komt gelijk aan voor de periode van vaccinatie. Het gevoel heerst: wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten met dit beleid? Het aantal kwetsbare ouderen dat de ziekenhuizen wordt binnengereden stijgt met de dag. Zij zijn als eerste gevaccineerd en bij hen is de vaccinatie (in hoge mate) uitgewerkt. De meldingen over bijwerkingen en het mysterie over de oplopende oversterfte (in week 42 ook weer) blijft verborgen onder een omerta: het CBS is gestopt met de rapportage van overlijdens naar oorzaak zodat niet kan worden vastgesteld wat de oorzaak en aard van de oversterfte is.
 • Groepsimmuniteit als aangekondigd als hét middel in de bestrijding van het virus (o.a. door een “intelligente” lockdown toe te passen zodat gecontroleerd groepsimmuniteit zou worden bereikt) blijkt volstrekt onhaalbaar. Een snel muterend virus als het onderhavige blijkt niet geschikt voor een groepsimmuniteit aanpak. Het RIVM wist gewoon niet waar men het over had met dit advies. Wereldvreemd. De minister president ontkent glashard dat dat de strategie was vanaf dag 1. Gekker moet het niet worden: Video
 • Gommers geeft op basis van publieke druk nu de schuld aan de politiek over de uitgebleven capaciteitsuitbreiding van IC’s. Terijl hij aanvankelijk zelf geen voorstander was.
 • Op basis van onderzoek door o.a. GeenStijl is onthuld dat Kuipers op de loonlijst van AstraZeneca staat:
 • De toon in de samenleving en Tweede Kamer wordt dagelijks kritischer en feller.
 • In brede kring is sprake van consensus dat het gevoerde coronabeleid een opeenvolging van faillures is geweest met een mix van willekeur in maatregelen, ineffectiviteit, buitenproportionaliteit, miskenning van wetenschappelijke feiten en ontwikkelingen (waaronder de aerosolen besmettingsroute), een QR code vol schijnveiligheid, onderzoek naar ventilatie op scholen op basis van een totaal verouderde norm (bouwbesluit 2012 waarin het woord ‘virus’ niet voorkomt), etc.. Economie en samenleving zijn door het gevoerde beleid getorpedeerd. Er zijn inmiddels schulden gemaakt op een niveau dat geen precedenten kent.Er zijn miljarden geld zoek: er kunnen geen bonnetjes worden overlegd. De mentale gezondheid van de bevolking is er in minimaal 20 jaar niet zo slecht aan toe geweest:


  Bron: CBS
 • Er wordt nog steeds geen werk gemaakt van de review van een aanzienlijke hoeveelheid beschikbare medicijnen waarover inmiddels grote hoeveelheden wetenschappelijke publicaties en ervaringen in het werkveld beschikbaar zijn. Corona is here to stay! Dus er zijn medicijnen nodig.

Het wordt tijd voor een big reset: van dit beleid.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: