Selecteer een pagina

Eucalyptisch Genootschap

Het Eucalyptisch Genootschap (Est. 2015) is een groep wetenschappers, ondernemers, bestuurders en kritische denkers, die maatschappelijke ontwikkelingen met een scherpe blik volgt en beoordeelt op basis van herschikking en interpretatie van voorhanden bronnen en cijfermateriaal. Doelstelling daarbij is de oordeelsvorming omtrent actuele verschijnselen in economie en maatschappij op basis van onderliggend feitenmateriaal. Het Eucalyptisch Genootschap is geheel onafhankelijk, opereert belangeloos en heeft op de onderzochte gebieden geen enkele relatie met overheidsinstellingen en/of het bedrijfsleven en/of politieke partijen en organisaties.

De heks Eucalypta (in hoedanigheid van de overheid en instituties) maakt het Paulus de boskabouter (de normale man) erg moeilijk met haar listen en streken. Maar gelukkig krijgt Paulus hulp van zijn vele (weldenkende) vrienden in het bos (de samenleving). 

Het Genootschap kent momenteel een ledenstop.

Verdienmodel & copyright
Het Genootschap kent geen verdienmodel. Alle artikelen zijn gratis en belangeloos. Deze website kent geen sponsoren en geen reclame inkomsten. Uitgangspunt is dat artikelen optimaal toegankelijk zijn en de gebruikerservaring van de website uitstekend is. Daar waar van toepassing vermelden wij gebruikte bronnen. Deze dienen ook door bezoekers van deze website te worden gerespecteerd. Gebruikt fotomateriaal op deze website valt onder het copyright. Eigen bijdragen, teksten, formuleringen, gedachten, concepten en opmaak op www.moreelkompas.nl vallen onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal licentie.

Labels
Het Genootschap werkt onder de volgende labels:


Redactie
Het Genootschap staat nadrukkelijk open voor columnisten en kennisdragers uit alle sectoren van overheid en samenleving die op zoek zijn naar een platform met impact. 

Aangeleverde bijdragen worden voor publicatie door de Redactieraad van het Genootschap beoordeeld op basis van de volgende principes:

  • columns zijn gebaseerd op openbare c.q. verifieerbare bronnen en feitelijkheden, zijn scherp van toon, hard op de inhoud maar respectvol naar individuele betrokken personen
  • waar relevant vindt bronvermelding plaats
  • goede smaak en blijk van eruditie staan voorop
  • er is geen plek voor racistische, kwetsende, demagogische en opruiende inhoud
  • complot denken is het Genootschap geheel vreemd.  

Bij interesse kunt u contact opnemen met de redactie.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.