Selecteer een pagina

Topepidemioloog professor John Ioannidis (Stanford) heeft een nieuwe studie gepubliceerd die concludeert dat de overlevingskans van mensen jonger dan 20 jaar die COVID oplopen 99,9987% is.

De gegevens die uit de studie werden gebruikt, werden genomen vóór de komst van de massale vaccinatieprogramma’s. Deze cijfers zijn derhalve van toepassing voor niet-gevaccineerde mensen en hebben betrekking op 2020. In 2021 is de minder dodelijke Delta variant dominant geworden en momenteel wordt Omikron dominant. Wij rapporteerden eerder over de zeer bescheiden Case Fatility Rate van Omikron (bron). U kent daarnaast ongetwijfeld de prikkelende uitspraak van Prof. Dr. Akkermans nog: “Je moet echt je best doen om aan corona te overlijden…”. (bron)

Ioannidis publiceerde eerder een analyse van seroprevalentie (antilichaam) studies uit 2020, waarin werd aangetoond dat het infectiesterftecijfer (IFR) voor COVID wereldwijd rond 0,15% lag. In Europa bedroeg de IFR 0,3% – 0,4%, terwijl het in Afrika en Azië ca. 0,05% bedroeg. Met name verklaard door verschillen in bevolkingssamenstelling naar leeftijd.


Recent heeft de professor, zoals gezegd op basis van de gegevens uit 2020, informatie gepubliceerd die de sterftecijfers van infecties opsplitst naar leeftijd.

Uit analyse van 25 seroprevalentie-enquêtes in 14 landen, vonden Prof. Ioannidis en zijn collega dat de IFR varieerde van 0,0013% (ongeveer één op de 100.000) tot 4,9% voor 70 plussers. Dit betekent dat zelfs van de 70 plussers meer dan 95% van de geïnfecteerden overleeft. Deze cijfers bevatten overigens personen met onderliggende gezondheidsproblemen, waardoor deze sterftecijfers voor gezonde mensen lager liggen. Overigens ook het CDC geeft aan dat 75% van de corona doden minimaal 4 (!) comorbiditeiten had (bron).

Met deze studie wordt aangetoond dat het infectiesterftecijfer (IFR) van COVID aanzienlijk lager is dan in eerdere rapportages is gepresenteerd.

De bevindingen van de studie bevestigen dat Covid een milde ziekte is behalve voor een (zeer) kleine minderheid. Omikron reduceert de sterftekansen verder in sterke mate.De resultaten van de studie illustreren nogmaals dat het massaal vaccineren van jonge kinderen die geen bijzondere risico’s lopen op basis van de individuele gezondheidssituatie, een verwerpelijk idee is. Los van de mogelijke bijwerkingen en korte werkingsduur van de vaccins. Twijfelt u toch? Bespreek het met de huisarts. Neem een afdruk van deze pagina desgewenst mee.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: