Selecteer een pagina

Het Genootschap wordt zoals u inmiddels weet, bestookt met vragen uit haar community (zegge: “kuh·myoo·nuh·tee”). Vragen, maar ook “onderhandse rapportages”. Vannacht ontvingen wij een rapport met gegevens over de effectiviteit van de boosterprikken zoals toegepast in Israël. Israël was er vroeg bij. Niet alleen met een welhaast militaristisch uitgevoerde vaccinatie campagne, maar ook met het inzicht dat de bescherming van de vaccins er erg snel uit loopt en er dus additioneel moest worden gevaccineerd: de boosters.

In Nederland was de opstart van de vaccinatie campagne nogal sloom. Zo ongeveer als laatste in Europa kwamen de vaccinaties op gang. Wellicht door het feit dat “jan-en-alleman” binnen de ambtelijke wereld kerstreces genoot. Enfin, op een gegeven moment kwam er vaart in de zaak. Het alom geprezen wondermiddel “vaccinatie” werd met verve uitgerold. Rond de zomerperiode (het zomerreces) verslapte de aandacht van bestuurlijk en institutioneel (RIVM) Nederland echter weer volledig. In plaats van op te letten wat er in Israël aan het gebeuren was (je kunt zien wat hier komt door naar Israël te kijken, die waren er immers eerder bij met de vaccinaties) zat men in zwembroek en teenslippers zelfvoldaan met Aldi bier voor de tent in een zuidelijk land. Wie herinnert zich de inmiddels gedateerde KPN reclame niet: “wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen”? Vanuit het RIVM of VWS belde helaas niemand naar Israël. En dat terwijl het daar al compleet mis ging: de vaccins bleken een sterk afnemende werking te hebben: er moesten “boosters” komen. In juli/augustus was dat beeld al klip en klaar. Voor elke leek, maar niet voor het RIVM en VWS. Jammer. Alles fout doen is niet eenvoudig, maar men is goed op weg.

De volgende ronde: nu moet er, te laat, hals over kop, worden geboosterd in Nederland. De ziekenhuizen lopen vol met oudere kwetsbare personen: degenen die als eerste gevaccineerd zijn en waarvan de vaccin bescherming inmiddels tot een dieptepunt is gedaald.

Interessant derhalve om kennis te nemen wat die boosters gaan opleveren. Toch?

Mooi dat wij betreffende rapportage uit Israël ontvingen. Deze is voor de liefhebbers integraal hier of hier te downloaden. Wellicht is er een enkeling die dit doorstuurt naar RIVM en VWS. Het zou nuttig kunnen zijn.

U kunt zelf kennis nemen van de rapportage over een meetperiode van 3 maanden.

De belangrijkste conclusies zijn echter:

A.It can be observed that in spite of the aggressive booster campaign throughout August during which more than 2.39 millionindividuals received the booster vaccine (see Table 2), the positivity rate among Vaccinated(1.59%) is significantly higher than the respective one among Unvaccinated (0.65%),specifically, 2.44-fold higher. One possible explanation could be that in the immediate weeks following the booster vaccination, the respective individuals become more vulnerable to acquiring COVID-19 infections. This hypothesis is somewhat supported by several studies who detected negative efficacy of the vaccine during the immediate weeks following the 1st dose

B.Analyzing the three months of data provided in Table 1, suggests that the average positivity rate of tests conducted among Vaccinated (0.63%) is only 1.54-fold smaller than the respective positivity rate among Unvaccinated (0.98%). This is significantly lower than the 11.3-fold reduction estimate presented in the MOH’s recent study. Notably, the positivity rates observed in the national airport data are significantly lower, probably because any traveler has to also take a PCR tests prior to leaving Israel.

Ofwel: de eerder door de industrie voorgespiegelde beschermingsfactor door een additionele booster prik blijkt op basis van dit onderzoek in de praktijk maar liefst 7,3 maal lager te zijn. Geen factor 11,3 maar slechts 1,54.

Aangezien de besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland momenteel sterk oplopen, met name ook onder de dubbel gevaccineerden (“beschermden”) is de booster campagne niet alleen te laat gestart, maar is het goed mogelijk dat de verwachtingen van de effecten aanzienlijk neerwaarts moeten worden bijgesteld. Tel daarbij op de nog steeds niet verklaarde structurele en oplopende internationale oversterfte die mogelijk verband houdt met de vaccinaties (bron) en de aanzienlijke hoeveelheid (deels zeer ernstige) bijwerkingen (Lareb, VAERS, etc.) en het feit dat bekend is dat de reacties van het lichaam op een volgende vaccinatie heviger kunnen zijn als gevolg van het feit dat het lichaam immers reeds antistoffen heeft door eerdere vaccinaties, is het denkbaar dat de resultaten van dit “booster beleid”, net als het gehele corona beleid eigenlijk, wederom sterk zouden kunnen tegenvallen…. De vaccins vallen zwaar tegen, de boosters ook weten we nu al.

En dat allemaal voor een “gezondheidsprobleem” dat vrijwel verwaarloosbaar is (bron) en een asociaal zorgbeleid. Breid structureel de zorgcapaciteit uit naar minimaal het niveau van het Europese gemiddelde. Het is niet vol te houden ’te sturen op IC capaciteit’ terwijl die een factor 6 lager is dan bijvoorbeeld in Duitsland. En dat moet allemaal “opgelost” worden door in totaliteit ruim 14 mln. Nederlanders permanent te willen vaccineren. Ongekend.

Shalom!

UPDATE: 9 december 2021
Er is vandaag een nieuwe studie verschenen over de effectiviteit van boosters in Israël waaruit blijkt voor personen ouder dan 50 jaar, sprake is van 90% reductie van overlijden na toediening van de booster. Deze studie is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine en vindt u: hier of hier.

Enkele opmerkingen:

  • er is geen rekening gehouden met de afnemende werking van de vaccins in de tijd
  • het betreft een onderzoek over een periode van slechts 54 dagen
  • sociografische en klinische karakteristieken van de populatie kan impact hebben op de resultaten
  • er is geen rekening gehouden c.q. gekeken naar de effecten van de bijwerkingen op de resultaten van de studie
  • er is sprake van de presentatie van een absolute risico vermindering, zoals bekend is het risico aan covid te overlijden uiterst gering, afhankelijk van de leeftijdscategorie en eventueel onderliggend lijden
  • de studie heeft betrekking op de Delta variant en zegt niets over de momenteel opkomende Omicron variant.

UPDATE: 22 december 2021
Artikel op MedRxiV over virusdoorbraak van de Omikron variant in een dubbel gevaccineerde en geboosterde populatie. In totaal werden 21 van 33 zorgmedewerkers besmet. (bron)

UPDATE: 27 december 2021
Artikel op MedRxiV over de afnemende werking van booster prikken conform de afnemende bescherming van eerdere injecties. (bron)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: