Selecteer een pagina

Mocht er nog iemand zijn die betwijfelt dat de ESG (“Environmental, Social, and Governance”) beweging één kolkende massa aan leugens, hypocrisie en willekeur is, lees dan even verder.


Privéjets
Zomer 2021 werd reeds bekend (bron) dat de Europese Commissie doodleuk heeft voorgesteld privéjets, de meest vervuilende vorm van vervoer, vrij te stellen van de geplande EU-belasting op vliegtuigbrandstof. In het wetsontwerp is opgenomen dat de belasting geleidelijk wordt ingevoerd voor passagiers- en vrachtvluchten. Privéjets zullen vrijstelling genieten door “zakenluchtvaart” te classificeren als: het gebruik van luchtvaartuigen door ondernemingen voor het vervoer van passagiers of goederen als een “hulpmiddel bij de uitoefening van hun bedrijf”. En: er wordt vrijstelling verleend voor “pleziervluchten” waarbij een vliegtuig wordt gebruikt voor “persoonlijke of recreatieve” doeleinden die niet verband houden met zakelijk of professioneel gebruik.

Dit is opmerkelijk omdat uit een recente rapporten blijkt dat de CO2-uitstoot van privéjets in Europa tussen 2005 en 2019 met 31% is gestegen. Onder meer door toename van vluchten naar vakantiebestemmingen. De elite wordt dus wederom ontzien in de belastingregels en het plebs krijgt de rekening wederom gepresenteerd. Niet uit te leggen en abject. Zie ook: “Met 400 privéjets naar klimaatvergadering” (bron)

Jachten
Volgens een nieuw rapport van Transport & Environment  (T&E) getiteld “Climate Impacts of Exemptions to EU’s Shipping Proposals: Arbitrary exemptions undermine integrity of shipping laws“, zou meer dan de helft van de Europese schepen worden vrijgesteld van het CO2 beprijzingsplan van de Europese Commissie, waaronder, ja hoor, de zeer vervuilende privé jachten. De elite wordt wederom gematst en blijft buiten schot.

Volgens het rapport publiceerde de Europese Commissie in juli 2021 een reeks voorstellen om de maritieme sector koolstofvrij te maken. Het voorgestelde CO2 beprijzingssysteem (ETS) en de brandstofnorm (FuelEU Maritime) hebben uitsluitend betrekking op schepen boven 5.000 GT en een aantal scheepstypen zijn expliciet uitgesloten: offshore schepen, vissersvaartuigen en …. privé jachten.

Voor de beeldvorming, cijfers zonder context zeggen immers niets, zoals T&E het stelt, de “EU scheepvaart voorstellen stellen evenveel vervuiling vrij als de totale jaarlijkse CO2-uitstoot van Denemarken.

Maar… het minen van bitcoins is zó klimaatbelastend dat het onmiddellijk moet stoppen, wij “voor het klimaat” de verwarming een graadje lager moeten zetten en een trui extra moeten aantrekken, de belasting op energie (zowel gas, olie, benzine, elektriciteit) steeds verder wordt verhoogd, er importheffingen komen op producten uit “klimaatonvriendelijke landen”, we van het gas af moeten, etc. Zie ook: “Onverantwoord klimaatbeleid kost ons onze welvaart” (bron)


Plebs & elite

De tendens is helder: oh-oh wat is het toch ernstig gesteld met het klimaat. Gevolg: het voetvolk (de brede middenklasse) veramt verder en de jetset zag dat het goed was. Dit krijg je als je wordt bestuurd door noch belasting, noch pensioenpremie betalende carriërebureaucraten zonder voeling met de samenleving, zonder moreel kompas en zonder effectieve democratische controle. Met de hartelijke groeten uit Brussel.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: