Selecteer een pagina
De zero CO2 agenda levert zero CO2 reductie op en heeft verwoestende gevolgen. Dit is wat u moet weten…

De zero CO2 agenda levert zero CO2 reductie op en heeft verwoestende gevolgen. Dit is wat u moet weten…

Mensen omarmen graag een absoluut geloof omdat absolute overtuigingen eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen zijn en ons een vals gevoel van veiligheid bieden. Binaire standpunten zijn psychologisch geruststellend, waardoor we ons verzekerd en in control wanen. En hoe meer we denken in control te zijn, hoe zekerder we ons voelen en hoe meer we ons bevestigd voelen in onze opvatting. Intelligente mensen hebben de eigenschap te twijfelen aan standpunten, domme mensen zijn daartoe niet in staat.

Absoluut en binair denken is gevaarlijk. Het is bijvoorbeeld de oorsprong van rassenhaat, ridiculisering van andere meningen, het verklaren van mensen met een andere opvatting tot ‘wappie’, het toeslagen schandaal, etnisch profileren, uitsluiting en genocide.

Bij absolute uitspraken is het oppassen geblazen. Bij uitspraken als “volgens de wetenschap…” weet je dat we te maken hebben met een sekte, niet met wetenschap. Wetenschappers twijfelen aan waarnemingen en theorieën, politici niet. Volgens wetenschappers bestaan er geen zekerheden, politici laten liever geen ruimte voor afwijkende opvattingen van het gevoerde beleid. Echte wetenschappers zijn schrander en stellen zich met hun twijfel kwetsbaar op, politici zijn dom, eenparig en gericht op behoud van de eigen positie. Wetenschappers zijn onafhankelijk, politici streven de eigen belangen na. 

Dit wetende is helder dat verklaringen van regeringen over “klimaatneutraliteit” en “zero CO2” emissie gevaarlijk zijn. Omdat ze absoluut zijn en leiden tot demonisering van afwijkende opvattingen. Het is echter onmogelijk tot de waarheid te komen zonder zich open te stellen voor andere of nieuwe opvattingen en feiten. Dogma’s sluiten zich per definitie af van voortschrijdend inzicht. En dat zien wij niet alleen op het gebied van het klimaat.

Op basis van bovenstaande is sprake van “absolute” overheidswaarheden en dogma’s die niet in twijfel mogen worden getrokken op de volgende gebieden:

 • COVID
 • Klimaatverandering (CO2-uitstoot en “netto nul”)
 • Oekraïne
 • Black Lives Matter
 • LHBTQA+ gender
 • Woke
 • Immigratie
 • Biden deugt.

Wie deze onderwerpen bekritiseert wordt geridiculiseerd en verketterd. Overheden zijn als de dood voor tegengeluid en schuwen de meest draconische maatregelen niet, waaronder het stelselmatig laten volgen van personen met een opvatting die niet geheel overeenkomt met het gevoerde overheidsbeleid (bijvoorbeeld Maurice de Hond in de coronacrisis; let wel, niet omdat sprake is van terrorisme, maatschappij ondermijning of misdaad in het algemeen maar omdat zijn opvattingen niet in lijn waren met het gevoerde overheidsbeleid!), het blokkeren van banksaldi van sympathisanten van demonstrerende truckers in Canada en het onder druk zetten van de media teneinde verspreiding van afwijkende geluiden te onderdrukken. Bijvoorbeeld door te dreigen met het stoppen van advertentiebijdragen of het strenger reguleren van de media. 

Wetenschappers (die per definitie vrije denkers geacht worden te zijn) worden onder druk gezet op universiteiten. Afwijkende publicaties worden verboden of er worden onderzoeksgelden geschrapt. Wetenschap is niet meer en niet minder dan een ordinair verdienmodel. Niets verheffends aan. Wetenschappelijk onderzoek wordt vrijwel geheel gefinancierd uit overheidsmiddelen of het bedrijfsleven. In een dergelijke setting is het slecht voor de academische loopbaan te publiceren contrair aan de belangen van het financierende bedrijfsleven of de beleidslijnen van de financierende overheid. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is in hoge mate een wassen neus geworden. Wie betaalt bepaalt, zo eenvoudig is het per saldo. Recalcitrante onderzoekers en vrije denkers hebben in een dergelijke setting geen fijn leven.

Feiten en realiteiten
Feiten, afwijkende meningen, openheid, twijfels en voortschrijdend inzicht brengen samenlevingen en overheden normaliter terug naar de realiteit. Mao’s China heeft haar dogmatische streven naar een gecentraliseerde landbouw nooit opgegeven. Elke discussie werd gesmoord. Overheidsapparatsjiks kennen geen zelfreflectie of twijfel. De centrale drijfveer van de overheid is het in stand houden van de overheid zelf. Daarin past niet het besef en het toegeven dat ingezette beleidslijnen fout zijn. Nee, het regime van Mao hongerde eerst tientallen miljoenen mensen uit en pas toen de evidente werkelijkheid absoluut niet meer kon worden ontkend, was er enige ruimte voor afwijkend beleid. De geschiedenis is vol met dergelijke voorbeelden.

Terug naar het mantra over de CO2-uitstoot die naar nul moet en een “duurzame” toekomst.

Nog nooit in de menselijke geschiedenis wordt collectief overgegaan van een dichtere energievorm (hout -> biomassa -> steenkool -> olie -> aardgas -> uranium: biomassa heeft een hogere energiedichtheid dan hout, steenkool een hogere energiedichtheid dan biomassa, etc.) naar een minder dichte energievorm. En dat bij een gestaag groeiende wereldbevolking met mensen die allemaal – terecht – welvaart willen. Het is asociaal en abject opkomende landen waar de bevolkingsgroei sterk is, welvaart en een menselijk leven te ontzeggen. Wat leert de geschiedenis namelijk:in tijden dat werd overgegaan van een minder energiedichte vorm naar een meer energiedichte vorm, leidde dat tot:

 • lagere energieprijzen
 • hogere energieleverzekerheid
 • hogere productiviteit
 • verlaagde inflatie (de twee gaan hand in hand)
 • stijgende levensstandaard.

Het spreekt voor zich dat door het tegenovergestelde te doen, we het volgende zullen zien:

 • hogere energieprijzen
  door hogere infrastructuur kosten, hoge investeringen (niet alleen in zon en wind maar ook in fallback infrastructuur voor als de zon niet schijnt en het niet waait), door de lage energiedichtheid van zon en wind zijn onevenredig veel meer installaties nodig dan bij toepassing van energiedichte bronnen. Overschotten bij de productie van elektriciteit moeten tegen een negatieve (subsidie) prijs worden afgezet. Duitsland is al wat verder met wind en zon energie en heeft inmiddels de hoogste elektriciteitsprijzen ter wereld.
 • lagere energieleverzekerheid
  opslag van elektrische energie in de massaliteit die benodigd is is economisch niet haalbaar. Omzetting in waterstof bijvoorbeeld leidt door de inefficiency van de omzetting van elektriciteit naar waterstof en weer terug naar stroom indien benodigd tot een prijsstijging met een factor 4. 
 • lagere productiviteit
  hoge energiekosten leiden tot hogere kosten in de productie en transport van goederen (en diensten) waardoor de arbeidsproductiviteit daalt en de internationale concurrentiepositie wordt ondermijnd (China, India, etc. doen niet mee met het “zero CO2” beleid)
 • toegenomen inflatie
  energie zit overal in, een stijgende energieprijs leidt dus tot inflatie. Daarnaast is sprake van dusdanig grote benodigde investeringen dat de financiering daarvan extra inflatoire effecten heeft (bron)
 • dalende levensstandaard.
  het is evident dat de levensstandaard daalt bij hogere kosten, hogere inflatie en afgenomen leverzekerheid. En voor Europa zeker aangezien haar concurrentie positie ten opzichte van het verre oosten volledig geweld wordt aangedaan.

Dit zijn de feiten. U vindt desgewenst op deze website een veelheid van artikelen over dit onderwerp met nadere duiding en onderbouwing: hier

Epiloog
Het mantra van de overheid over het klimaat heeft dramatische gevolgen voor de welvaart en onze rol in de wereld. Omdat het alleen in het westen wordt nagestreefd levert het niet véél op voor het klimaat, niet een béétje, maar núl op voor het klimaat. Er zal geen liter olie minder worden opgepompt in olieproducerende landen. Die landen hebben inkomsten nodig om hun hofhouding in stand te houden en het volk een minimale welvaart te bieden. Ook sjeiks hebben net als westerse overheidsapparatsjiks slechts één doel: zichzelf in stand houden. De olie die wij minder gebruiken gaat gewoon naar niet westerse afnemers. Als de prijs zou dalen wordt zelfs meer opgepompt. En opgepompte olie leidt tot CO2 uitstoot, zo simpel is het. Hetzelfde geldt voor steenkool, bruinkool en gas. Als de CO2 uitstoot een wereldwijd probleem is, wordt er niets opgelost op deze manier. Zero CO2 leidt tot zero CO2 besparing. Maar wel tot structurele, ernstige verarming van het westen.  

Absolutistisch overheidsbeleid leidt tot rampen. Niet alleen onder Mao maar ook in het westen. 

Hoe politici voor eigen gewin feiten naar hun hand zetten, in fake news grossieren en gebruik maken van het collectieve geheugenverlies van burgers.

Hoe politici voor eigen gewin feiten naar hun hand zetten, in fake news grossieren en gebruik maken van het collectieve geheugenverlies van burgers.

We kennen de inmiddels weerzinwekkende en onacceptabele manier van doen van Mark Rutte die als het lastig wordt spontaan “geen actieve herinnering” meer heeft aan zaken die hij op zijn geweten heeft. En hij komt er ondanks de maatschappelijke verontwaardig mee weg op basis van partijpolitiek en coalitiediscipline. En daarmee worden partij en coalitiepartijen mede eigenaar van list en bedrog.

Een andere manier waarop politiek en bestuur de zaken naar hun hand kunnen zetten is gebruik maken van het gebrek aan actieve herinnering van de massa. Voorbeeld: de in toenemende mate dementerende (bron) president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Biden heeft een probleem. De midterm verkiezingen komen er aan (8 november 2022). In deze verkiezingen worden de 435 zetels in het huis van afgevaardigden gekozen. Biden die nipt zijn eigen verkiezing won ziet zich nu geconfronteerd met dramatische voorspellingen voor de midterm verkiezingen. Niet alleen de republikeinen kunnen zijn bloed wel zuipen (en dat van gezondheidsapparatsjik Anthony Fauci (bron)), maar inmiddels zijn ook grote delen van de democraten zwaar teleurgesteld in het gevoerde beleid en de performance van Biden zelf. De man is een schertsfiguur die regelmatig door zijn diensten gecorrigeerd moet worden omdat hij weer eens krankzinnige uitspraken heeft gedaan die de wereld aan de rand van de afgrond kunnen brengen. Bizar is bijvoorbeeld zijn uitspraak dat er een “regime change” moet komen in Rusland. Zijn staven waren er als de kippen bij te melden dat dit een faux pas was van de president. Wat ook niet helpt zijn de voortdurende onthullingen over steekpenningen, crack gebruik, gefilmde prostitutiebezoeken, bizarre conspiratieve connecties, grote internationale geldstromen, etc. van zoonlief Hunter. Onder andere gebleken uit de inhoud van een laptop van Hunter Biden.

Wat de gemiddelde Amerikaan pas echt deprimeert zijn echter de dingen van alledag: inflatie, de prijs van een gallon autobrandstof, oplopende rente, dreiging van een economische recessie, lege schappen in supermarkten, oplopende belastingen, met geld smijtende overheden, dalende huizenprijzen, etc..

U voelt het wel aan, Biden moet iets doen om te voorkomen dat de verkiezingen een drama worden en de macht van zijn regering volledig wordt getorpedeerd.

Kijkend naar de geschiedenis wordt dan de gebruikelijke gereedschapskoffer van de firma List & Bedrog er bij gepakt. Inzet is eenvoudig:

 • geef anderen de schuld van alle negatieve omstandigheden
 • verdraai de werkelijkheid zodanig dat de positieve omstandigheden het gevolg zijn van het eigen briljante beleid.

In het huidige tijdsgewricht leidt dat tot het schizofrene beeld dat Poetin alles schuld is en dat Biden een zegen is voor de normale Amerikaan. Hoe doe je dat? Door de werkelijkheid geweld aan te doen en feiten te verdraaien.

Vrijdag jl. stond president Joe Biden de wereld te woord en illustreerde bovenstaande analyse in volmaakte perfectie. Zelfs zo erg dat menig journalist zich zou moeten vragen of zijn speechschrijvers een hashpijp van Hunter geleend hebben.

FAKE NEWS 1
Om te beginnen suggereerde Biden dat “gezinnen minder schulden hebben” en “hun gemiddelde spaartegoeden zijn toegenomen” sinds hij aantrad, eraan toevoegend dat “meer Amerikanen zich financieel comfortabel voelen“.


FEITEN
Helaas, de persoonlijke spaartegoeden zijn (rood), terwijl het uitstaande (doorlopende) consumptief krediet (blauw) sinds januari 2021 sterk is gestegen. 

Zie hier de ontwikkeling van de leningen door consumenten:

Zie hier de ontwikkeling van de spaartegoeden:

En zijn de Amerikanen er dan wel een beetje lekker aan toe geestelijk? Volgens Biden zitten ze financieel lekker in hun wel.

Helaas niet, een enquête van de American Psychological Association in mei toont aan dat Amerikanen meer gestrest zijn over geld dan ooit. “Zevenentachtig procent van de Amerikanen gaf aan dat inflatie en de stijgende kosten van alledaagse goederen hun stress veroorzaken” aldus Vaile Wright, senior directeur innovatie in de gezondheidszorg bij de American Psychological Association.

Conclusie: bovenstaand filmpje van Biden bevat 100% fake news.


FAKE NEWS 2
Moreel Kompas rapporteert, zoals u als trouwe lezer weet, al vele maanden over de oorzaken van inflatie, de negatieve bijvangst van het gevoerde coronabeleid, de negatieve bijvangst van het beleid van centrale banken, de negatieve bijvangst van het klimaatbeleid (inflatie, schulden, hoge energieprijzen), de negatieve bijvangst van de sancties tegen Rusland, etc.. Verreweg de meeste problemen die wij nu zien, zoals: ongekend hoge inflatie, disruptie van productie- & logistieke ketens, oplopende rente, aanstaande economische recessie, bubbels op huizen en aandelen markten die beginnen leeg te lopen, oplopende geopolitieke spanningen tussen oost en west, de opkomst van China, de teloorgang van de dominantie van de Verenigde Staten, onbetaalbaar hoge schulden, voedseltekorten, krankzinnige energieprijzen, etc. zijn geen natuurverschijnselen maar direct gevolg van overheidsbeleid!

Terug naar Biden. Biden heeft een zondebok nodig. Hij is zelf verantwoordelijk, maar dat kun je moeilijk toegeven natuurlijk. Tegen die achtergrond is een slechterik snel gevonden: Poetin. 


Biden spreekt over “de Poetin inflatie”. Daarmee doet hij het voorkomen alsof de inflatie wordt veroorzaakt door de inval van Rusland in de Oekraïne. Klinkklare onzin. 

FEITEN
De inflatie is al ingezet in de loop van 2020 en is tot ernstige proporties gekomen in 2021. Tijdens de periode van Biden als president dus. De oorlog in de Oekraïne heeft daar nog inflatoire effecten aan toegevoegd maar deze zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de sancties van het westen jegens Rusland. Daardoor zijn prijzen opgedreven, onder andere van fossiele brandstoffen, kunstmest, etc.. Niet door de oorlog zelf, maar door de sancties van het westen. We zien een en ander in navolgende grafiek:

De inflatie onder Biden is toe te schrijven aan het gevolgde coronabeleid (lockdowns en bewegingsbeperkingen) en steunprogramma’s gefinancierd door de centrale bank (FED) (nul rente en ongekende monetaire verruiming). Daar heeft Poetin niets mee van doen.

Zelfs de Washington Post geeft toe dat Amerikanen het verhaal van de Poetin inflatie ‘niet echt geloven’. Een eufemistische formulering voor: fake news.

FAKE NEWS 3
Na het banenrapport van mei 2022 zegt president Biden dat door “zijn beleid” 8,7 miljoen nieuwe banen zijn gecreëerd.

FEITEN
De oude baas vergeet te melden dat die banen eerst vernietigd zijn door het gevoerden coronabeleid. Wekelijks werden in de loop van 2021 800.000 en meer verdwenen banen gemeld. Biden vergeet ook te melden dat deze banen zijn gecreëerd ten kosten van ongekende schulden en het drukken van geld op een schaal die wij niet eerder gezien hebben onder de eufemistische benaming: “quantitative easing” en steun van de financiële markten via massale opkoopprogramma’s van slechte obligaties door de FED. Die banengroei heeft dus niet met ene gezonde economie te maken. Wat Biden ook vergeet te melden is de kwaliteit van die banen. Het betreft in hoofdzaak laagwaardige banen in de dienstensector. Van horeca tot pakketbezorgers. Banen met een zeer beperkte economische toegevoegde waarde.

Kortom een staaltje van: noem wel de “verworvenheden” maar laat de negatieve gevolgen en omstandigheden gewoon weg.

EPILOOG
Wij illustreerden hierboven dat de stelling dat met name de overheden zelf de grootste verspreiders van fake news zijn. Ben dus alert als u Rutte of Kaag vanalles hoort beweren. Vraag u voortdurend af: is dat wel zo? en wat vertelt men niet. Denk ook aan het klimaatbeleid: in dat debat wordt nooit geroken over de negatieve bijvangst in vorm van torenhoge inflatie, torenhoge energieprijzen, onvoldoende leverzekerheid, uitbuiting van arme landen voor de winning van grondstoffen en de krankzinnige kosten van dit beleid: “Verborgen agenda van USD 150.000 miljard“.

Europa’s verbod op Russische olie en gas leidt alleen maar tot meer inflatiepijn en recessie in het westen en de oorlog in de Oekraïne wordt er geen dag mee verkort.

Europa’s verbod op Russische olie en gas leidt alleen maar tot meer inflatiepijn en recessie in het westen en de oorlog in de Oekraïne wordt er geen dag mee verkort.

Europa’s extreme afhankelijkheid van Russische olie en gas wordt geïllustreerd in de manier waarop het westen met de sancties om gaat: stapje voor stapje.

Hoewel sommige Europese landen meer afhankelijk zijn van Russische olie en gas dan andere, wordt in totaal 40% van de behoefte van de EU geleverd door de industrie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers een stap voor stap benadering volgen. Een disruptie in de gasleveringen vanuit Rusland zou een acute economische depressie veroorzaken door het stil vallen van grote delen van de industrie. Los van grote woorden over steeds verdergaande sancties tegen Rusland, is het uiteraard niet ondenkbeeldig dat Rusland de stekker uit de gasleveringen trekt. Dan is economisch en maatschappelijk “de bok vet”. Het is wachten tot Poetin zo geïrriteerd is over de handelwijze van het westen (economische sancties, beschuldigingen van oorlogsmisdaden, wapenleveranties, etc.) dat hij de leveringen stopt. 

Rusland vermindert al de export van aardgas naar verschillende EU-landen, waarbij Denemarken en Duitsland zo ongeveer de laatsten zijn die worden afgesloten. Vooral Duitsland (de economische motor van de EU) zou economisch worden vernietigd door het verlies van aardgasleveringen uit Rusland met zijn 42% afhankelijkheid.

De “oplossingen” die door regeringen en in de reguliere media worden geformuleerd raken kant noch wal. Ze beweren bijvoorbeeld dat de productie kan worden verhoogd of omgeleid naar Europa om de tekorten op te vullen. Er zijn echter simpelweg onvoldoende adequate alternatieve bronnen voor aardgas. Ook Afrika niet (bron). Joe Biden roept wel dat de VS een “netto-exporteur” van olie is, dit voordeel is echter snel afgenomen sinds hij volgens het Internationaal Energie Agentschap het Witte Huis betrad en ongebreideld de fossiele industrie het leven zuur is gaan maken. Dat de VS zou kunnen helpen de Europese tekorten te dekken is dan ook een illusie. Of beter “fake news” van de dementerende leider. Het IEA en opec-leden zoals Saoedi-Arabië hebben wel aangeboden de marktbeschikbaarheid en productie van olie te vergroten als de Russische export wordt getroffen door sancties. Jammer is echter dat niet zozeer het oppompen van olie de bottleneck is, maar de raffinage capaciteit die door jarenlange onderinvesteringen (zie ook ons ver vooruitziende artikel: “ABP zet pensioen + samenleving in het donker”) in de fossiele sector simpelweg niet adequaat is. De kans is klein dat de productiecapaciteit ooit aan de eu-eisen zal kunnen voldoen, aldus experts in de boorindustrie.

Overheidsapparatsiks waaronder Timmermans wisten alles beter: we moeten van olie en gas af… Moreel Kompas heeft al meermaals in jip & janneke taal uitgelegd: zonder goedkope en gegarandeerd beschikbare energie is nergens in de menselijke geschiedenis welvaart ontstaan. Geen betaalbare energie is geen welvaartsontwikkeling!

Wat betekent dit?
Tekorten en verder stijgende prijzen. Dit was pas het prille begin van de prijsontwikkeling. Overigens: energieprijzen zitten overal in, in alle producten, in alle diensten. Hogere energieprijzen leiden tot verder oplopende inflatie. En een zware economische recessie door vraaguitval. En topdrukte bij voedselbanken. Onze welvaart gaat met sprongen achteruit als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid.

O ja. De russen vinden het verder best. Rusland heeft opmerkelijke veerkracht getoond tegen de westerse sancties. Door de gestegen prijzen zijn de inkomsten van Rusland sterk gestegen in plaats van gedaald door lagere afzet en zowel China als India hebben de aankopen in Rusland fors verhoogd. De vervelende implicatie hiervan is dat Europa en het westen te maken heeft met ongekende energieprijzen en vlammende inflatie, terwijl landen als China en India genieten van olie en gas in overvloed en lagere prijzen voor leveringen uit Rusland. Het Oosten wordt sterker terwijl het westen zwakker wordt. Briljant “beleid”…

Einde globalisering, einde WEF illusies, terug naar het oude normaal: zelf de broek ophouden

Einde globalisering, einde WEF illusies, terug naar het oude normaal: zelf de broek ophouden

De oorlog in de Oekraïne dook dit jaar prominent op bij de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Het provinciestadje Davos waar politieke en zakelijke leiders ooit in bizarre luxe bijeenkwamen om de globalisering te vieren en na te denken over mogelijkheden die globalisering verder gestalte te geven. Op zoek naar macht en zelfverrijking. Inmiddels zijn we er achter dat globalisering “een paar nadeeltjes” heeft zoals uitbuiting van de allerarmsten in de wereld, belastingontduiking door het grote internationale bedrijfsleven, puisant rijke globale bedrijven die meer financiële middelen hebben dan veel landen, niet democratisch gecontroleerde macht van die corporates, monopolistisch opererende ondernemingen, afhankelijkheden in de productie- & logistieke ketens, geopolitieke complicaties en afhankelijkheden, etc.. Kortom, de wereld is een nieuwe fase in de geschiedenis ingegaan waarin geopolitiek de boventoon zal voeren.

Wij schreven reeds eerder over deze materie, bijvoorbeeld:

 • Tweede Koude Oorlog: doodsteek voor de globaliseringsplannen van het WEF (bron)
 • End of the world as we know it… (bron)
 • John Hekking: “The Great Reset komt er aan, maar dan anders…” (bron)
 • China heeft ons “bij de ballen”: de 50 cruciale mineralen die geo-politiek en uitvoerbaarheid van de energietransitie bepalen (bron)
 • De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland (bron).

De “Davos Man” heeft een grimmige periode van 14 jaar achter de rug. Wijlen harvard university politicoloog Samuel P. Huntington populariseerde de term in 2004 om een nieuwe “boven”klasse bestaande uit globaliseringsfetisjisten te beschrijven. De “Davos Man”, zo beweerde hij, streeft naar het verdwijnen van landsgrenzen en de eigen identiteit en macht van landen, en de logica van politiek en democratie dient te worden vervangen door die van de markt. Zie: “Tthe Great Reset voor Dummies”.

Sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 heeft de politiek echter in toenemende mate het primaat boven de markt gehad, een trend die in 2016 zijn voorlopige apotheose bereikte met de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten en het Brexit-referendum. Beide gebeurtenissen zijn een reactie van de kiezers die de effecten van globalisering per saldo bepaald niet zien zitten. Beide gebeurtenissen zijn dan ook een regelrechte tegenslag voor de “Davos Man” die meent de wereld te moeten besturen via ‘multi-stakeholderprocessen’, zonder enige democratische controle. De populariteit van politiek leiders als Marine Le Pen, Obán, Trump, etc. wordt dan ook steevast met gepaste walging en kokhalzen vanuit Davos becommentarieerd. Een politiek leider die doet wat de kiezer vraagt? Dat moeten we niet hebben!

Sinds de impact van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus helder zijn (sociale- en economische disruptie, enorme schulden, de van zijn voetstuk gevallen farmaceutische industrie (Omikron heeft corona er onder gekregen, niet de oeverloze herhaalinjecties met de teleurstellende vaccins), wereldwijde repressie van vrije meningsuiting en mensenrechten, disruptie in productie- & logistieke ketens, vlammende inflatie, etc.) ziet de “Davos Man” zich geconfronteerd met toenemende weerstand. Er is een roep naar herijking van de geopolitiek. Ofschoon het ethos van het WEF is om samenwerking te bevorderen bij het nastreven van ‘één wereld’, is de realiteit noodzakelijkerwijs gericht op conflicten en verdeeldheid. Er is geen sprake van één wereld. De twee grootste landen ter wereld (inwoners en bijdrage in de vervuiling) doen niet mee met de energietransitie, verreweg de meeste landen doen niet mee met de sancties tegen Rusland (bron), er is sprake van een verschuiving van de macht in de wereld, de dominante rol van de Verenigde Staten is ten einde (bron). Eén wereld stoelt op de illusie van gelijke belangen en harmonie. In werkelijkheid zijn de belangen echter tegengesteld. De winst van de een is het verlies van de ander. De vordering van de een is de schuld van de ander. De invloed van de een gaat ten kosten van de ander. Niks mis mee. Het houdt de zaken in evenwicht. Alles beter dan een groepje technocratische apparatsjiks bestaande uit ongekozen ambtenaren en op winst gerichte ondernemingen, zonder enige democratische controle die de wereld wensen op technocratische, corporate wijze te besturen.

Het doorbladeren van het WEF vergaderprogramma van dit jaar toont dat geen enkel aspect van globalisering gespaard wordt van de gevolgen van de nieuwe geopolitieke conflicten tussen Rusland en het Westen, China en het Westen, China en zijn buren, Saoedi-Arabië en de USA, etc.. In plaats van discussiepanels over vrijhandelsakkoorden, waren er sessies over economische oorlogsvoering, sancties, geopolitieke afhankelijkheden, etc..

Menig politiek en zakelijk leider worstelt inmiddels met het feit dat we nu in een wereld leven waarin centrale bankreserves kunnen worden geconfisqueerd, goudreservers om politieke redenen niet teruggegeven worden (Engeland geeft botweg het goud van Venezuela niet terug), commerciële banken per omgaande kunnen worden losgekoppeld van het internationale SWIFT-betalingssysteem, privé bezittingen in beslag kunnen worden genomen om politieke redenen, handelssancties kunnen worden opgelegd, etc.. Het basisprincipe (bezit) waarop de wereldordening is gebaseerd wordt als het politiek zo uitkomt van tafel geveegd (bron).

In WEF sessies over klimaatbeleid werd opeens gesproken over de verbanden tussen de oorlog in Oekraïne, de huidige wereldwijde energiecrisis, voedseltekorten en inflatie. Een panel over migratie hield zich niet bezig met integratie en kennisbevordering maar met de bewapening van vluchtelingen

Tijdens een panel over de toekomst van technologie besprak een hoge Japanse beleidsmaker hoe geopolitiek de relatie tussen de markt en de staat transformeert. Vroeger werden innovaties zoals het internet aanvankelijk ontwikkeld door de staat en vervolgens opgepikt door particuliere bedrijven. Maar tegenwoordig worden kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing, drones en andere technologieën ontwikkeld door de particuliere sector en vervolgens bewapend door de staat. Exportcontroles en beperkingen op technologieoverdracht zijn dus essentiële elementen van de nationale veiligheid geworden.

De meest bedreigende sessies voor de “Davos Man” waren de sessie gericht op de angst voor een nieuwe koude oorlog. Die zal definitief het einde van de geglobaliseerde wereld betekenen. Veel leiders van buiten Europa en Noord-Amerika sympathiseren weliswaar met de Oekraïne, maar weigeren de oorlog te zien als een wereldwijd conflict over “normen en waarden” en “democratie versus autocratie”. Ze maken zich zorgen dat de agressie van Poetin tegen de Oekraïne én de sancties tegen Rusland, de fragmentatie van een toch al verdeelde wereld versterkt door stijgende energieprijzen, massale hongersnood en de politisering van markten.

De illusie van een harmonisch geglobaliseerde wereld zonder verliezers is ingehaald door de werkelijkheid. Het is misschien toch niet zo’n slecht idee dat landen en regio’s hun eigen broek ophouden. En bijvoorbeeld zelf hun medicijnen moeten kunnen produceren of in hun eigen energievoorziening moeten kunnen voorzien.

Bill Gates: volgende pandemie waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverandering

Bill Gates: volgende pandemie waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverandering

Miljardair Bill Gates zegt dat er een kans van 50 procent is dat de volgende pandemie wordt veroorzaakt door door de mens veroorzaakte klimaatverandering of opzettelijk wordt verspreid door een bioterrorist. De oprichter van Microsoft ventileerde deze opvattingen in een interview met het Spaanse nieuwsmedium El Diario.

In het vrije westen krijgen kinderen geleerd hun best te doen op school en hard te werken om in hun inkomen te voorzien. Sommigen maken carrière en worden vermogend. En menigeen raakt vervolgens totaal van het pad na het beëindigen van de zakelijke loopbaan. Voorbeelden zijn accountants die na hun werkzame leven als partner bij een accountancy organisatie gaan optreden als investeerder/ondernemer in de waan verstand van zaken te hebben van ondernemerschap. En miljardairs die met hun vermogen de wereld naar hun hand menen te moeten zetten. Zoals George Soros en Bill Gates. Allemaal prima natuurlijk maar geen reden zich aanhoudend te gedragen als een volstrekte idioot. Ben je eindelijk miljardair, maak je je vervolgens doorlopend belachelijk op gebieden waar je niet over gaat en/of geen verstand hebt. 

Gates beweerde dat de volgende grote pandemie waarschijnlijk binnen 20 jaar zal plaatsvinden en zei: “Het zou een virus kunnen zijn dat door de mens is gemaakt, door een bioterrorist die het heeft ontworpen en opzettelijk heeft verspreid. Dat is een heel eng scenario, omdat ze het op verschillende plaatsen tegelijk kunnen proberen te verspreiden”.

“Of het kan iets zijn dat de sprong maakt van de natuurlijke wereld.  De menselijke bevolking groeit en we dringen steeds meer ecosystemen binnen. Daarom bereken ik dat er een kans van 50% is dat we in de komende 20 jaar een pandemie van natuurlijke oorsprong zullen hebben, als gevolg van klimaatverandering, “voegde hij eraan toe.

De voorspelling dat klimaatverandering een virus zal veroorzaken dat vervolgens een nieuwe wereldwijde vaccinuitrol vereist, is overigens zakelijk erg nuttig voor Gates, aangezien hij zwaar investeert op beide gebieden.

Gates herhaalde vervolgens zijn oproep conform zijn recente boek om miljarden dollars te pompen in onderzoek naar toekomstige ziekteverwekkers en een 3.000-koppig team van specialisten samen te stellen onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij pleit voor een budgetverhoging van 25%.

In reactie op de recente uitbraak van apenpokken zei Gates dat “er heel weinig kans is” dat het een vergelijkbare impact zal hebben als het coronavirus, hoewel hij waarschuwde dat het zou kunnen muteren in iets aanzienlijk ergers.

Gates waarschuwde al vijf jaar voor de opkomst van COVID-19 tijdens een TED-talk in 2015, voor het kunnen ontstaan van een “supervirus”. En eerder deze maand waarschuwde Gates nog dat COVID niet voorbij is en dat waarschijnlijk een “nog fatalere” variant van het virus op komst is.

Tijdens een evenement op de Veiligheidsconferentie in München in februari 2022 zei Gates dat Omikron “helaas” een “type vaccin” is en “beter werk heeft geleverd om de wereldbevolking te bereiken dan wij dat hebben met vaccins” waardoor natuurlijke immuniteit is ontstaan.

De programmeur die een softwareplatform ontwikkelde dat al decennia lang kwetsbaar is voor virussen, is kennelijk in die tijd voor zijn leven psychisch misvormd en getraumatiseerd. Een en ander vertaalt hij in apocalyptische vergezichten met vage bewoordingen als “waarschijnlijk”, “zou kunnen”, “helaas werkt de natuur beter dan onze vaccins”. Bovenstaande kansberekening “kans van 50%” zou het Genootschap graag willen bekijken. Dergelijke uitspraken raken kans noch wal. Zoiets is niet betrouwbaar uit te rekenen. Een en al paniekporno van iemand met aantoonbare achterliggende financiële belangen. Dit heeft niets meer met “charity” van doen.

Joe Rogan n.a.v. schietpartij op school USA: “Dit land heeft een geestelijk gezondheidsprobleem vermomd als wapenprobleem”

Joe Rogan n.a.v. schietpartij op school USA: “Dit land heeft een geestelijk gezondheidsprobleem vermomd als wapenprobleem”

Podcaster Joe Rogan heeft zich in de nasleep van de schietpartij op de school in Uvalde (Texas) uitgesproken tegen het aanpassen van de wapenwet c.q. wapens in beslag te nemen met het argument dat criminelen dan de enigen zullen zijn die dan nog vuurwapens hebben en:

Dit land heeft een geestelijk gezondheidsprobleem vermomd als een wapenprobleem. Ik denk niet dat het verstandig is alle wapens van mensen af te pakken en alle macht aan de overheid te geven. We zien hoe de overheid zelfs met een gewapende bevolking, nog steeds een neiging tot totalitarisme heeft. En hoe meer macht en controle je over mensen hebt, hoe gemakkelijker het voor hen is om te doen wat ze doen. Het is een natuurlijke neiging om, als je een persoon bent die aan de macht is, te proberen meer meer macht te verwerven“.

Republikeinse studiecommissie voert de druk op ‘radicale’ gezondheidsfunctionarissen zoals Fauci, gestaag op

Republikeinse studiecommissie voert de druk op ‘radicale’ gezondheidsfunctionarissen zoals Fauci, gestaag op

In een beleidsnota van 24 mei 2022 betoogde de Republikeinse Studiecommissie (RSC) dat als de Republikeinen de meerderheid in het Congres herwinnen in november 2022 (via de midterm verkiezingen waarbij de Democraten op zwaar verlies staan in de peilingen), het verantwoordelijk houden van “radicale” volksgezondheidsfunctionarissen zoals Dr. Anthony Fauci een “belangrijke prioriteit” voor de partij zal moeten zijn.

Fauci was ooit een figuur die zowel door de Republikeinen als de Democraten werd vertrouwd, maar de Republikeinen hebben zich gaandeweg de COVID-19 pandemie steeds meer verzet tegen Fauci’s aanpak.

Verschillende toonaangevende Republikeinen, met name senator Rand Paul, hebben openlijk ruzie gemaakt met Fauci en hem beschuldigd van opzettelijke leugens en pogingen om zich bevoegdheden toe te eigenen die volgens de grondwet aan het Congres toebehoren. In een officiële e-mail voegde Paul een afbeelding toe waarop Fauci’s gezicht te zien was met het bijschrift: “Ontsla Fauci”. De messen zijn geslepen.

Veel Republikeinen blijven erop gebrand om Fauci er uit te gooien. Met name ook tegen de achtergrond dat informatie beschikbaar is gekomen waaruit blijkt dat Fauci en zijn medewerkers het publiek opzettelijk hebben misleid over de zogenaamde “lableak theorie” over de oorsprong van het COVID-19 virus in Wuhan.

Als het Congres er niet in slaagt om de Fauci-kliek verantwoordelijk te houden en er niet in slaagt de volksgezondheidsinstanties te hervormen, zullen we extreemlinkse bureaucraten een blanco cheque geven om het land af te sluiten wanneer ze maar willen“, aldus RSC-voorzitter Jim Banks  aan (bron). “We moeten duidelijk maken dat dergelijke beperkingen, de mandaten en de schoolsluitingen nooit meer kunnen gebeuren“.

Vóór corona waren de meest gevreesde symptomen van het griepseizoen koorts, niezen en hoesten“, schreef de RSC in een persbericht van 23 mei. “nu, terwijl gezinnen zich voorbereiden op de komende winter en het bijbehorende griepseizoen, hebben Amerikanen iets veel ergers te vrezen: de gezondheidsfunctionarissen van de overheid“.

Extreemlinkse activisten hebben onze volksgezondheidsinstanties overgenomen, hun macht misbruikt, het vertrouwen van het publiek ondermijnd en onze natie verwoest“, vervolgt het persbericht.

De RSC wees erop dat het National Institutes of Heatlt (NIH) maar liefst 257 onderzoeken financierde om sociale ongelijkheden in verband met COVID-19 te bestuderen, maar slechts 4 (!) onderzoeken financierde om te bestuderen hoe het virus zich verspreidt… Paniekvoetbal rond virussen en het klimaat blijkt big business: “Biden gaf aan gezondheidsinstituties bijvoorbeeld een additioneel budget van elk $ 100 miljoen aan de CDC en het NIH om ‘klimaatverandering te bestrijden’.

Als we ooit het vertrouwen in deze instellingen willen herstellen en onze ooit gekoesterde vrijheden en vrijheden willen behouden, moeten radicalen zoals Dr. Fauci verantwoordelijk worden gehouden en onze volksgezondheidsinstanties grondig worden hervormd“, eist de RSC. “Als de Republikeinen de toezichtsbevoegdheden van het Congres niet gebruiken om dit te doen, zullen we extreemlinkse bureaucraten een blanco cheque geven om het land af te sluiten wanneer ze maar willen“.

In een beleidsnota gaat het RSC dieper in op deze punten.

Het vertrouwen in de volksgezondheidsbureaucratie bevindt zich op een historisch dieptepunt”, begon de nota. “Amerikanen hebben terecht het gevoel dat de bureaucraten in Washington het gezond verstand en het algemeen belang hebben verlaten voor politieke doeleinden“.

Tijdens de COVID-19-pandemie omarmde links de beroemde kwinkslag voor bureaucraten ‘laat nooit een goede crisis verloren gaan’ om de macht te vergroten. In het begin bleef veel van hun beleid onweersproken. Maar de volksgezondheidsautoriteiten begonnen al snel onzinnige, tegenstrijdige richtlijnen uit te vaardigen, partijdige retoriek te omarmen en de opvattingen van zeer deskundige wetenschappers te ridiculiseren en af te doen als “fake news”.

Deze richtlijnen belastten Amerikanen in toenemende mate, maar hadden geen duidelijk effect op de verspreiding van COVID“, aldus het memorandum. “Toen Amerikanen hierop wezen, reageerden de autoriteiten met censuur, niet met bewijs, en bevalen hen om ‘de wetenschap te volgen‘. Dr. Fauci maakte het vervolgens helemaal bond door te verklaren: ‘Ik bén de wetenschap.'”

Ter afsluiting van het memorandum schreef de RSC: “De CDC en het NIH zijn ver afgedwaald van hun oorspronkelijke missies. De CDC is opgericht om infectieziekten te bestrijden. De missie van het NIH is om fundamentele kennis te vergaren om de gezondheid te verbeteren, het leven te verlengen en ziekte en invaliditeit te verminderen. In plaats daarvan zijn beide organisaties beïnvloed door een links ideologische volksgezondheidsopvatting en beperken stelselmatig de vrijheden van burgers.

Conservatieven zouden er verstandig aan doen de institutionele betonrot bij deze instellingen uit te roeien en ze terug te brengen naar hun kernmissies“, aldus de RSC.

Fauci en de NIH hebben niet gereageerd op verzoek om commentaar.

Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Op basis van gedetailleerde informatie uit het Verenigd Koninkrijk is door Virusvaria onderzoek gedaan naar recente sterftecijfers onder gevaccineerden en ongevaccineerden. Virusvaria was een van de eersten in Nederland die aandacht vroeg voor de nog steeds onverklaarde oversterfte in de zomer en het najaar van 2021.

Was hier sprake van een relatie met de vaccinaties? Kennelijk laat deze kwestie Virusvaria nog steeds niet los, vandaar dit nieuwe onderzoek. Voor de gehanteerde bronnen zij verwezen naar het betreffende artikel. De berekeningen ne gevolgtrekkingen zijn door diverse partijen gereviewed.

Het onderzoek:

 • er is gekeken naar de sterfte (ongeacht de doodsoorzaak, de “all cause mortality”) per vaccinatiestatus (wel of niet gevaccineerd) in Engeland per leeftijdscohort
 • om de sterfte tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden vergelijkbaar te maken is de sterfte per leeftijdscohort herrekend alsof het aantal niet gevaccineerden even groot zou zijn als het aantal gevaccineerden. Ook in Engeland zijn immers meer mensen gevaccineerd dan niet gevaccineerd. 
 • per leeftijdscohort zijn aldus de sterftecijfers vergelijkbaar gemaakt.

In andere onderzoeken wordt de sterfte per 100.000 ongevaccineerden vergeleken met de sterfte per 100.000 gevaccineerden. Dat komt op hetzelfde neer als de door Virusvaria toegepaste methode. De sterfte in beide groepen wordt vergelijkbaar gemaakt.

De resultaten

Conclusie
Over de maanden januari tot en met maart 2022 blijkt dat de sterfte onder gevaccineerden structureel hoger ligt dan onder niet gevaccineerden. En wel in alle leeftijdscohorten!

Er blijkt sprake van een structurele correlatie tussen de vaccinatiestatus en de sterfte in alle leeftijdsgroepen. De “all cause mortality” is tot wel 50% hoger bij gevaccineerden. Zeer opmerkelijk. Uiteraard is correlatie nog geen causaliteit. Maar hier dient de onderste steen boven te komen.

Enkele opmerkingen:

 • De vaccins zijn gericht op het reduceren van de ernst van de ziekteverschijnselen en de mortaliteit na een COVID-19 infectie. De relatie tussen vaccinaties en de sterfte aan COVID-19 zijn in onderstaande grafiek gepresenteerd.   Daarbij is op te merken dat vanaf eind november 2021 sprake was van de opkomende dominantie van de OMIKRON variant die enerzijds besmettelijker, anderzijds substantieel minder dodelijk is dan de voorafgaande varianten. In de door Virusvaria onderzochte periode was OMIKRON de dominante variant (bron). 
 • Overwegende dat de vaccins de sterfte aan COVID-19 onder gevaccineerden verlagen, zou de hogere sterfte onder gevaccineerden nog hoger zijn indien men zou kijken naar de sterfte exclusief COVID-19. Immers, onder de aanname dat de vaccins beschermen tegen overlijden aan COVID-19, is er in bovenstaande cijfers relatief meer sterfte aan COVID-19 onder de niet gevaccineerden. Als men abstraheert van de COVID-19 doden, is de sterfte onder gevaccineerden relatief nog hoger ten opzichten van die onder de ongevaccineerden. Spraakmakend!
  De vaccins: minder doden aan COVID-19 maar veel meer doden aan alle andere oorzaken?

  Wij zijn zeer benieuwd naar de update tot en met de cijfers over april 2022….


Dringende oproep aan de overheid: waar blijft in Godsnaam de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ? Waarom duurt dat onderzoek zo lang? De gedetailleerde doodsoorzaken over 2021 zijn immers al lang bekend bij de diverse instanties! Of is VWS de conceptrapportage van CBS en RIVM weer aan het “verduidelijken qua leesbaarheid”?

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

De toename van sterfgevallen die niet worden toegeschreven aan COVID-19 in de beroepsbevolking tijdens de zomer en in de herfst van vorig jaar, was aanzienlijk groter onder management en stafmedewerkers (de zogenaamde “white collars”) dan onder uitvoerende medewerkers (de zogenaamde “blue collars”).

Onder de “white collars” steeg de sterfte met 24 procent in de periode april 2020-september 2021. Minder dan 64 procent daarvan wordt toegeschreven aan COVID-19. Onder de “blue collars” steeg de sterfte met 19 procent, waarvan echter ruim 80 procent wordt toegeschreven aan COVID-19.

Zoals eerder in The Epoch Times gemeld, was in de periode oktober 2020-oktober 2021 sprake van een oversterfte van meer dan 40% in het leeftijdscohort van 18-49 jaar. Een en ander ten opzichte van dezelfde periode in 2018-2019. Deze gegevens zijn gebaseerd op overlijdensaktegegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Een groot deel van deze extra sterfgevallen werd dus niet toegeschreven aan COVID-19.

Een recente studie van de internationale Society of Actuaries (SOA) bevestigt deze CDC-gegevens. Daarbij is via een enquête onder aanbieders van collectieve overlijdensrisicoverzekeringen geïnventariseerd welke claims van 2017 tot en met 30 september 2021 bij verzekeraars zijn geregistreerd (bron: pdf).

De levensverzekeringsgegevens laten een toename van de oversterfte sinds het tweede kwartaal van 2020 zien. Deze valt samen met de COVID-19-pandemie, inclusief een bijzonder sterke stijging in het derde kwartaal van 2021: 39 procent boven wat zou zijn verwacht op basis van de gegevens van 2017-2019. Dat kwartaal liet een uitzonderlijk hoge mortaliteit zien in de leeftijdsgroepen 25-34, 35-44, 45-54 en 55-64, waarin de mortaliteit respectievelijk met 81 procent, 117 procent, 108 procent en 70 procent boven de statistische verwachting lag.

De sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 waren goed voor ongeveer driekwart van de oversterfte tijdens de 18 maanden die in de studie is beoordeeld. Onder degenen onder de 45 jaar was COVID-19 goed voor minder dan 38 procent van de extra sterfgevallen, conform deze studie.

In Nederland is doorlopend, onder andere via Moreel Kompas en Virusvaria gewaarschuwd voor de oversterfte in de zomer en najaar 2021.Welke sectoren van de samenleving zijn getroffen door de oversterfte?
Wat betreft het aantal COVID-19-sterfgevallen werd het openbaar bestuur (“white collars”) het zwaarst getroffen met bijna 13.000 levensverzekeringsclaims in verband met de ziekte. Toch waren die slechts goed voor minder dan 52 procent van de oversterfte in die sector, die tijdens de pandemie met 24 procent steeg.

Verschillende andere typische “white collars” sectoren werden tevens geconfronteerd met een hoge oversterfte – 22 procent in zowel de medische- als de onderwijssector. COVID-19 sterfte was in die sectoren goed voor respectievelijk bijna 80 procent en 70 procent.

Daarentegen steeg de sterfte in bijvoorbeeld de staalindustrie (“blue collars”) met 9 procent, waarbij COVID-19 meer dan verantwoordelijk was voor de hele piek. De niet-COVID-19-sterfte daalde met enkele procenten in deze sector.

De verzekeringsgegevens zijn overigens lastig vergelijkbaar met de CDC-gegevens omdat de populatie die gebruik maakt van een collectieve levensverzekering verschilt van de totale bevolking. 

De studie heeft geen oorzaken onderzocht voor de niet-COVID-19 oversterfte.De CDC heeft, net als het CBS in Nederland nog steeds geen volledig gedetailleerde doodsoorzaakgegevens voor de afgelopen periode vrijgegeven. Een eerdere analyse door The Epoch Times op basis van gesprekken met overheidsinstanties en experts, onthulde echter verschillende mogelijke oorzaken van de oversterfte, waaronder onderregistratie van COVID-19-sterfgevallen, drugs gerelateerde mortaliteit, alcoholgerelateerde mortaliteit en overlijden in relatie tot de COVID-19-vaccins.

Het feit dat kantoorbanen (“white collars”) een hogere oversterfte kenden dan de “blue collars” is nog niet nader verklaard. Wel kan dit duiden op de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. Kantoorwerk vindt per definitie binnen plaats, waarbij de mate van ventilatie en.of luchtzuivering bepalend is voor het besmettingsrisico.

Waar blijft de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

In een toespraak ter gelegenheid van het afleggen van zijn ambtseed waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán dat het Westen in verval is, zichzelf ernstige economische schade berokkent, de samenleving en cultuur via massamigratie torpedeert en geobsedeerd is van identiteitspolitiek.

Orbáns conservatieve Fidesz-partij won vorige maand de verkiezingen, wederom met een tweederde meerderheid. Ondanks grote internationale inspanningen van globalistische organisaties en westerse main stream media om zijn kandidatuur te laten ontsporen.

Tijdens een toespraak in het parlement waarschuwde Orbán dat het continent gevaarlijke tijden tegemoet gaat. “Alles wat er sinds 2020 is gebeurd, wijst in één richting: Europa en het Hongaarse volk zijn een tijdperk van gevaar ingegaan“, aldus Orbán. “Het decennium begon met de corona-epidemie, gevolgd door een oorlog. De westerse sancties naar aanleiding van de oorlog leiden tot zware economische neergang “.

De oorlog en het sanctiebeleid veroorzaakten een energiecrisis en een tijdperk van inflatie“, voegde hij eraan toe. De Hongaarse leider klaagde verder dat Europa een “tijdperk van economische neergang” en “een verergerend massamigratieprobleem” heeft ingeleid.

Orbán zei dat we nu getuige zijn van de “suïcide van de westerse wereld” die wordt gekenmerkt door “de vervanging van het christendom door een cultus van identiteitspolitiek“. “Dat is het programma van de grote Europese bevolkingsuitwisseling, waarvan de essentie is de lage bevolkingsgroei met christelijke kinderen te vervangen door migranten. Een programma gebaseerd op gendergekte en een Europa dat natiestaten en het christendom wil opheffen“.

Orbán sprak de hoop uit dat zijn eigen volk in staat is zich hiertegen te verzetten, “omdat Hongaren uit hard hout gesneden zijn zullen wij ons standvastig verzetten tegen achteruitgang“.


De EU is niet erg gecharmeerd van dergelijke analyses en inzichten en heeft sancties opgelegd aan Hongarije. Sancties onder voorwendsel van vage, onvoldoende geduide, verwijten over “onvrije pers”, “populisme” en “gebrekkige rechtstaat”. Zoals aangegeven heeft Orbán de verkiezingen desondanks overtuigend gewonnen. Enig historisch besef is hier op zijn plek. De Hongaren weten als geen ander wat leven onder het juk van ambtelijke apparatsjiks betekent ten tijde van de Sovjet Unie tot 1991. De grote broek die de EU aantrekt gericht op het voortdurend uithollen van de autonomie van de deelnemende staten (recent weer met een lobby voor het opheffen van het veto recht van individuele landen, het oprichten van een Europees leger, etc.) wekt wat wrevel bij de Hongaren. En bij alle andere Oost-Europese landen. Die hebben namelijk geen zin meer in betweterige overheersing door derden. De Hongaren kiezen via deze verkiezingsuitslag voor zichzelf. En dat irriteert globalisten. Maar wat globalisering heeft gebracht kunnen we met eigen ogen aanschouwen: economische afhankelijkheden, uitbuiting van mensen in lage lonenlanden, disruptie van logistieke en productie ketens, geopolitieke machtsverschuiving van west naar oost, economische instabiliteit, onbetaalbare globale schulden, exorbitante zelfverrijking door internationale ondernemingen, grootschalige belastingontduiking, etc.. 

Orbán wordt vanalles verweten, zoals:

 • beperking persvrijheid: Hongarije heeft een persvrijheid index ad 85 in 2022 (2021 was die slechter met 92). Die van EU troetelkind Oekraïne: 106 (2022) en 97 (2021) dus aanzienlijk verslechterd onder troetelprins Zelinski. China heeft een index van 175 maar daartegen legt de EU geen enkele handelsbeperking op. Want ja, goedkope afwasborstels en telefoons, dus dat is wel fijn…. Bron: https://rsf.org/en/index
 • corruptie: Italië staat op plek 52 van de World Corruption Index. Hongarije, samen met Zuid-Afrika op plek 69 en Oekraïne op plek 117. Voormalig Nederlands belang Indonesië op plek 102. Oekraïne, zie ook: “Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Kortom: die verwijten zijn nogal betrekkelijk. Of beter: sterk politiek geïnspireerd.