Selecteer een pagina

Er is al maanden aandacht voor een inmiddels structurele oversterfte. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Deze oversterfte betekent dat er meer mensen overleden zijn dan statistisch verwacht. Men zou kunnen stellen: dat is logisch: er heerst een pandemie, dus die oversterfte is verklaarbaar uit corona doden. Uiteraard zijn er mensen overleden als gevolg van of met corona. Dit aantal is echter laag ten opzichte van genoemde oversterftecijfers. 

In Nederland is de situatie als volgt:

Grafisch ziet dit er als volgt uit:

Het aantal coronadoden is zoals getoond beperkt ten opzichte van het aantal overmatig overledenen
aan andere oorzaken.

Er is sprake van een structurele en oplopende trendmatige ontwikkeling vanaf week 22:

Reeds in eerdere termijn heeft het Genootschap een kwalitatieve analyse gepubliceerd naar mogelijke oorzaken van deze oversterfte na aftrek van de corona gerelateerde overlijdens. De blog die u nu leest is te zien als een update en uitbreiding daarvan.

Cumulatief zijn van week 22 t/m week 40 2.365 mensen meer dan verwacht overleden excl. corona. Met corona zijn in die periode slechts 583 personen overleden. Door “overige oorzaken” derhalve ruim 4x zoveel als met corona.

Navolgend zijn grafisch de volgende zaken in de tijd gepresenteerd:

  • Aantal volledig gevaccineerden in Nederland
  • Oversterfte excl. corona.

De oversterftegegevens zijn verkregen van CBS (cijfers t/m 14 oktober 2021), het aantal overledenen met corona is verkregen van het Corona Dashboard van het RIVM. Op de linker as staat het aantal volledig gevaccineerden, op de rechter as staat de oversterfte excl. corona.


Cumulatief in de tijd

Optisch is er kennelijk sprake van een correlatie, waarbij de oversterfte excl. corona, vertraagd in de tijd, oploopt, terwijl daarvoor de vaccinatiegraad van volledig gevaccineerden (2 prikken) zich heeft ontwikkeld. Uiteraard: correlatie is nog geen causaliteit! Opvallend is het wel.

Individueel in de tijd
Dezelfde grafiek maar dan niet cumulatief maar uitgedrukt in volledig gevaccineerden IN die week (in plaats van t/m die week) en de oversterfte excl. corona IN die week (in plaats van t/m die week).
Je ziet het aantal “gereedgekomen” volledige vaccinaties per week dan ook dalen vanaf week 31.
Het aantal overmatige overlijdens excl. corona loopt op vanaf week 15.

Linker as (blauw): volledig gevaccineerd (4 weeks gemiddelde)
Rechter as (oranje): oversterfte minus corona doden (4 weeks gemiddelde vanaf week 15).

Om vast te kunnen stellen of de visuele correlatie een causale reden heeft (het een is de oorzaak van de ander) is meer informatie nodig. Het wachten is op cijfers van het CBS over sterfte naar doodsoorzaken. Dat is daar niet scheutig mee. Eerder meldde het CBS te verwachten dat deze gegevens medio oktober zouden worden gepubliceerd. Hopelijk is dan geen sprake van “ingedikte” gegevens zodat bijvoorbeeld kan worden beoordeeld in hoeverre de doodsoorzaak van toegenomen overlijdens, te relateren zijn aan de thans bekende bijwerkingen van de vaccins.

Wordt vervolgd!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: