Selecteer een pagina

Moreel Kompas heeft maanden lang gerapporteerd over de onverklaarde oversterfte exclusief corona doden vanaf week 22 van 2021. Er was sprake van structurele oversterfte. Oversterfte betreft het aantal sterfgevallen dat statistisch niet verklaarbaar is.

Heden heeft het CBS ingedikte gegevens gepubliceerd over 2021 betreffende de sterfte naar doodsoorzaken (bron). Deze gegevens bevatten de doodsoorzaken naar de volgende categorieën:

  • Nieuwvormingen (kanker)
  • Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel    
  • Ziekten van hart en vaatstelsel 
  • Ziekten van de ademhalingsorganen       
  • Overige doodsoorzaken. 

Op jaarbasis is de ontwikkeling als volgt:

Opvallende ontwikkeling is te zien in de groep “Overige doodsoorzaken”.
De overige doodsoorzaken bevatten een veelheid aan overlijdensoorzaken. Belangrijk hierin is uiteraard het overlijden aan/met corona. Het CBS specificeert deze groep thans niet. Wel bekend is dat het CBS gepubliceerd heeft hoeveel personen zijn overleden aan/met corona in 2020 en 2021.

Als wij kijken wat het aandeel van corona overlijdens in de groep “Overige doodsoorzaken” is dan zien wij het volgende beeld:

Niet werkend beleid en niet werkende vaccins
Het CBS stelt dat het aantal corona doden in 2020 20.173 bedroeg en in 2021 19.379. In feite staat hier dat het aantal corona doden in 2021 ondanks ongekende aantallen vaccinaties, lock downs en andere de economie en samenleving torpederende maatregelen, nauwelijks lager was dan in 2020. In 2020 was het ‘wondermiddel’ vaccinaties er niet. In 2020 was sprake van een substantiële periode waarin de Wuhan variant van het corona virus rond ging: een variant die veel dodelijker was dan de latere varianten. In 2021 was sprake van onder meer de Delta variant die besmettelijker was dan de voorgaande varianten, maar ook veel minder dodelijk dan eerdere varianten. Als deze cijfers kloppen betekent dit per saldo dat nauwelijks vol kan worden gehouden dat het overheidsbeleid wat betreft voorkoming van het aantal doden door massale vaccinatie, erg succesvol is geweest. Het aantal corona doden in 2021 was in lijn met het aantal corona doden in 2020. Ondanks pakweg 35 miljoen injecties en meer dan 1 miljoen geregistreerde bijwerkingen bij LAREB.


Terug naar de oversterfte. Een en ander leidt tot de volgende correctie op de grafiek exclusief corona:

Grafisch is het verloop van de sterfte door overige doodsoorzaken exc. corona als volgt:

Hieruit blijkt een additionele sterfte in 2021 ten opzichte van 2020 in de categorie “Overige doodsoorzaken” exclusief corona van maar liefst 3.491 sterfgevallen. Dit betreft 6,42% (!) van het totaal aan “Overige doodsoorzaken” en 2,04% van het totale aantal sterfgevallen in 2021. 

Wij rapporteerden eerder over de fundamentele en structurele onbetrouwbaarheid van de registratie van doodsoorzaken door het CBS (bron). Los daarvan schreeuwen bovenstaande cijfers om een inhoudelijke verklaring: wat is de specificatie van de doodsoorzaken van deze 3.491 sterfgevallen? Zijn het de bekende ernstige bijwerkingen van de vaccins zoals bloed gerelateerde ziekten, auto-immuun ziekten, etc.? 


Overigens: de oversterfte excl. corona begint weer sterk op te lopen. Zowel wat betreft de CBS registratie als de RIVM registratie:

Beleid maakt men op basis van cijfers. Betrouwbare cijfers. Het is al krankzinnig de door Hugo de Jonge benoemde “grootste zorgcrisis ooit” te “managen” op basis van zo uiteenlopende cijfers. Zie de verschillen tussen de RIVM en de CBS cijfers. Zelfs over het aantal doden is men het niet eens.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: