Selecteer een pagina

Gastbijdrage van John Hekking

Wat hebben homeopathische geneesmiddelen (ze werken niet, maar helpen wel) en de nieuwste mRNA-vaccins tegen de Omikron-varianten BA.4/BA.5 met elkaar gemeen? De medische voordelen zijn niet bewezen. Homeopathische geneesmiddelen worden door de overheid verketterd, voor mRNA vaccins treedt de overheid op als marketing- & verkoopkanaal. En wat onderscheidt hen? Homeopathie is grotendeels vrij van bijwerkingen, de mRNA-vaccins hebben soms (zeer) ernstige bijwerkingen, waarvan het exacte mechanisme nog niet helemaal wordt begrepen. Ondanks zeer beperkte tests zijn de nieuwe vaccins echter gewoon toegelaten door de toelatingsautoriteiten. In Europa: de EMA.

Aanval op patiëntveiligheid
Er is ten opzichte van de vorige vaccinsversies gesleuteld aan het mRNA zodat het lichaam spike eiwitten gaat maken die meer lijken op de actuele Omikron varianten. Varianten met een mortaliteit van drie keer niks ten opzichte van de eerste varianten van het Coronavirus. Tegenwoordig moet je het afweersysteem van je lichaam ernstig verminken wil je serieuze klachten ontwikkelen als gevolg van een besmetting met Omikron. Daarnaast moet je serieus je best hebben gedaan om niet eerder de afgelopen 2,5 jaar tegen een Corona besmetting te zijn aangelopen of gevaccineerd te zijn. Dus de “herd-immunty” van van Dissel in de bevolking is inmiddels op niveau. Althans bij degene die besmet is geraakt en natuurlijke immuniteit heeft ontwikkeld. Degene die alleen gevaccineerd is moet uiteraard blijven prikken.

Op 12 september jl. keurde de Europese Commissie het nieuwste product van BioNTech/Pfizer goed zonder enige beperking. Een en ander op aanbeveling van EMA/EUROPEES Geneesmiddelenbureau.

Van enige bijzondere urgentie, zoals aan het begin van de pandemie misschien werd beweerd, is totaal geen sprake meer. Onder deze omstandigheden dient elk nieuw vaccin te voldoen aan de elementaire veiligheids- en effectiviteitsnormen: bewijs van het voordeel en identificatie van de verwachte bijwerkingen. Die zorgvuldigheidsvereisten zijn er niet voor niets zou je zeggen.

Het feit dat deze vaccins onder de geschetste omstandigheden niet fundamenteel zijn onderzocht op werking en risico’s, maar toch zijn toegelaten is een gotspe. De EMA heeft zichzelf hiermee volledig gediskwalificeerd. Als bewaker van onze patiëntveiligheid en als pleitbezorger voor evidence-based medicine. Volstrekt ontoelaatbaar.

Manipulatie van het spike-eiwit brengt onberekenbare risico’s met zich mee
De redenering van de Europese Commissie en de EMA is evident onjuist, zowel met betrekking tot het bewijs van het voordeel als met betrekking tot de beoordeling van de risico’s. Voor risicobeoordeling is het belangrijkste argument van de farmaceutische bedrijven dat de mRNA-vaccins tegen nieuwe Omikron-varianten op dezelfde manier moeten worden behandeld als de jaarlijkse vaccinaties tegen nieuwe griepsubtypen. Dat is apekool. In het geval van nieuwe griepsubtypen zijn er geen verhoogde bijwerkingen van vaccins te vrezen vanwege tientallen jaren ervaring, vooral omdat de geïnactiveerde griepvirussen die daarin worden toegepast niet de oorzaak zijn van de bij de griep vaccins uitstekend begrepen mogelijke bijwerkingen.

In het geval van de mRNA-vaccins tegen SARS-CoV-2 daarentegen is het mRNA zodanig gemanipuleerd dat het het lichaam van de gevaccineerde lookalikes van de BA.4/BA.5 spike-eiwitten laat produceren. Het eiwit dat verantwoordelijk is voor de vele, deels zeer ernstige bijwerkingen zoals de ontsteking van de hartspier, bloedstollingsstoornissen en auto-immuun ziekten. Het lichaam kan op tal van plaatsen spike-eiwitten produceren waartegen het eigen immuunsysteem kan optreden. De exacte onderliggende immunologische processen zijn thans nog onvoldoende begrepen. Desondanks menen de Europese Commissie en EMA te kunnen stellen dat een verandering in het spike-eiwit dat verantwoordelijk is voor dergelijke bijwerkingen niet leidt tot een verandering in de vaccinatierisico’s. Dit is wetenschappelijke prietpraat en volstrekt onverantwoord vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid.

Afgezien van een betekenisloze toename van antilichaampjes in een paar laboratoriummuizen, is er thans geen bewijs van de specifieke werkzaamheid. We wisten daarnaast al dat de vaccins slechts zeers tijdelijk werkzaam zijn en geen immuniserende werking hebben: doe je het niet voor jezelf, doe het dan niet. Want voor een ander heeft het bijzonder weinig zin.

Tot nu toe gold voor goedgekeurde medicijnen en vaccins: “Klinisch getest! Vraag uw arts of apotheker naar de risico’s en bijwerkingen.” Met de nieuwste mRNA-vaccins luidt nu de formulering: “Klinisch NIET getest! Voor risico’s en bijwerkingen, raadpleeg uw koffiedrap of koop een glazen bol op Marktplaats.”

Serieuze vraag: welke arts kan gewetensvol en Hypocrates indachtig bij patiënten grootschalig dergelijke vaccins injecteren? Attje Kuiken parafraserend: afnemen die BIG registraties van dergelijk onverantwoorde artsen.

Regelgevende instanties ten dienste van farmaceutische bedrijven
Het goedkeuringsschandaal voor deze nieuwste BA.4/BA.5-vaccins heeft een niet minder explosieve geschiedenis: voor de eerste mRNA-vaccins had de EMA slechts voorwaardelijke goedkeuring verleend voor 6 maanden en de fabrikanten opgedragen verdere gegevens te verstrekken, met name voor kwaliteitsborging. Toen de 6 maanden in juli 2021 afliepen, hadden de fabrikanten echter niets geleverd en kregen ze als dank een verlenging van de voorwaardelijke goedkeuring met nog eens 12 maanden. En toen, uiteindelijk, in juli 2022, deze 12 maanden wederom zonder enige verbetering waren verstreken, ontvingen de farmaceutische bedrijven geen aankondiging tot ingebrekestelling, maar reguliere goedkeuring van dezelfde producten voor onbepaalde tijd!

In ieder geval is het tijd om de moraliteit van toelatingsinstanties en farmaceutische bedrijven zoals BioNTech te onderzoeken. Wordt het niet tijd dat dergelijke “wetenschappelijke” zakkenvullers zonder moreel kompas keihard worden aangepakt? Al maanden eisen wetenschappers onder leiding van Peter Doshi van de Universiteit van Maryland dat BioNTech, Pfizer en Moderna de geanonimiseerde gegevens van de eerste cruciale studies vrijgeven. Het doel is op basis van die gegevens na te gaan of de verhoogde percentages bijwerkingen die zijn gevonden in een secundaire analyse van de cruciale studies kunnen worden geverifieerd. Maar de bedrijven weigeren het vrij te geven voor wetenschappelijke beoordeling, en de toelatende instanties waaronder de EMA vinden dat kennelijk prima zo. In Nederland speelt soortgelijks. Er is sprake van significante en structurele oversterfte (exclusief Corona) sinds het begin van de vaccinatiecampagnes. En dat terwijl feitelijk sprake zou moeten zijn van ondersterfte na een pandemie als Corona. Je gaat immers slechts eenmaal dood. Statistische correlatie tussen vaccinaties en oversterfte is al onomstotelijk aangetoond. Nu de causaliteit tussen vaccinaties en oversterfte nog. Daarvoor zijn geanonimiseerde gegevens omtrent doodsoorzaken nodig. Die wil het CBS echter niet vrijgeven omdat “de privacy niet is gegarandeerd”. De privacy van geanonimiseerde gegevens (sic.) wordt er bij gehaald door een met belastinggeld betaald overheidsorgaan om maar niet te hoeven leveren. Dit stinkt. Er zit zogezegd een lijkenlucht aan.

Op 20 september verklaarde de volstrekt demente Amerikaanse president Joe Biden officieel dat de coronapandemie voorbij is. Demente patiënten hebben echter soms een helder moment. Dit was er een. Corona is niet voorbij dankzij de vermeende verworvenheden van de farmaceutische industrie, maar door de natuur: de natuur heeft ingegrepen in de waanzin en kwam met Omikron. Voor gelovigen: een Godsgeschenk.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: