Selecteer een pagina

Een aantal belangrijke landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Italië heeft in een onbesuisde bui op 4 november 2021 op de klimaattop in Glasgow besloten te stoppen met alle buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Dit beleid heeft de steun van Canada en de Verenigde Staten. De investeringen worden binnen een jaar volledig afgebouwd. Het gaat om een investeringsbedrag ad € 15,4 mrd.. Ook andere partijen dreigen zich bij dit onzinnige idee aan te sluiten.

Huiseconoom van het Genootschap Drs. Bert Bakker heeft de situatie beoordeeld. 

In lijn met zijn vernietigende analyse over de stap van het ABP om te stoppen met beleggingen in de fossiele sector, ABP zet pensioen & samenleving in het donker, laat hij ook zijn licht schijnen op dit besluit in Glasgow.

Bakker: “Wat kennelijk iedereen vergeet, is op welke pijlers onze welvaart is gebaseerd. Als je kijkt naar de historische ontwikkeling van de welvaart in internationaal perspectief, dan zie je dat energie daarin hét key element is. Zonder betrouwbare en betaalbare energievoorziening, geen vooruitgang en geen welvaart.”

Redactie: “Kunt u dat nader toelichten?”

Bakker: “Energie, in welke vorm dan ook, is de basis voor industrie en bedrijvigheid. Energie is de grondstof voor alle ondernemingen. In feite is energie nodig voor het opereren van de hele samenleving. Daarbij is evident dat die energie betaalbaar moet zijn en dat de beschikbaarheid van energie gegarandeerd moet zijn. Aangezien energie deel uitmaakt van de kostprijs van elk product en dienst ter wereld bepaalt de prijs van energie mede de prijs van producten en diensten. Direct, maar ook indirect. Bijvoorbeeld de winning van ijzererts en de productie van staal zijn bijzonder energie intensief. En de logistieke bewegingen die daarmee samenhangen ook. Uiteindelijk heeft in dit voorbeeld de prijs van energie dus majeure impact op de prijs van staal. En als dat zo is, heeft dat ook majeure impact op de prijs van alle producten waarin veel staal is verwerkt. Denk aan de auto industrie. Oplopende energietarieven leiden derhalve gegarandeerd tot zeer forse inflatoire effecten. In de prijzen voor de industrie maar ook in de prijzen voor de consument. Daarnaast is het zo dat de afhankelijkheid betekent dat er sprake dient te zijn van leverzekerheid. In het kader van de 24 uurs economie betekent dit dat 24 uur per dag, wereldwijd sprake dient te zijn van een gegarandeerde beschikbaarheid van energie. Als het licht uitvalt is het slecht produceren. China heeft recent de energietransitie op een laag pitje gezet als reactie op de ontplofte energieprijzen en grote disrupties in het land doordat hele regio’s onvoldoende konden beschikken over de benodigde energie.”

Redactie: “Helder. Maar waarom zou dat in gevaar komen door het besluit op de klimaattop en het ABP?”

Bakker: “Een lage prijs voor de energie die iedereen nodig heeft wordt bereikt door voortdurende investeringen in delving, productie en energie infrastructuur. Hetzelfde geldt voor leverzekerheid. Stoppen met financieren van de fossiele industrie leidt tot sterk verlaagde investeringen in die sector waardoor het ontginnen van bijvoorbeeld nieuwe olievelden of de ontwikkeling van efficiënte gasturbines stopt. Wij hebben fossiele energie echter nog vele jaren nodig om energie betaalbaar te houden en de leverbetrouwbaarheid te garanderen.”

Redactie: “Dat gaat toch volledig voorbij aan het feit dat wordt overgeschakeld naar een groene economie?”

Bakker: “Uit alle berekeningen blijkt dat de elementen als opgenomen in de energietransitie, zoals huizen isoleren, CO2 onder de grond stoppen, LED lampen, van het gas af, windmolens, zonnepanelen en bio energie, by far onvoldoende zijn om de energiebehoefte te dekken. De prijs van energie vliegt omhoog en de leverzekerheid is slecht. Tijdens die energietransitie is het onafwendbaar dat gebruik moet worden gemaakt van fossiele energie. Het is niet anders. Los van het feit dat de genoemde elementen volstrekt onvoldoende zijn om überhaupt in de verre toekomst te kunnen voorzien in voldoende en betaalbare energie. Zo wordt door de klimaatbobo’s nog onvoldoende gesproken over kernenergie als element in de energiemix. Ze zijn bang voor opstanden onder de bevolking. Ik refereer aan de decennia lange protesten in de jaren 70, 80 en 90 tegen kernenergie. Dus ik snap de terughoudendheid wel. Opstanden dreigden ook enkele weken geleden toen de kranten vol stonden over de onbetaalbare gas en stroomprijzen. Een direct gevolg van dit roekeloze klimaatbeleid.”

Redactie: “Zijn er concrete aanwijzingen voor wat u zegt?”

Bakker: “Jazeker.”

Redactie: “En die zijn?”

Bakker: “U zit er scherp in. Kijk naar Duitsland. Als een kip zonder kop heeft mevrouw Merkel in een weekend bedacht te stoppen met kolen, bruinkolen en kernenergie. Dat was direct na de ramp in Fukushima. Een onverantwoorde handelwijze die je van bestuurders niet zou verwachten. Onverantwoord in de zin dat dit voortvloeit uit een emotionele opwelling zonder dat er een integraal uitgewerkt energie concept ligt. Oude schoenen weggooien zonder dat je nieuwe hebt, zou mijn moeder zeggen. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. En wel wereldwijd. In de klimaatagenda. Het stoppen met zaken in de huidige energievoorziening zonder dat er aantoonbare alternatieven zijn is abject en onverantwoordelijk. Onbegrijpelijk. Dit kost ons onze welvaart. Merkel heeft het op haar geweten dat Duitsland inmiddels de hoogste energieprijzen van de wereld heeft en de economie volledig getorpedeerd is. Een key pijler van de Duitse economie en welvaart, de automobielindustrie, ontslaat momenteel 1/3 van haar medewerkers, winsten verdampen. Duitsland is de economische motor van Europa. Tel uit je winst. Of beter: verlies.”

Redactie: “Wat vindt u per saldo slecht aan het klimaatbeleid?”

Bakker: “Alles. Gewoon alles. Het is geen uitgewerkt concept. Het is een oplossing voor een in feite niet bestaand probleem. De doelen zijn wazig. Het is een globale psychose, een godsdienst waar geen plek meer is voor ratio. Terug naar de donkere krochten van voor de verlichting. Terug naar een wereldbeeld van een platte aarde. Er worden krankzinnige bedragen uitgegeven gefinancierd met “printed money out of thin air”. Zonder scrupules worden de geldpersen aangezet. Elke econoom weet waar dat toe leidt. Onze kinderen en diens kinderen krijgen hiervan de rekening. Er is berekend door de Bank of America wat de prijs is van deze psychose: 150.000 mrd. dollar. (bron). Honderdvijftigduizendmiljard! Dag welvaart. Over een paar decennia zullen bibliotheken volgeschreven worden over hoe de hele wereld in totale en collectieve verstandsverbijstering terecht kwam en krankzinnige bedragen uitgaf aan een niet bestaand probleem. En daarmee haar totale welvaart vernietigde.”  

Redactie: “Een bijzonder geluid. Dank voor het vraaggesprek.”

Bakker: “… (gemurmel)…. Idioten zijn het! Van de pot gerukt die knurften! En het ergste is dat pers en overheden gewoon niet het hele verhaal vertellen. Wat de kosten hiervan zijn en de sociale gevolgen. Derde wereldlanden die net een beetje mee begonnen te doen in de economie en de armoede begonnen te ontstijgen krijgen hiervan de zwaarste rekening gepresenteerd. Wat een schande!”.

In Glasgow is nog geen besluit genomen over het beperken van het aantal vliegbewegingen van bestuurders.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: