Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft reeds eerder de te volgen aanpak voor de corona crisis gepubliceerd. Wij zullen die volledigheidshalve onderstaand nog eens herhalen. Zelfs in de Mainstream Media begint het kwartje te vallen dat dit de enige begaanbare weg is. Nu het kabinet nog.

Op 26 november 2021 plaatst RTL Nieuws het volgende artikel:

Het artikel stelt: “Wie het coronavirus al eens onder de leden heeft gehad, loopt een hele kleine kans om nóg eens besmet te raken. Maar als dat dan toch gebeurt, is de kans op een ernstig ziekteverloop nihil. Dat is hoopgevend nieuws voor het verloop van de pandemie.“.

Het gaat hier om natuurlijk opgebouwde immuniteit na besmetting
Onderzoekers in Qatar komen tot die conclusie na bestudering van besmettingscijfers in het land. Doordat een groot deel van de bevolking (zo’n 40 procent) vorig voorjaar tijdens een eerste golf al besmet raakte met het coronavirus, werd het land de perfecte proeftuin voor een onderzoek naar herbesmettingen. De onderzoekers vergeleken de ruim 353.000 inwoners van Qatar die sinds begin vorig jaar tot april dit jaar besmet raakten met het coronavirus. Ruim 87.000 van hen werden in die periode gevaccineerd (maar raakten toch besmet), zij werden níet meegenomen in het onderzoek. Wie het coronavirus voor de tweede keer krijgt, heeft een 90 procent lagere kans op een ziekenhuisopname of dood als gevolg van het virus dan wie voor het eerst besmet raakt, concludeerden de wetenschappers.

Dit onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende The New England Journal of Medicine en vindt u hier.

Dit onderzoek, maar er zijn er vele, onderschrijft de door het Genootschap aanbevolen aanpak ter bestrijding van de corona epidemie/pandemie. Deze is als volgt:

TE VOEREN CORONABELEID

DOEL: Groepsimmuniteit
Er is maar één methode om een pandemie te bestrijden: het realiseren van groepsimmuniteit. Als een grote meerderheid (bijvoorbeeld 70%) van de populatie effectieve (bron) antistoffen heeft tegen een bacterie/virus dan dooft de ziekte naar een beheersbaar niveau uit. Dit is de enige manier. Gaat het corona virus ooit weg? Nooit! Coronavirussen komen al miljoenen jaren voor en “are here to stay”. Het virus bekijkt geen persconferenties, luistert niet naar de basisschool kretologie van de minister van VWS “we moeten het virus verslaan” en blijft bestaan en voortdurend muteren. Daar helpt niets aan. Er dient een modus gevonden worden om er mee om te gaan. In chique Nederlands: er is sprake van een endemische situatie. Wat er moet gebeuren is dat er een breed spectrum antistoffen in het lichaam van voldoende mensen dient te ontstaan, via natuurlijke besmetting. Net als bij alle andere bekende infectieziekten eigenlijk. Niks nieuws onder de zon. Tijdelijke maatregelen gericht op “Flattening the infection curve” zijn op zichzelf verdedigbaar om de beschikbare zorgcapaciteit te ontzien. Tenzij dit er toe leidt dat het vormen van de gewenste groepsimmuniteit wordt gefrustreerd. 


AANPAK: Doelgroep gericht beleid
Via een mix van maatregelen dient de ontwikkeling van de pandemie te worden gestuurd, gericht op de te realiseren groepsimmuniteit. Wat zijn die maatregelen, rekening houdend met de ernst van de ziekte (corona heeft een IFR vergelijkbaar met die van een fikse griep aldus Jaap van Dissel: kijk hier hoe erg het is) en het individuele risicoprofiel per persoon en/of groep:

 • Vaccineer alleen de kwetsbaren 
  Vaccineer uitsluitend de kwetsbaren en stop met vaccineren van overige personen om redenen als uitgelegd in deze bron. De vaccins hebben met name het karakter van het tijdelijk reduceren van de kans op een ernstig ziekteverloop en er is wetenschappelijke consensus over dat je het virus niet kunt “weg vaccineren”. Natuurlijke immuniteit is daarnaast volstrekt superieur aan vaccinbescherming. Informeer risicogroepen (zoals ouderen met onderliggend medisch lijden) over pro’s & contra’s van vaccinaties. Informeer transparant en volledig over de werking, de bijwerkingen en de onzekerheden van de vaccins. Laat de – vrijwillige – vaccinaties plaatsvinden door de regulier behandelend arts die kennis draagt van de medische historie en situatie van zijn patiënt. Een medische (be)handeling is maatwerk. 
 • Voorkom besmetting 
  Neem rationele en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen tegen te snelle verspreiding van het virus:
  • de verspreiding van virussen die luchtweginfecties veroorzaken vindt met name plaats via aerosolen dus neem maatregelen om besmetting via de lucht te voorkomen: ventileren van ruimtes, filteren van lucht in ruimtes of sterilisatie van de lucht (doden van eventuele aerosole ziektekiemen middels UV-C of ionisatie). Buitenactiviteiten kunnen voor niet-risicogroepen gewoon plaatsvinden. Voer “corona compliant” certificering in voor binnenruimtes die voldoen aan de te stellen eisen inzake aerosole besmettingen. Beschrijf normen samen met de installatiesector en voer dit per omgaande in. Elke horeca baas trekt meteen de beurs om deze investering, die zijn etablissement open houdt, op korte termijn te realiseren.
  • pas desgewenst de 1,5 meter, mondkapjes en handen wassen toe (ook al ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing c.q. de mate van effectiviteit in hoge mate)
  • stimuleer permanent zaken als thuiswerken waarvan bewezen is dat dit goed is tegen de maatschappelijke bewegingen en uitstekend functioneren in gevallen waarbij de aard van het werk dit toelaat.
 • Behandeling van de ziekte 
  Neem de gebruikelijke maatregelen indien iemand besmet en ziek wordt:
  • blijf thuis als je ziek bent en zorg er voor dat je niemand besmet (sociale verantwoordelijkheid)
  • gebruik beschikbare medicijnen die het ziekteverloop dempen zoals recente middelen van MSD en Pfizer, maar ook andere aantoonbaar werkende medicatie (bron)(bron) en geef deze middelen vrij voor de behandelend huisarts
 • Bevorder de algemene gezondheid
  Neem maatregelen en geef adviezen ter bevordering van de gezondheidstoestand van mensen. Bevorder het gebruik van vitamines D3 en C en de mineralen Zink en Selenium die effectief de werking van het natuurlijk immuunsysteem ondersteunen. Geef advies over voeding en beweging.
 • Overige maatregelen
  • Breid structureel de zorgcapaciteit uit naar minimaal het niveau van het Europese gemiddelde. Het is niet vol te houden ’te sturen op IC capaciteit’ terwijl die een factor 6 (!) lager is dan bijvoorbeeld in Duitsland.
  • Stop met sturen op vaccinatiegraad (bron), stuur op beschermingsgraad (inclusief natuurlijk opgebouwde immuniteit).
  • Laat het virus rondgaan in bevolkingsgroepen die feitelijk een verwaarloosbaar risico lopen ernstig ziek te worden. Bijvoorbeeld bij kinderen.
  • blijf voor wie dat wil gratis zelftests verstrekken.
  • Stop met sets van maatregelen die uitademen dat sprake is van politieke compromissen op basis van lobby activiteiten. Maatregelen dienen uitsluitend eenduidig te zijn.
  • Stop met alle maatregelen die schijnveiligheid veroorzaken, zoals de QR pas.
  • Stop met dagelijkse bangmakerij door publicatie van besmettingen. Besmettingen zijn goed. Zij dragen bij aan de gewenste groepsimmuniteit.

Dit beleid voldoet geheel aan de wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld Geert Vanden Bossche en voorkomt het ontstaan van dominantie van besmettelijkere en/of dodelijkere corona varianten als B.1.1.529: Omicron.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: