Selecteer een pagina

In een tijdperk waarin, onder vermelding van “woke” en volstrekt discutabele maatstaven, met name het oordelen over de ethische normen van destijds vanuit hedendaags perspectief, diverse helden die Nederland groot hebben gemaakt worden neergehaald, is het tijd de helden van nu op een sokkel te hijsen. Mensen die vanuit diepe bezorgdheid, rationeel en beargumenteerd ageren tegen de waanzin in politiek en beleid. Ageren tegen de teloorgang van ons democratisch systeem, het verdwijnen van de controle van het gezag, het functioneren van overheid en instituties, het doorschieten van maatschappelijke stromingen en het vervagen van elementaire ethische normen. Sinds Thorbecke, grondlegger van de parlementaire democratie in Nederland, is er veel veranderd. Ten slechte. De voorvechters voor de goede zaak, tegen de teloorgang van democratie en rechtstaat, met groot hart voor rechtvaardigheid en fatsoen zijn bon vivants, dwarsliggers,  andersdenkenden, non-conformisten, originele denkers en rebellen.

Het zijn de dwarsliggers die de maatschappelijke ontwikkelingen op het juiste spoor houden. En het verschil maken. In kunst, wetenschap, techniek en samenleving. De slijpstenen voor het publieke debat. De basis voor behoud van gezond verstand en vooruitgang.


NEUROLOOG: JAN BONTE

Drs. Geneeskunde, Summa Cum Laude aan de Universiteit Utrecht. Neuroloog. Maar met “neuroloog” zijn bereikt men de Dwarse Denkers uiteraard niet. Daar is wel meer voor nodig. Lees gerust verder.

Verdienste
Dr. Jan Bonte (ook bekend als Jan B. Hommel en The Stinging Bumblebee) vertegenwoordigt een manier van scherp en to-the-point wetenschappelijk denken en argumenteren. Wetenschappelijk denken maar dan concreet. Met enig gevoel voor humor zou men kunnen stellen: “zonder onnodige nuance”. Zijn stijl is provocatief. Een out of the box denker. Soms hard en meedogenloos, meestal scherp en creatief. En humoristisch. Bonte kreeg bekendheid door zich uit te spreken tegen de coronamaatregelen. Het dragen van een mondkapje vindt hij (terecht) niet noodzakelijk. “Wetenschappelijk is nut en noodzaak niet bewezen. Ik heb me niet voor niets in de literatuur verdiept. Een mondkapje werkt eerder averechts“. Zijn houding heeft uiteindelijk zijn ontslag betekend uit het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. De prijs die een Dwarse Denker soms moet betalen in de strijd tegen idiotie en een zwijgende meute “deugers”. Een rechte rug is sowieso het meest sexy lichaamsdeel van een man. Jaap zit in feite op dezelfde lijn als Jan: bron. Maar verbindt er geen consequenties aan. De blogs van Jan zijn hier te vinden.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


WETENSCHAPPER: THEO SCHETTERS

Theo Schetters (24 mei 1956) is een Nederlandse bioloog en immunoloog. Na zijn doctoraat in geneeskunde aan de Universiteit Nijmegen maakte in 1986 een beurs van de Britse Academie voor Wetenschappen (Royal Society) het mogelijk zijn onderzoek naar o.a. malaria-immuniteit voort te zetten aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen. In 2004 ontving Schetters een Medal of Honour van de Faculteit Pharmacie van de Universiteit van Montpellier en werd daar Professeur Invité.

Verdienste
In 2004 ontving Schetters een Medal of Honour van de Faculteit Pharmacie van de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werd daar Professeur Invité. In 2017 werd hij benoemd tot buitengewoon professor bij de afdeling Veterinary Tropical Diseases van de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Schetters is lid van de editorial board van het wetenschappelijke tijdschrift Parasitology van Cambridge University Press.
Schetters is geen mainstream denker. Een nuchtere, dwarse denker. Sinds oktober 2020 wordt hij regelmatig geïnterviewd door online mediaplatforms vanwege zijn (afwijkende) mening over de bestrijding van COVID-19. Zo was hij te zien op De Nieuwe Wereld, Blckbx.tv en De Groene Rekenkamer. Hij stelde in januari 2021 onder andere dat een mRNA-vaccin voor het ontstaan van een auto-immuunziekte (Antibody Dependent Enhancement (ADE)) zou kunnen zorgen en dat massale mRNA vaccinatie roekeloos en onnodig is. Hij gelooft dat alternatieve medicatie zoals preventieve toediening van Ivermectine in combinatie met zink ziekenhuisopnames kan voorkomen. Tevens uitte hij ook toen al twijfel of groepsimmuniteit wel haalbaar is op covid-19. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreef Schetters met de medici H.P. Rutten en M. Tóth van het Artsen COVID Collectief een artikel waarin zij hun standpunt over het beperken van vaccinaties tot kwetsbare groepen uiteenzetten.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


POLITICUS: MARTIN BOSMA


Bosma is kamerlid voor de PVV en woordvoerder Media en Cultuur. Hij staat zeer kritisch tegenover de publieke omroep, door hem meestal aangeduid als de “staatsomroep”. Bosma is verklaard tegenstander van het verzuilde omroepbestel. Hij wijst vaak op het volgens hem linkse karakter van de publieke omroep, dat hij in strijd acht met de Mediawet. Ook is hij fel tegenstander van kunstsubsidies.

Verdienste
Bosma is een luis in de pels van de overheid op genoemde gebieden. Hij ageert met scherpe tong op smakelijke en humoristische wijze op basis van feitelijkheden. Hij fileert regelmatig de kleffe structuren rondom de NPO en het archaïsche omroepbestel op basis van missieloze omroepen. Naast de spitse formuleringen achten wij zijn nimmer aflatende herhalingen in zijn boodschappen een deugd. Naast inhoudelijkheid is de herhaling een effectief instrument in pogingen een gehoor te vinden. Sterk zijn ook zijn “debating skills”. Als er weerwoord wordt gegeven in de kamer of in commissies laat hij menige deelnemer met een gepuzzelde blik achter. Hoe meer oppositie hij ervaart, des te sterker zijn weerwoord. Martin is een snelle denker. Zijn kwalificatie “staatsomroep” heeft nieuwe actualiteit gekregen in het corona tijdperk waarbij vrijwel altijd sprake is van het kritiekloos volgen door de NPO van het overheidsbeleid. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


JOURNALIST: SYP WYNIA 


Syp Wynia (Spannum, 4 februari 1953) is journalist, columnist, redacteur-uitgever van het digitale weekblad Wynia’s Week en mede-eigenaar van Uitgeverij Blauwburgwal. Van augustus 1997 tot december 2018 was Syp redacteur, commentator en columnist van opinieweekblad Elsevier. Voor Elsevier schreef hij columns, commentaren en analyses over onderwerpen uit politiek, economie en maatschappij. Deze traditie zet hij voor eigen rekening voort onder de vlag van Wynia’s Week.

Verdienste 
Los van de sublieme en kraakheldere schrijfstijl zijn de analyses messcherp en “fact based”. Analyses over een breed scala aan maatschappelijk relevante onderwerpen als de effecten van immigratie, de islam, de Europese Unie, het klimaatbeleid (van het gas af) en het financieel-economisch beleid. Vaak ook in een internationale context. Sterk is het feit dat hij met gepaste hardnekkigheid en energiek onderwerpen en misstanden onder de aandacht blijft brengen. Bijvoorbeeld de krankzinnige gedachte dat Nederland van het gas af moet. Baanbrekend werk zijn ook zijn publicaties over “lobbycratie” in Nederland. Hij heeft onder de vlag van Wynia’s Week een keur aan aansprekende gast columnisten samengebracht. Wynia’s Week is inmiddels een factor van betekenis in het media landschap. Wynia kan de meest ellendige zaken met een glimlach presenteren.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


WETENSCHAPPER: PIERRE CAPEL


Prof.dr. P.J.A. Capel is emeritus hoogleraar Besmettingsleer, in het bijzonder de experimentele immunologie. Eervolle lidmaatschappen: Secretaris Nederlandse Vereniging voor Immunologie, bestuurslid European Federation of Immunological Societies, bestuurslid International Union of Immunological Societies. Capel heeft zich ruim 40 jaar met immunologie bezig gehouden.

Verdienste 
Kritisch en origineel geluid in een veelal “gesloten en eenparig communicerende” wetenschappelijke gemeenschap. Capel is tijdens de gehele corona periode actief op social media om vanuit zijn expertise en ervaring in gewone mensentaal te informeren omtrent zijn zienswijze op de aanpak van de regering en met name ook de effecten van de massale vaccinatie campagne. Bijdragen van zijn hand op bijvoorbeeld Youtube zijn regelmatig door Youtube verwijderd. Recent spreekt hij daarom in zijn serie “Immunologie voor dummies” in verhullende taal. Zo spreekt hij over het “grote gebeuren” als het gaat om de wereldwijze vaccinatie campagne van overheden om vervolgens de effecten op het menselijk lichaam te illustreren waaronder de gevolgen voor het eigen afweersysteem. Zijn bijdragen zijn humoristisch en relativerend van aard en een prettige noot in de thans verhardende tweedeling in de maatschappij tussen “vaxxers” en “non-vaxxers”.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


ECONOOM: KEES DE KORT


Cornelis Johannes (Kees) de Kort (Weesp, 16 mei 1956) is beursanalist en macro-econoom. Vaste economie commentator bij BNR Nieuwsradio. Volgt kritisch de grote bewegingen in de internationale economie en het beleid van relevante instituties zoals fiscale en monetaire autoriteiten. Volgt daarnaast diverse maatschappelijke ontwikkelingen als corona, klimaat en media.

Verdienste 
Kritisch en origineel geluid in een veelal mainstream financiële wereld. Waarschuwt al jaren voor krankzinnige schuldposities, onbegrijpelijk beleid van centrale banken (de beoogde doelstellingen worden niet gerealiseerd (stimulering van investeringen in de reële economie, financiële stabiliteit), maar wel de negatieve bijvangst (tweedeling tussen arm en rijk, bubbels op beurzen en vastgoedmarkten, uitholling van het verdienmodel van banken, etc.). Heeft “expliciete en dwarse” opvattingen over de waanzin van het klimaatbeleid en de krankzinnige bedragen die daarmee gemoeid zijn, het gevoerde corona beleid in brede zin en het falen van de media. Grossiert in pakkende one-liners als “Delay and pray, extend and pretend” (typering voor een veel gevolgde beleidslijn waarbij wordt gehoopt dat het winnen van tijd wellicht leidt tot een oplossing op termijn). Een verademing iets na 12:00u elke werkdag op BNR.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


JURIST: ROGER VLEUGELS


Roger Vleugels is juridisch adviseur en docent RTI/FOIA/Wob en publicist. Hij is met recht dé WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) specialist van Nederland te noemen. Hij heeft meer dan 7.500 WOB verzoeken namens zijn cliënten begeleid.

Verdienste 
Kritisch en gepassioneerd voorvechter van transparantie door overheid en overheidsinstellingen.
In een publicatie in Trouw staat het zo beschreven: “Zijn levenstaak is om alles wat de overheid liever niet openbaar maakt boven tafel te krijgen. Ik heb een fundamenteel wantrouwen tegen macht.”. Naast zijn activiteiten in het kader van de WOB heeft hij baanbrekend werk verricht, gericht op het ter inzage krijgen van BVD (Binnenlandse Veiligheid Dienst, inmiddels AIVD) dossiers. Gepassioneerd Twitteraar met het hart op de tong. De teloorgang van de democratische rechtstaat, de Rutte doctrine en de schoffering van de controlerende rol van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen hem (terecht) nijdig maken:


Bestuur, instituties en democratie moeten transparant zijn, het publiek moet de macht kunnen controleren. Maakt zich zorgen over het verlies van de menselijke maat bij de overheid. Met de Toeslagen affaire in gedachten, actueler dan ooit.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: