Selecteer een pagina

De overheid heeft vol ingezet op toepassing van vaccins. Helaas blijkt steeds meer dat dat beleid ineffectief is. De bescherming van de vaccins neemt sterk af in de tijd, ca. 3,5% per week. De QR pas biedt schijnveiligheid. Doordat de hogere leeftijdsgroepen het eerst zijn gevaccineerd (en dus de vaccin bescherming bij die groep sterk is verminderd of zelfs al helemaal verdwenen is) lopen de ziekenhuizen ook dit najaar weer vol met vooral oudere, kwetsbare mensen. Er vindt op basis van feitelijk onjuist c.q. verouderd cijfermateriaal stigmatisering van niet-gevaccineerden plaats. Er is deels sprake van tweedeling in de samenleving. Het is een drama.

Corona is here to stay. We moeten ermee leren leven. Net als met de griep en af en toe spierpijn als gevolg van tuinieren.

Voor dergelijke situaties heeft de mensheid iets uitgevonden: medicijnen.

Zo niet de Nederlandse overheid. Ondanks vele verzoeken hier structureel werk van te maken, is dat niet gebeurd. Wat zou je nog meer van een overheid – die het beste geacht wordt voor te hebben met de burgers – moeten verwachten dan dat zij alles uit de kast haalt de corona problematiek structureel aan te pakken. En wel over de hele breedte van mogelijke maatregelen. Conform eigen mededeling van de overheid is dit “de ergste gezondheidscrisis uit de geschiedenis”. Helaas: onderzoek naar medicijnen is er niet van gekomen. Wel zinloze “fieldlab tests ad ruim 1 mrd. EURO, het onderzoeken van de ventilatie van scholen aan de hand van een totaal verouderde norm (bouwbesluit 2012, waarin het woord “virus” niet voorkomt) en miljarden EURO’s waarvan geen verantwoording kan worden gegeven. Die zijn “zoek”. En dat terwijl diverse medicijnen beschikbaar zijn waarmee wereldwijd bijzonder aansprekende resultaten in de bestrijding van corona zijn geboekt. Onder andere Ivermectine in India. India is de uitvinder van de delta variant. Over Ivermectine bestaat inmiddels een stuwmeer aan wetenschappelijke publicaties waarnaar namens de overheid onderzoek zou kunnen worden gedaan. Helaas.

Tegen huisartsen die ervaring hebben met toepassing van bestaande medicijnen en die de individuele klinische situatie van hun patiënten kennen, worden strafmaatregelen in gang gezet indien zij medicijnen toepassen buiten het voorgeschreven protocol voor huisartsen:



Volgens de NHG moeten we het nog steeds doen met paracetamol. Virusvaria heeft de moeite genomen de stand van zaken m.b.t. twee kansrijke medicijnen: Molnupiravir vs Ivermectine nader te inventariseren. Het artikel is lastig te lezen, vandaar dat wij het, zoals u het van het Genootschap gewend bent, compact, leesbaar en handzaam samenvatten in hoofdlijnen:

 MolnupiravirIvermectine
StatusIn afwachting van goedkeuringFDA-goedgekeurd, nobelprijswinnend medicijn
BewezenNa medicijn voorgesteld tegen MERS en influenza nu voorgesteld tegen Covid-193.7 miljard doses toegediend. Bewezen werking tegen HIV, Zika en MERS.
Inwerktijd2 uur6 uur
Halveringstijd Verliest 50% van de werking na 7 uurVerliest 50% van de werking na 80 uur
MechanismeVerstoort mutaties bij celdelingRemt binding tussen proteïne spikes en receptoren
PrijsCa. € 650- voor een kuurCa. € 80,- voor een kuur (productiekosten enkele euro’s)
PatentMerckVerlopen (voorheen Merck), mag door iedereen worden gemarket
BijwerkingenLange termijn: onbekend. Eerdere onderzoeken toonden aan dat de verstoring van de mutaties niet beperkt blijft tot het virus RNA.Historisch extreem laag, ook in vergelijking met bv. een eenvoudige veelgebruikte pijnstiller als Ibuprofine. Ook veilig bij dieren (veel gebruikt als anti-parasitair middel).
EffectiviteitZiekenhuisopnames: 50%
Overlijden: ca. 45%
Profylactisch (vóór besmetting): 86%
Vroegbehandeling (bij eerste symptomen): 66%
Behandeling in ziekenhuis: 40%
(c) virusvaria.nl

Voor de onderliggende analyse, bespiegelingen en details verwijzen wij kortheidshalve naar Virusvaria.
Voor een nadere toelichting omtrent Ivermectine zie: Ivmmeta.com, Ivermectine.com, Malcolm Roberts en NIH.

Hierbij nogmaals een oproep aan de overheid hier werk van te maken! Corona is here to stay!

Zie ook het spraakmakende artikel: “Ik heb niets tegen onderwijzers, maar niet als minister“.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: