Selecteer een pagina

OPINIE
Instrumenten van het World Economic Forum (WEF) haar totalitaire doelstellingen (bron) te realiseren zijn onder andere het infiltreren van regeringen (bron) en gebruik maken van het momentum van angst dat is ontstaan door de corona pandemie. In de woorden van Schwab: “The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world”. Men windt er geen doekjes om. Niet alleen wat betreft het veranderen van de samenleving op basis van een ondemocratisch, technocratisch en neocommunistisch wereldbeeld. Maar het moet ook snel gaan, gebruik makend van de angst en chaos als ontstaan door de corona pandemie. 

Gebruik maken van angst in de samenleving teneinde de wereld naar eigen goeddunken te veranderen is totalitair, onethisch en ronduit abject. Goed dat er in onze rechtstaat partijen zijn waarvan verwacht mag worden dat die boven de waanzin van alledag staan. Partijen met eruditie, senioriteit en een onafhankelijke positie en attitude. In onze constitutionele monarchie zou je dat verwachten van bijvoorbeeld het koningshuis. Maar wat blijkt?

Koningin Máxima laat zich kennelijk als een trekpop van het WEF gedachtengoed voor de kar van het WEF en de Nederlandse regering spannen teneinde te lobbyen voor de invoering van een digitaal paspoort. Nederland wil daarin (weer eens) vooroplopen (zie: “WEF-Digitaal- Paspoort-en-rol-Nederland” op deze pagina)  en schuift Máxima als colporteur naar voren. Niet het met koninklijk gepaste distantie waarborgen van democratie, mensenrechten, grondrechten, maatschappelijke stabiliteit en humaniteit, maar in lijn met de woorden van Schwab: “the crisis has created momentum in many countries to implement new ID systems ” gebruik maken van de corona pandemie om een digitaal paspoort er door te drukken. En niet alleen een digitaal paspoort, maar dat gekoppeld aan allerlei andere functionaliteiten. Máxima: “… ID systems can achieve the greatest impact when they are close related with other digital public goods”. Voor toegang, connectiviteit, consumenten systemen, betaalsystemen, etc..

Koningin Máxima (deel uitgesproken tekst: hier)

Máxima met Rutte en Kaag op bezoek bij Schwab en echtgenote (januari 2019)

Digitale identiteitssystemen handig toch?
Dat is zondermeer het geval. Eén systeem voor alles. Een droom voor de gebruiker. Een natte droom voor overheden in hun streven naar macht en controle. Een trauma voor iedereen die bezorgd is voor zijn privacy en vrijheden.

Wie op de website van eID (EU initiatief om te komen tot een digitaal paspoort) kijkt, slaat de schrik om het hart. Zonder gêne worden de volgende functionaliteiten als voordelen van de eID genoemd:

  • Submit your Tax Return
  • Check your Criminal Record
  • Apply or convert your Driver’s License
  • Apply for a pension
  • Manage your residence information
  • Access Social Security Services
  • Apply for university
  • Access online public services in other countries
  • Bank account opening
  • Verzekeringen, e-commerce, toegang tot de zorg, etc.

Per saldo voorziet men mogelijkheden zo ongeveer alle aspecten van het leven digitaal aan elkaar te knopen. Of, nogmaals, zoals Máxima het zegt “ID systems can achieve the greatest impact when they are close related with other digital public goods.”.

De EU ziet het als volgt voor zich:

Allemaal theorie van ambtenaren?
Nou nee, conform de “Country Overview” op genoemde website is de eID implementatie status per 29 juli 2021 als volgt:

De Roemenen kijken het eerst nog even aan.

Het ultieme schrikbeeld
Een overheid die de neiging heeft haar macht en controle over de burger steeds verder te vergroten, veelal onder het mom van criminaliteits- en terrorismebestrijding dient haar plek te kennen. Zij dient dienstbaar te zijn aan de burger en niet andersom. Leven in vrijheid is niet compatible met een alles overheersende overheid. Wat daarvan het gevolg kan zijn zien we in China. Daar bepaalt de staat alles. Bijvoorbeeld door toepassing van een social credit systeem waarbij elke individuele burger credits kan verzamelen op basis van zijn sociale en economische gedrag. Zijn je credits op dan wordt je buitengesloten. Is je CO2 tegoed op dan geen vlees meer eten of tanken. Je moet er niet aan denken. De harde realiteit in China: “23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben“. Maar dat zal in Nederland toch niet gebeuren? De Nederlandse overheid is toch een fatsoenlijke en ethische overheid? Dat is bepaald geen zekerheid als men bekijkt wat de opvatting van de regering en de meerderheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierover is:

Heeft in Nederland nog íemand ze op een rij en verweert zich tegen dergelijke ontwikkelingen?
Nauwelijks. In Nederland is bijvoorbeeld de Wet Gegevensverklaring Samenwerkingsverbanden (WGS) thans in behandeling. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze inmiddels goedgekeurd (sic). Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontraadt de Eerste Kamer met klem deze wet aan te nemen. Het is een opmaat voor het koppelen van veel meer (private en publieke) gegevens dan die genoemd zijn in het wetsvoorstel. Volgens het voorstel mag de regering later nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen, die ook weer gegevens mogen delen (bron).

Maar er is meer…
Die fijne EU die er altijd prat op gaat dat zij “borgt dat er geen oorlog komt” in Europa heeft inmiddels de oorlog verklaard aan de Europese burgers. Wat dacht u hier van: de Europese Commissie denkt na over een nieuw register om alle bezittingen van burgers te registreren. Daarin moeten niet alleen eigendommen in de vorm van onroerend goed, grond en aandelen worden opgenomen, maar ook bezittingen als edelmetalen, cryptomunten, sieraden, kunstwerken, auto’s, boten, etc.. Lees het hier en huiver!

En wat betreft Máxima. Niet alleen Willem-Alexander “Hij is een beetsje dòm”, maar zij zelf ook om zich hier voor te lenen. Jammer. Want wie een beetje maatschappelijke antenne heeft begrijpt dat hier maatschappelijk en politiek “gedoe van komt”.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: