Selecteer een pagina

Elon Musk heeft Twitter gekocht – daar is niet iedereen blij mee. De verontwaardiging van linkse politici, journalisten en activisten is groot omdat de miljardair opkomt voor de vrijheid van meningsuiting.

De in Zuid-Afrika geboren Elon Musk en rijkste man ter wereld heeft Twitter gekocht. Zonder winstoogmerk maar naar eigen zeggen om een impuls te geven aan de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard wil hij de dienst verder commercialiseren in de richting van een abonnementssysteem en daarbij de afhankelijkheid van advertentie-inkomsten verminderen. Adverteerders mogen in zijn visie geen rol meer spelen in het inperken van de vrijheid van meningsuiting op het platform. Musks hoofddoel: de rücksichtsloze terugkeer van de vrijheid van meningsuiting. De momentele censuurpraktijk op Twitter zit de miljardair al lang dwars: “Vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van een functionerende democratie en Twitter is het digitale opinieforum“.

Teneinde het vertrouwen in Twitter te herstellen moeten de algoritmes op grond waarvan Twitter berichten prioriteert en Tweets of Twitteraars blokkeert, openbaar worden gemaakt. En dat is een zeer goede zaak. Zoals wij in Nederland inmiddels weten zijn in de corona periode personen en instellingen die kanttekeningen zetten bij het gevoerde overheidsbeleid (zoals Maurice de Hond) intensief gevolgd en gemonitord door ministeries en veiligheidsdiensten. En die hebben actief gezorgd voor blokkering op sociale media. Niet omdat deze personen terroristische of staatsgevaarlijke inzichten hadden maar omdat men aangaf het niet eens te zijn met het gevoerde beleid inzake de verspreiding en behandeling van corona! Het zou een zegen zijn als social media platforms dergelijke overheidsinterventies transparant rapporteren zodat dit soort overheidspraktijken zichtbaar zijn. 

Musk interpreteert de vrijheid van meningsuiting breed. In het verleden heeft hij meermaals de aandacht getrokken met “controversiële uitspraken”. Bijvoorbeeld toen hij de Canadese premier Justin Trudeau vergeleek met Adolf Hitler naar aanleiding van de totalitaire wijze waarop de truckersprotesten werden aangepakt. Inclusief ontneming van banktegoeden van protesterende Canadese burgers en dreiging met euthanisering van hun huisdieren. Men kan dit abject vinden maar voor Musk is de vergelijking een legitieme uiting van een mening. En dit is precies wat hoop geeft aan veel mensen die in het verleden hun vrijheid van meningsuiting op internet steeds meer beperkt zagen.

Eén ding is overigens duidelijk: Musk kan met Twitter geen wetten overtreden zoals de Duitse “NetzDG” of de binnenkort te verschijnen “Digital Services Act” van de EU. EU-commissaris Breton heeft al gedreigd dat Twitter zich “volledig moet aanpassen aan de Europese regels”. 

Musk wil naast de druk vanuit het bedrijfsleven (via beperking reclame inkomsten), politiek geïnspireerde censuur beëindigen. De aankoop van Twitter wordt dan ook door het rechtse deel van het politieke spectrum uitbundig gevierd, het linkse deel buitelt kokhalzend over elkaar heen in de media. De Republikeinse senator Marsha Blackburn noemde de aankoop en aankondigingen van Musk een ‘bemoedigende dag voor de vrijheid van meningsuiting‘. Haar Democratische senaatscollega Elisabeth Warren, die tot de linkervleugel van haar partij behoort, sprak echter over een “gevaar voor de democratie“.

De vrees van de linkse deugers die “van mening zijn wel even uit te maken wat informatie en desinformatie is”, is dat Musk hun hetze en jacht op vermeende ‘hate speech’ en ‘fake news’ zal beëindigen. Sommige links geïnspireerde tweets roepen zelfs op om Musk te vermoorden omdat hij ruimte geeft aan “hate speech” en de verspreiding van ‘desinformatie’. Volgens Amerikaanse mediaberichten vreest het Witte Huis de terugkeer van Trump op het medium.

De visie van Musk is simpel: niet de overheid, de politiek of het bedrijfsleven bepaalt de opvattingen van mensen, daar zijn mensen vrij in. Democratie is gebaat bij vrij denken en vrij spreken. Niet het verbieden van “Mein Kampf” van Hitler leidt tot draagvlak voor inzichten en beschaving, maar een uiterst kritisch inhoudelijk debat over de ronduit walgelijke inhoud ervan. Niet het inzetten van social media en influencers teneinde te fungeren als roeptoeter van overheidsbeleid leidt tot draagvlak, maar de kritische dialoog. Een overheid die tegengeluiden verbiedt, ridiculiseert of dwarse denkers monddood maakt, is geen knip voor de neus waard. Een overheid die geen kritiek kan verdragen is een gevaar voor de samenleving. Dat komt voort uit linkse neo-communistische opvattingen over democratie en staatsinrichting. Hoe dergelijke regimes functioneren (zie China) en eindigen moge duidelijk zijn. Er is geen behoefte aan DDR 2.0.

Enfin u kent het credo van het Genootschap:
“Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over de burger weet, is dat tirannie, als de burger alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Foto: ramireztoons (c)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: