Selecteer een pagina

Vrijheid, gelijkheid en broederschap is een leuze uit de tijd van de Franse Revolutie die in juni 1793 voor het eerst werd gebruikt. De Franse Revolutie (1789–1799) heeft in Europa in belangrijke mate het denken bepaald over de inrichting van parlementaire democratieën. Er is veel bloed gevloeid om onder het juk van absolute monarchie en willekeur uit te komen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap is daarmee een cruciale pijler voor het vrije Westen. En zeker ook voor een land als Nederland dat er zich altijd op voorgestaan heeft een liberaal gidsland voor de wereld te zijn. Zelfs zover doorgeschoten dat omringende landen als Frankrijk en Duitsland het Nederlandse liberalisme niet meer kunnen volgen.

De Redactieraad van het Genootschap is vannacht in crisisberaad bijeen gekomen. Er zijn sloten koffie en broodjes weggewerkt. Het is crisis. Slapen kan volgende week ook nog. In koortsachtig beraad is de politieke en staatrechtelijke situatie van ons land geanalyseerd. Wat is hier aan de hand? Hoe kan het zijn dat het volprezen liberalisme nu opeens op basis van irrationeel overheidsbeleid om zeep wordt geholpen?

Een duiding.

Kabinet, OMT en RIVM hebben ruim 1,5 jaar lang een beleid op het “corona dossier” gevoerd waarvan zonder aarzeling kan worden vastgesteld dat dit een aaneenschakeling is van ineffectiviteit, draaien, gebrek aan logica, miskenning van wetenschappelijke feiten, willekeur, opportunisme. Nog los van de torpedering van economie en maatschappij en een ongekende schuldenberg teneinde de gevolgen van het eigen beleid (!) te verzachten. Wij verwijzen kortheidshalve naar de vele blogs op www.moreelkompas.nl.  

Recent is het echec van dé pijler van het beleid sinds 1,5 jaar, de vaccinatie strategie, gebleken. Vaccinatie is op ongekende manier gepushed door de overheid. Maar helaas, het werkt op deze manier niet. Wederom zijn de kwetsbare ouderen, net als vorig jaar, de pineut. Het is reeds sinds de ontwikkelingen in Israël (maanden geleden want de Israëlisch waren er veel vroeger bij met vaccineren, dus je hoeft maar te kijken wat daar gebeurt) bekend hoe de effectiviteit van de vaccins zich ontwikkelt. De bescherming loopt er met ca. 3,5% per week uit. Na ca. 20 weken is het gedaan met de beschermende werking. Als de spreekwoordelijke kip zonder kop en dergelijke feiten ontkennend is het kabinet met een QR pas aan de slag gegaan die volstrekte schijnveiligheid biedt. Eenmaal gevaccineerd, is het conform die QR toegestaan overal te gaan, te staan en te feesten, ook al zou men negatief testen en/of besmet en/of ziek zijn. Wie verzint zoiets? Maandenlang is door Kabinet, OMT en RIVM niets met de ervaringen en wetenschappelijke inzichten uit Israël gedaan. Recent (14 september 2021) is door het RIVM nog gecommuniceerd dat booster prikken (een derde injectie) niet nodig worden geacht (bron). Totale ontkenning van wetenschappelijke feiten met alle gevolgen van dien.

Kabinet, OMT en RIVM zijn niet achterlijk. Zij weten inmiddels ook dat het beleid een totaal fiasco is. Zie ook bron. Niets menselijks is hen vreemd dus het Genootschap vermoedt dat men er alles aan zal doen de schuld van dit falen op anderen af te wentelen.

Zulks is momenteel in volle omvang gaande. De niet-gevaccineerden zijn de zondebok.

Zoals wij in een eerder artikel schreven: het is niet moeilijk alles goed te doen, maar alles fout doen is ook niet eenvoudig. Er gaat immers altijd wel íets goed. Zo niet in dit beleid. Het aanwijzen van de niet-gevaccineerden is wederom een cruciale blunder van de eerste orde. De redenen:

  • De stelling dat niet-gevaccineerden bron van de grote hoeveelheid besmettingen zijn stoelt in het gunstigste geval op volstrekt verouderde informatie. Dit is bijvoorbeeld aangetoond in “Fact check RIVM rapportage” van dit Genootschap. Wij citeren: “De ontwikkelingen gaan bijzonder hard. Op basis van ons ter beschikking staande gegevens is het een kwestie van dagen totdat de verhoudingen in de ziekenhuizen precies omgekeerd zijn. Veel meer gevaccineerden ten opzichte van ongevaccineerden. En wel structureel. Dat is heel eenvoudig verklaarbaar: de besmettingen lopen sterk op (“R” in de maand, schijnveiligheid QR passen, dalende bescherming van de vaccins in de loop van de tijd, gezien het weer “lekker binnen met z’n allen” in slecht geventileerde ruimten, etc.) en het aantal gevaccineerden is veel groter dan het aantal niet gevaccineerden. Beleid dat ongevaccineerden stigmatiseert is tegen die achtergrond zowel irrationeel en ineffectief. Los nog van ethische aspecten.”.
  • Het is volstrekt tegen de principes die dit land hebben gevormd “Liberté, égalité, fraternité” een enkele groep op deze wijze weg te zetten. Nog los van de ondeugdelijke wetenschappelijke basis ervan. Dit is stigmatiserend beleid dat tweedeling in de samenleving veroorzaakt en ronduit onfatsoenlijk is. Dit doet geen recht aan het historische bloed dat gevloeid is voor onze vrijheid en samenlevingsvorm.
  • Dit beleidsvoornemen leidt tot ernstige schade aan onze samenleving en is wederom ineffectief. Het is niet te bevatten.
  • Daarnaast is mogelijk sprake van wederom totale minachting van de parlementaire democratie. Zie ook: “De Corona Files”. Alerte Kamerleden, ze zijn er gelukkig soms nog, hebben de ontwikkelingen zien aan komen en tijdig rekening gehouden met de eventualiteit dat het kabinet doorslaat in haar nimmer aflatende regeldrift richting een controlestaat. We gaan zien in hoeverre in elk geval dít wordt gerespecteerd.


Een lid van dit Genootschap verzucht: “Ik heb niets tegen onderwijzers, maar niet als minister”.

Postscriptum: een bericht uit de tijd dat de heer de Jonge nog wethouder was. Wat het Genootschap betreft een moreel volstrekt abjecte opvatting over “gedwongen anticonceptie” van de huidige minister.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: