Selecteer een pagina

Terwijl Europa lijdt onder een ongekende energiecrisis, blijft de Europese Unie opscheppen over haar energiestrategie, de “Europese Green Deal“, die als voorbeeld moet gelden voor de rest van de wereld. Een en ander gebeurt onder druk van diverse groene NGO’s in combinatie met een verbijsterend gebrek aan kritische reflectie binnen de EU-instellingen. Wij publiceerden meermaals over de onhaalbaarheid, de ondoordachtheid en de economie & maatschappij ontwrichtende effecten van dit beleid:

  • Energietransitie in economisch perspectief (bron)
  • Acuut tekort aan elektriciteit in het Europese net (bron)
  • Hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten (bron)
  • Onverantwoord klimaatbeleid kost ons onze welvaart (bron)
  • Krankzinnige energieprijzen geheel veroorzaakt door overheidsbeleid (bron).

Zoals te doen gebruikelijk bij apparatsjiks zonder voeling met de werkelijkheid en zonder effectieve democratische controle, heeft de EU niet in de gaten dat de rest van de wereld het niet volgt. China geeft openlijk aan termijnen voor groene doelen te hebben opgerekt zodat het zwaar vervuilende kolencentrales kan blijven bouwen (bron). China heeft de productie in haar eigen kolenmijnen inmiddels sterk verhoogd. Door de gestegen prijzen wordt de fossiele productie overigens wereldwijd opgevoerd. Bijvoorbeeld bij de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. De EU blijft maar doorgaan ondanks het feit dat klip en klaar is dat de Europese energiecrisis het gevolg is van eigen overheidsfalen (zie bovenstaande artikelen). 

De aardgasprijzen  op de spotmarkt zijn in één jaar tijd vervijfvoudigd. Voorloper Duitsland met haar “Energiewende” heeft de hoogste energieprijzen ter wereld. Terwijl nog altijd meer dan 75% van de totale benodigde energie in Duitsland op niet groenne wijze wordt geproduceerd. Wij wezen er eerder op dat DE ‘enabler’ van welvaartsontwikkelig is: betaalbare energie met een hoge leverzekerheid (bron). 

In Brussel zwijgt alles en iedereen
Enkele weken geleden verklaarde Christoph Leitl, de oud voorzitter van Eurochambres, de federatie van EU-kamers van koophandel, bij zijn aftreden dat de doelstellingen van de “Green Deal” van de EU onrealistisch zijn. Het was beter geweest dat hij dit had gezegd in de tijd dat hij nog in functie was.

Want dat is nu juist de zwakte van de Europese Commissie. Iedereen zwijgt, zodat de onrealistische en niet doorgerekende dictaten van het klimaatbeleid blijven gelden. Een zeer kwalijke zaak die Europa de welvaart kost (bron). En niet alleen dat: door de hele transitie door te voeren zonder dat er een realistisch haalbaar alternatief voor de totale energievoorziening is, is Europa corrumpeerbaar geworden. De oude schoenen weggooien voordat er nieuwe zijn is geen goed idee. Duitsland sluit in no time allerlei energiebronnen (Braunkohle, kolen en kernenergie en de komende jaren bouwt het gas af) zonder dat er een sluitend totaal energieconcept tegenover staat. Onverantwoord en de rekening wordt gepresenteerd in de energietarieven (en sterke algehele prijsinflatie want de prijs van energie komt in alle diensten en producten terug) en sterke afhankelijk van gasleveringen door Putin. Onder andere via de Nord Stream 2-pijpleiding. De “motor van de Europese economie” Duitsland is daardoor speelbal geworden op het geopolitieke speelveld. Bravo Europa!

Dat Nord Stream 2 is trouwens wel een ‘dingetje’ want zowel de Verenigde Staten als diverse Europese landen willen dat leiver niet in het kader van de afhankelijkheid van Putin. Maar zonder die pijpleiding gaat eerdaags het licht uit in Duitsland.

Europa wordt derde wereld land
Voor de beeldvorming. Sinds de oliecrisis van 1973 heeft de Europese Commissie, met de overtuigende steun van het Europees Parlement, altijd haar uiterste best gedaan om wat toen ‘alternatieve energiebronnen’ werden genoemd, te bevorderen. Desondanks was wind- en zonne-energie in 2019 goed voor zegge en schrijve 2,9 % van de energievraag van de EU, na 1.000 miljard euro belastinggeld ‘weggepist’ te hebben aan subsidies sinds 2000. Doorgaan op deze weg pest grote delen van de maakindustrie weg uit Europa (verplaatsen levert geen globale CO2 winst, in tegendeel), de fossiele brandstof producerende landen buiten Europa blijven dat gewoon doen, maakt Europa te duur ten opzichte van regio’s waar de prijs van energie veel lager is en holt daarmee het verdienvermogen van Europa en diens welvaart fundamenteel uit. Nog los van de krankzinnige kosten die met deze transitie gepaard gaan. Exclusief China: 150.000 mrd. USD (bron). Alleen al de financieringslasten daarvan kan de wereld er niet bij hebben.

Destijds is ons groene energie verkocht als: de energie van de zon en wind zijn gratis. Een totale leugen. In de prijs van dergelijke groene stroom is verdisconteerd:

  • de afschrijvingen en exploitatiekosten van bestaande energiecentrales (wind en zon zijn vaak niet beschikbaar maar de energie is wel nodig
  • de afschrijvingen van zon- en windenergie systemen
  • de subsidie op overschotten tussen vraag en aanbod van elektrische energie. Waait het te hard ten opzichte van de elektriciteitsbehoefte dan moet met dat overschot kwijt. Dat vindt veelal plaats tegen negatieve prijzen. Dat deel van de stroom is in feite ‘afval’ dat men kwijt moet. Via subsidie. Een overschot in Duitsland kan dan met subsidie aan bijvoorbeeld Frankrijk worden verkocht. Deze subsidie maakt uiteraard ook onderdeel van de kostprijs van de groene stroom uit. Opslag van electrische energie, bijvoorbeeld in waterstof zorgt door conversie verliezen (stroom -> waterstof -> stroom) en opslagkosten tot een factor 4 kostprijsverhoging. Electrische energie ad € 100, kost na omzettingen en opslag ca. € 400 (bron).

Wie denkt dat groene energie een goed en betaalbaar alternatief is, is naïef en kan niet rekenen.
Timmermans is een alfa man.

Tijd voor een fundamenteel debat waarin de burger wordt gepresenteerd wat dit eigenlijk allemaal gaat betekenen…

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: