Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft in de loop der tijd uitvoering gerapporteerd over de oversterfte, mogelijke verbanden met de corona vaccinaties, de onmogelijkheid van uitgestelde zorg als oorzaak voor oversterfte en de onbetrouwbare (onvolledig, onjuist en niet tijdig) registratie van het aantal corona doden alsmede de onbetrouwbare registratie van doodsoorzaken door het CBS. Die volstrekte onbetrouwbaarheid wordt inmiddels overigens in de kamerbrief van VWS d.d. 14 januari 2022: “Stand van zakenbrief Covid-19” ook volmondig erkend. En last but not least over de stelselmatige wetsovertreding door VWS als het gaat over het transparant verstrekken van informatie aan samenleving (WOB) en Tweede Kamer der Staten Generaal, waardoor deze laatste haar controlerende rol binnen het staatsbestel niet kan uitoefenen. Wie herinnert zich gênante debatten niet over het transparant verstrekken van ziekenhuiscijfers m.b.t. de status gevaccineerd/niet gevaccineerd. De Jonge weigerde ze gewoon te verstrekken terwijl uit anderszins verkregen informatie aantoonbaar was dat de cijfers van VWS niet kónden kloppen. Een gotspe, een bananenrepubliek waardig.

De Jonge heeft onderzoek naar oversterfte stelselmatig van de hand gewezen totdat hij daartoe gedwongen werd door een unaniem aangenomen motie van Omtzigt. Vervolgens heeft de Jonge nog geopperd dat dergelijk onderzoek pas kan plaatsvinden vanaf april 2022 omdat het CBS dan pas rapporteert over doodsoorzaken 2021. Vervolgens werd besloten dat het CBS samen met het RIVM dit onderzoek zullen uitvoeren.

Onderstaand de redenen waarom dit onacceptabel is:

 • Onafhankelijk onderzoek conform de wens van de Tweede Kamer impliceert dat dit plaats vindt door een partij die:
  a. onafhankelijk is van degene die de gegevens registreert en aanlevert
  b. geen belangen heeft bij de uitkomsten van het onderzoek
 • Zowel RIVM als CBS hebben belangen bij de uitkomsten van het onderzoek:

  a. het RIVM ressorteert onder het ministerie van VWS
  b. VWS is het ministerie dat vanuit epidemiologisch en gezondheidszorg aspecten
      het Nederlandse coronabeleid bepaald heeft. Onder meer ten aanzien van het eminent
      pushen van vaccinaties en het ridiculiseren en afhouden van vroege medicamenteuze
      behandelmethoden
  c. Het genootschap heeft feilloos aangetoond welke archaïsche en onbetrouwbare registraties
      plaatsvinden van doodsoorzaken en dus corona doden. De registraties van RIVM en CBS ten
      aanzien van de coronadoden wijken gemiddeld dan ook maar liefst een factor 2,13 van
      elkaar af. De registraties van de corona doden zijn alleen al volstrekt onbetrouwbaar door
      de wijze van registreren, de wijze van vaststellen van de doodsoorzaak en het stelselmatig
      weigeren door de Nederlandse overheid om via (steekproefsgewijze) obducties zekerheid 
      te verkrijgen omtrent de doodsoorzaken.
 • Van onafhankelijkheid kan alleen al hierom geen enkele sprake zijn: uit het netwerk (betrokkene is zeer goed ingevoerd in de Haagse netwerken en onder meer speechschrijver van diverse ministers) van het Genootschap ontvingen wij recentelijk de volgende boodschap, welke wij niet nader becommentariëren:

  Het ministerie van VWS is al anderhalf jaar een organisatorische/personele puinhoop en een doorgangshuis voor bewindslieden en topambtenaren die allemaal ongeschoold zijn op medisch gebied. Sedert het begin van de crisis zijn alle topambtenaren opgestapt (inclusief de Chief Science Officer, de speciaal aangestelde DG Coronacrisis en de Inspecteur-Generaal van de IGJ) en vervangen door andere medische leken. Minister Bruins redde het niet; minister Van Rijn werd tijdelijk aangesteld; minister Van Ark hetzelfde en ook coronagezant Siebesma was snel vertrokken. De Directeur-Generaal (DG) Volksgezondheid was drs. Angelique Berg (geen arts maar financieel bestuurskundige). In haar vorige functie was zij van 2010 tot 2015 DG Fiscaal Beleid op Financiën en de grondlegger van het toeslagendrama. En voor die tijd was ze op AZ adviseur van Mark Rutte. Ze had geen idee hoe ze de coronacrisis moest aanpakken, liet minister Bruins bungelen en stelde gauw een speciale ‘DG Coronabeleid’ in (een ambtenaar van OCW met nul verstand van medische zaken) om zichzelf uit de wind te houden. In augustus nam zij de benen bij VWS en is thans DG van het CBS. De vraag is in hoeverre ze daar in staat is om de coronacijfers te manipuleren.

Alleen al de schijn van niet onafhankelijkheid is dodelijk voor de perceptie omtrent de resultaten van het uit te voeren onderzoek.

Bronnen:

 • De Jonge schoffeert Omtzigt en de rest van de Tweede Kamer (bron)
 • Een boompje opzetten over corona cijfers (bron)
 • Eerste cijfermatige verklaring oversterfte zomer 2021: het is niet de uitgestelde zorg (bron)
 • Medicijnen tegen corona. Ze zijn er wel maar je krijgt ze niet (bron)
 • Eeuwige discussie: overleden na vaccinatie of door vaccinatie. Pathologisch onderzoek geeft uitsluitsel (bron)
 • Cijfers RIVM/CBS inferieure basis voor beleid? (bron)
 • Sturen op vaccinatiegraad: kansloos! (bron)
 • Fact check RIVM publicatie (bron)
 • De Corona Files (bron)
 • Kamerbrief stand van zaken COVID-19 14 januari 2022: vanaf pagina 50 (bron)
 • Week 2 – Goede voornemens CBS en RIVM komen óók al niet uit. In week 2 al niet (bron)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: