Selecteer een pagina

Het Genootschap biedt incidenteel ruimte op haar platforms voor interviews met personen of organisaties die trend settend zijn in de ontwikkeling van de publieke opinie. Ditmaal is, wederom, het woord aan influencer John Hekking voor Moreel Kompas.

Welkom John. Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkelingen in Nederland?
JH: “Kijk wat er aan de hand is, is niet zozeer specifiek alleen in Nederland gaande. In feite is sprake van een situatie waarin overheden en instituties zich gedragen alsof zij ongecontroleerd kunnen doen en laten wat ze willen, los van alle wetten, regels en gewoonten. Met dedain voor datgene dat met veel bloedvergieten via de Franse revolutie is bereikt op gebieden als emancipatie van het volk: liberté, égalité & fraternité. Wie voldoende mediawijs is kan dat zien in alle landen om ons heen. Soms verholen, maar vaak ook expliciet en zonder gêne. We leven in een maatschappelijk existentiële crisis. Ken je de hilarische speelfilm “Er ist wieder da…?”. Erg geestig maar ook met een waarschuwing: burgers pas op uw zaak.”

Kun je dat hard maken? Vergelijkingen met de oorlog zijn trouwens wel erg gratuit.
JH: “Voor vergelijkingen met de oorlog moet je Baudet bellen, maar neem Oostenrijk en Duitsland bijvoorbeeld. In Oostenrijk is sprake van vaccinatieplicht. In Duitsland is die aanstaande. Daarvoor worden en passent wetten aangepast. Zelfs de inperking van zeer belangrijke Grondwettelijke bepalingen. De Grondwet die burgers geacht wordt te beschermen tegen de willekeur van de meerderheid en/of de overheid. De Grondwet is niet zomaar iets. De Grondwet is de basis voor rechtsbescherming en beschaving. De basis voor de bescherming van anders denkenden en de bescherming van de lichamelijke integriteit. Let wel: hier worden burgerrechten met voeten getreden.

Hoe kom je daar bij? Dat heeft niet in de kranten gestaan toch?
JH: “Wat er in kranten staat of op televisie komt is niet de maatstaf. De media zijn al lang de luis in de pels van de macht niet meer. De media hebben hun maatschappelijke rol inmiddels verloren. Ze zijn tot persbureaus van de overheid verworden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. De media zijn een plat en kritiekloos ‘verdienmodel’ geworden.

Waaruit blijkt dat dan?
JH: “Ik heb toevalling enkele stukken meegebracht. Het is ongekend dat de bevolking hiertegen niet in verzet komt. Er kraait schijnbaar geen hond naar.

Hier worden de Grondrechten ten aanzien van lichamelijke integriteit, persoonlijke vrijheid, vrijheid van vereniging en de bescherming van de private levenssfeer in de eigen woning, ingeperkt.

Oei. Is dit een incidenteel feit?
JH: “Nee, zeker niet. Er komt een vaccinatieverplichting per 1 maart 2022. Voor uitkering ontvangers (Hartz-4) geldt dat zij moeten kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Dat wordt nu al gecommuniceerd.”

Het een is in elk geval in lijn met het andere…
JH: “Deutsche Gründlichkeit zou je kunnen zeggen. Maar er is meer. Net als in Nederland pusht de Duitse overheid nadrukkelijk het vaccineren. Ook al werken de vaccins bepaald niet conform eerdere toezeggingen. Het antwoord op elke dreiging of tegenvaller luidt: “vaccineren”. Onbegrijpelijk gezien ook de significante bijwerkingen. Maar wat blijkt? De verzekeringen zien het niet zitten op te moeten draaien voor de eventuele gevolgen van de ‘veilige’ corona vaccinaties.”

Dank voor het interview.
JH: “Je kunt me altijd bellen als je wilt weten hoe het zit. ‘Duiding’ is my middle name.”

Enfin u kent het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: