Selecteer een pagina

Virusvaria en Eucalyptisch Genootschap hebben de stand van zaken van de corona epidemie beoordeeld. Daarvoor is gebruik gemaakt van actuele cijfers van het RIVM van 7 december 2021, 10:00u. Deze bron treft u hier aan. In deze rapportage staan allerlei interessante zaken. Wij hebben ons geconcentreerd op pagina 81. Op deze pagina is de volgende tabel opgenomen:

Wij hebben deze gegevens gebruikt voor navolgende analyses en deze gegevens gecombineerd met cijfers van het CBS.

Wat zien we in de sterftecijfers op basis van de RIVM gegevens? Cijfers zeggen niet zo veel als de context ontbreekt. Daarom hebben wij als referentie beoordeeld wat de sterftecijfers zijn in een normaal jaar. Een jaar zonder corona (overlijden door corona heeft een opwaarts effect op de sterfte) en zonder vaccinaties (tijdelijk neerwaarts effect op de sterfte). Daartoe is als volgt te werk gegaan:

  • De sterftecijfers naar leeftijd zijn voor 2019 zijn verkregen van het CBS
  • Dit betreft sterftecijfers op jaarbasis dus de sterftecijfers als gepubliceerd door het RIVM (betreft 21 maanden) zijn herrekend naar jaarbasis (12 maanden).

Dan zien wij het volgende beeld van de sterfte per leeftijdsgroep:

Dit beeld sluit aan bij hetgeen verwacht mag worden:

  • Jonge mensen kunnen sterven maar de kans daarop in Nederland is uitermate gering. De kans op sterfte voor bijvoorbeeld een persoon tussen 15 en 19 jaar is 0,027% per jaar. Leven is niet zonder risico’s. 
  • Naarmate men ouder wordt is de kans op overlijden groter. Met name vanaf een jaar of 70 stijgt de kans op overlijden aanzienlijk. En ja, als iemand 95 jaar of ouder is, is de kans te overlijden meer dan 50% op jaarbasis. 58,706% om precies te zijn. Weinig verassend.
  • Als wij dan de kans op overlijden met corona (aan corona is iets anders zoals aangegeven) bekijken (blauw), kunnen wij niet anders concluderen dan dat deze ten opzichte van de normaal te verwachten sterftecijfers volstrekt te verwaarlozen is. Dit is in navolgende grafiek nog eens gepresenteerd.
  • In de sterfte met corona zijn verschillende effecten verdisconteerd. Het betreft gemiddelden over de gehele corona periode, verschillende corona variëteiten, bijna een jaar vaccineren, seizoeninvloeden, uitgestelde zorg, etc. 
  • U kent ons standpunt omtrent vaccineren van kinderen: misdadig. Teneinde sterfte bij kinderen tussen 5 en 20 jaar met corona te voorkomen ga je geen kinderen vaccineren met vaccins met (deels zeer ernstige) bijwerkingen en waarvan de langere termijn effecten volstrekt onbekend zijn. Wetende dat het risico met corona te overlijden in deze leeftijdsgroep (blauwe grafiek) reeds nul is. Men zou nog in individueel geval om medische redenen tot vaccinatie van een kind kunnen besluiten indien sprake is van aantoonbaar verhoogd risico door onderliggend lijden. Massale vaccinatie van kinderen is echter niet uit te leggen en mist elke wetenschappelijke basis.
  • Nog iets. Overheden en vaccin fabrikanten noemen regelmatig percentages. De media nemen die klakkeloos over. Wij hechten er aan te melden dat als een vaccin bijvoorbeeld 90% effectief is tegen overlijden (los van het feit dat de vaccin werking in de loop van de tijd afneemt) dit betekent dat die 90% dient te worden berekend over de reeds zeer lage kans op overlijden aan corona. 90% klinkt stoer. 90% van 0,016% is minder stoer.

Aan corona is aanzienlijk lager dan met corona. En ten opzichte van de reguliere sterfte bijzonder bescheiden….

De kans te overlijden is bij personen tot 50 jaar bijzonder klein. Maar stel het zou toch gebeuren, dan is de kans dat dat dan ook nog met corona (positieve test) zou zijn als bovenstaand gepresenteerd. Dus bijvoorbeeld: het aantal personen overleden met corona tussen 45 en 50 jaar is op jaarbasis zegge en schrijve 1,587% van het aantal overleden personen in die leeftijdsklasse die sowieso zouden zijn overleden. Lid van dit Genootschap Prof. Dr. Akkermans formuleert het als volgt: “iemand die overlijdt moet wel erg zijn best doen om aan corona te overlijden”. De kans daarop is erg klein. De kans dat je door een andere oorzaak overlijdt is in die leeftijdsklasse maar liefst 98,413%.
 
Wat zegt dit over de risico’s met betrekking tot de nieuwe variant: Omicron? Alles. Immers, de nieuwe variant is weliswaar veel besmettelijker dan de Delta variant, maar ook veel minder ziekmakend. De kans op overlijden is daardoor aanzienlijk lager. Het kan, los van de vraag of er vaccinatie varianten komen specifiek tegen Omicron, niet anders zijn dan dat de kans op overlijden met corona nog aanzienlijk lager is dan bovenstaand gepresenteerd. Akkermans: “nog meer je best doen dus”.
 
Akkermans wordt net als Marcel Levi nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.

Jonge kinderen zonder aantoonbaar onderliggend lijden vaccineren is tegen deze achtergrond misdadig!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: