Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft roerige laatste dagen van 2021 achter de rug. De oorzaak ook dit keer weer recente uitlatingen van Diederik Gommers. Nederland was verbijsterd, vol ongeloof en verward. Wat zegt Gommers nu?

Inmiddels heeft Gommers spijt betuigd van zijn uitlatingen. Dat betreuren wij zeer. Hij sprak namelijk de waarheid. De waarheid spreken kan nooit leiden tot spijtbetuiging. Gommers is sinds zijn aankondiging dat hij komend jaar stopt met zijn huidige functie als voorzitter van de intensivisten op ramkoers. Of beter gezegd: hij spreekt eerlijk en openhartig. De man kan het weten, hij zit dicht bij het vuur. Zo onthulde hij ondermeer dat momenteel de IC’s vollopen met patiënten met hersenbloedingen en hartinfarcten (bron).

Enfin, binnen het Genootschap ontstonden geanimeerde disputen en de werkgroep “Cijfers liegen niet” werd overhaast ontboden en verzocht de situatie 2021 cijfermatig te evalueren. Geen evaluatie in brede zin want het kerstreces is gaande. Dus een analyse over de vraag: wat hadden we voor sterftecijfers over 2021 verwacht en wat is het uiteindelijk geworden. Uitgangspunt zijn uiteraard de geobjectiveerde en voor iedereen toegankelijke cijfers van het CBS en het RIVM. Sterfte verwachtingen per week, sterftecijfers in totalen en per leeftijdsgroep en sterftecijfers betreffende corona.

De werkgroep is als volgt te werk gegaan:

 • De sterfteverwachtingen 2021 op weekbasis naar leeftijdsgroep van het CBS zijn geanalyseerd naar seizoenpatroon. Met name in de oudere leeftijdsgroepen is sprake van een sterk(er) seizoenpatroon. Dit is het traditionele griepseizoen (of andere seizoengebonden virussen). Uit dit patroon is gedestilleerd wat in de sterfteprognose van het CBS, op weekbasis de verwachte griepsterfte is. Prof. Dr. Akkermans: “Dat zijn gewoon de maanden waarbij de “R” in de maand zit”. Akkermans is een man met helikopter view. Hij staat boven de materie.
 • Vervolgens is gekeken wat de feitelijke sterfte afgelopen jaar is geweest tot en met week 50. Slechts tot en met week 50 omdat het CBS thans nog geen latere sterftecijfers op weekbasis heeft vrijgegeven. 
 • Tevens is gekeken naar het wekelijkse aantal coronadoden conform opgave RIVM.
 • Zoals bekend is de griep de facto verdwenen. Weggedrukt door corona.

Een en ander leidt tot het volgende beeld:

Wat zien wij hier?

 • De blauwe grafiek toont de berekende sterfteverwachting per week aan griep en andere seizoengebonden ziekteverwekkers. Zichtbaar is het te verwachten patroon waarbij de mortaliteit in het “griepseizoen” hoger is.
 • De oranje grafiek geeft op weekbasis het geregistreerde aantal overleden corona patiënten. Opvallend is dat dit verloop “in lijn” is met het patroon van de griep, zij het dat:

  het aantal geregistreerde corona doden per saldo dus veel lager is dan het aantal verwachte griepdoden!

  als berekend. Gommers heeft op basis van deze analyse volkomen gelijk: “Corona is peanuts”! Tenminste als de normale sterfteverwachting van griep peanuts is.
 • Teneinde onze eerdere cyclus over de nog onverklaarde oversterfte (hogere sterfte dan statistisch verwacht) vanaf week 22 van dit jaar nogmaals onder de aandacht te brengen (zie ook Corona Dashboard 2.0) is in groen de oversterfte per week opgenomen. Zichtbaar is daarbij ook de onverklaarde oversterfte na aftrek van de corona doden (oranje). Het verschil tussen groen en oranje derhalve. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft inmiddels unaniem een motie aangenomen die de regering opdraagt wetenschappelijk onderzoek naar deze (niet verklaarde) oversterfte te laten doen.

Bovenstaande corona cijfers worden in hoge mate gedomineerd door de Delta variant van het virus en de invloed van vaccinaties. Inmiddels wordt deze in ras tempo verdrongen door de Omikron variant waarvan bekend is dat deze weliswaar veel besmettelijker is dan de Delta variant, maar dat de ziekteverschijnselen na besmetting zeer veel milder zijn. Delta heeft een IFR (Infection Fatility Rate) van ongeveer 0,1%. Omikron heeft een IFR van 0,025% zoals recent is bevestigd door studies in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een IFR die vergelijkbaar is met een fikse verkoudheid.

Goed nieuws dus voor 2022!
Gompie heeft gelijk, corona was al “peanuts” en wordt nog “peanuts”. 
En voor de bangeriken: geneesmiddelen komen er aan. 

Het Eucalyptisch Genootschap wenst u een

Gezond, gelukkig & optimistisch nieuwjaar !

🥂close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: