Selecteer een pagina

Jaap van Dissel van Centrum Infectieziektebestrijding RIVM, gaf op 1 december 2021 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal een update presentatie: “COVID-19 Tweede Kamer briefing 01.12.2021”.
U vindt de sheets hier.

Er is sprake van een spectaculaire opening. Sheet 2: “COVID-19 | Wat is en blijft belangrijk?”. Jaap somt de gebruikelijke riedel op: Blijf thuis bij klachten en laat je testen, Houd 1,5 m afstand, vermijd drukke plekken, Was je handen regelmatig met water en zeep, Werk zoveel mogelijk thuis, Zorg voor frisse lucht: ventileer.

En het is stil, je kunt een speld horen vallen. Waar zijn de vaccins? Jaap geeft geen krimp. De vaccins zijn geen onderdeel van “Wat is en blijft belangrijk”.

Op sheet 7 belangrijk nieuws:

Uit de gepresenteerde cijfers over de door de GGD uitgevoerde tests blijkt dat inmiddels van de personen waarvan de vaccinatiestatus bekend is, 49% volledig gevaccineerd is. De toename in de besmettingen zit met name in de groep gevaccineerden. Van 16.403 in augustus naar 170.458 in november. Ondanks de vaccinaties. De bescherming van de vaccins tegen besmetting is “nogal” teleurstellend zullen we maar zeggen. Niet verwonderlijk dat de besmettingen overal fors oplopen. Zeker ook tegen de achtergrond van de schijnveiligheid als geïntroduceerd met de QR pas. En binnenkort 2G. De besmettingen in verpleeghuizen en wooncentra zijn fors opgelopen en stabiliseren nu enigszins. De sterfte in verpleeghuizen en wooncentra is tevens sterk opgelopen. De bescherming van de vaccins tegen overlijden is dos ook “nogal” teleurstellend want in deze zorgcentra is de vaccinatiegraad het hoogst. Het zal niet verbazen dat de ziekenhuisopnames en IC opnames navenant stijgen. Met name ouderen liggen net als in 2020 in deze periode in het ziekenhuis. Uit de cijfers van Jaap blijkt dat van de mensen die in het ziekenhuis liggen, 66% niet gevaccineerd is als ze jonger dan 70 zijn en slechts 32% niet niet gevaccineerd als ze ouder dan 70 zijn. Ofwel: van de mensen ouder dan 70 jaar in het ziekenhuis is maar liefst 68% gevaccineerd! Vaccins werken “nogal” teleurstellend tegen ziekenhuisopname zullen we maar zeggen. Deze cijfers matchen overigens niet met bekendgemaakte cijfers uit België, Verenigd Koninkrijk en individuele ziekenhuizen in Nederland (bron). Daar is het percentage gevaccineerden in de ziekenhuizen aanzienlijk hoger

Op pagina 15 worden de volgende gegevens gepresenteerd. Dit betreft de Vaccin Effectiviteit voor volledige vaccinatie tegen ziekenhuis- en IC opname:

Hier is aangegeven dat de bescherming van vaccinatie tegen ziekenhuisopname voor 70 jaar en ouder 84% zou bedragen. Er is niet aangegeven op welke wijze deze berekening is gemaakt, maar het Genootschap acht deze cijfers ongeloofwaardig. Deze groep personen is zeer vroeg in de vaccinatie campagne gevaccineerd (risico groep) en er is derhalve veel tijdsverloop geweest tussen het moment van volledige vaccinatie en nu. Voor Pfizer vaccins is bijvoorbeeld aangegeven dat de bescherming ca. 95% bedraagt. Wetenschappelijk is inmiddels vastgesteld dat de bescherming van de vaccins er in de tijd uitloopt (zie: The Lancet). Dit betekent derhalve dat gedurende de afnemende werkingsduur van de vaccins (deze wordt geschat op ca. 240 dagen, zijnde 7-8 maanden) de gemiddelde bescherming ca. 47% is. Tegen die achtergrond denken wij dat het percentage van 84% niet kan kloppen. Dit is (veel) te hoog. Niet voor niets lopen de ziekenhuizen vol met gevaccineerde ouderen en hebben internationaal de overheden veel haast met booster vaccinaties.

Op pagina 30 gaat Jaap verder met zijn boodschap over het afremmen van besmettingen met de sheet: “Basisregels maken hét verschil in bestrijding“. Ook hier is de term “vaccinatie” niet genoemd. Kennelijk is het RIVM net als het Genootschap de stellige mening toegedaan dat het bestrijden van besmettingen weinig of niets met vaccinaties te maken heeft maar met de gebruikelijke maatschappelijke en hygiënische maatregelen. Sterk dat het RIVM zich niet gek laat maken door de vaccinatie industrie en zich bij de feiten houdt. Een pandemie krijg je alleen via natuurlijke immuniteit onder controle. Via het beheerst opbouwen van groepsimmuniteit. Zie onze artikelen:

  • Natuurlijke immuniteit versus bescherming door vaccins – de stand van zaken (bron)
  • Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie (bron).

Een heersende pandemie kun je niet “wegvaccineren”. Zeker niet met een sterk muterend virus.

Op pagina 38 wordt gepresenteerd hoe zich de verhouding gevaccineerd/ongevaccineerd in ziekenhuizen en IC’s heeft ontwikkeld. Deze is als volgt:

Enfin, u ziet de trend. Ook hier geldt onze opmerking met betrekking tot de cijfers over de situatie in België, Verenigd Koninkrijk en individuele ziekenhuizen in Nederland. Daar is inmiddels (deels) sprake van vrijwel 100% gevaccineerden in de ziekenhuizen.

Op sheet 44 naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer een overzicht van behandelmethoden voor covid patiënten.

De hele samenleving staat te springen om medicijnen. Individuele huisartsen krijgen een verbod, op basis van eigen kennis en ervaring en in overleg met en passend bij de individuele situatie van de patiënt, medicijnen voor te schrijven. Op straffe van hoge geldboetes en dreiging met schrappen uit het huisartsen register. Je zou verwachten dat er naarstig wetenschappelijk onderzoek plaats vindt naar (bestaande) medicijnen die in potentie heilzaam zijn. Daarvoor zijn, voor zover ons bekend, geen middelen vrijgemaakt. Voor een uitgebreid overzicht van medicijnen bij covid-19 zie SWAB. Op medicijnen lijkt een zekere politieke omerta van toepassing. Terwijl internationaal wel veel onderzoek wordt verricht. Van Dissel stelt hier dat een en ander ‘in wording’ is. En dat over vitamine D, zink en aspirine nog geen onderzoeken zijn gepubliceerd. Dat laatste is een gotspe en wellicht te wijten aan de werkdruk of een verlengd zomerreces. Wij zijn de kwaadste niet dus helpen we een handje:

  • Vitamine D: 919 onderzoeken (bron) Opmerking: SWAB schrijft: “Op dit moment zijn er onvoldoende data (????) om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.”. Als het met 919 onderzoeken niet lukt dan weten wij het ook niet meer.
  • Zink: 18 onderzoeken (bron)
  • Aspirine: 228 onderzoeken (bron)
  • Selenium: 119 onderzoeken (bron)
  • Ivermectine: 326 onderzoeken (bron) (Ivermectine was men vergeten op sheet 44)
  • Remdesivir: 2.147 onderzoeken (bron)
  • etc. etc. etc.

Per saldo bevat de presentatie goed en slecht nieuws. Misschien wel het beste nieuws is dat hier geen sprake is van overmatige “bias” op vaccineren. Lees in dat kader ons artikel “Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt” (bron)

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: