Selecteer een pagina

Voor abonnees van Moreel Kompas bieden wij de mogelijkheid bijdragen in te zenden via Redactie. Onderstaand een ingezonden brief van een betrokken lezer. Wij hechten er aan te stellen dat de inhoud en verwoording geheel voor scribent is.


Onderstaande ingezonden brief is een veelgehoorde uiting van verontruste landgenoten. De gestelde vragen zijn de spijker op zijn kop wat betreft gevoelens en onzekerheden waar menigeen mee zit als gevolg van de gebrekkige communicatie vanuit de overheid omtrent de achtergronden van het gevoerde beleid. Elk welingelicht en weldenkend mens kan zich dit soort zaken af vragen. En inderdaad: alleen de onderstaande vraag stellen leidt al snel tot kwalificaties als “wappie” of “complot denker”. Maar complot denken vindt een voedingsbodem in een zwalkend en onbegrepen beleid. Wie onzeker is gaat op zoek naar antwoorden en “DYOR”: Do Your Own Research.


Aan het Eucalyptisch Genootschap

Geachte redactie,

De vraag die bij iedereen zou moeten opkomen is:

Vanwaar die waanzinnige drive om iedereen op de hele wereld gevaccineerd te krijgen?

Waanzinnig omdat:

  • De effectiviteit van de “vaccins” onmiskenbaar snel afneemt
  • Ze niet beschermen tegen verspreiding van het virus
  • Genezen mensen met natuurlijk opgebouwde immuniteit toch een prik wordt opgedrongen
  • Zo ook aan jongere mensen die van Corona nauwelijks last van hebben (met name kinderen) en er zeker niet aan dood gaan
  • De vaccinatiegraad per se 100% lijkt te moeten worden
  • Men blijft toewerken naar verplichte vaccinatie
  • Er een niet aflatende propaganda plaatsvindt daarvoor, en om de angst erin te houden
  • Ondanks nieuwe mutaties de oude “vaccins” met grote snelheid weer worden uitgerold als boosters
  • Er veel en soms zeer gevaarlijke bijwerkingen zijn           
  • Er een niet verklaarde markante (en oplopende) oversterfte optreedt al sinds het eind van de zomer.

Over dat laatste de volgende opmerking.

In onder vermeld boek las ik op pagina 150 en 151 samengevat het volgende:

Al in 2002-2003 bleken bij muizen dit soort mRNA “vaccins” immuunstoornissen te veroorzaken. Het is sowieso riskant tegen één luchtwegvirus te vaccineren, omdat daarmee de bevattelijkheid voor andere kan toenemen (“virusinterferentie”). Dat zou nu wel eens het geval kunnen zijn. Andere virussen gaan ook rond en krijgen misschien betrekkelijk vrij spel bij gevaccineerde, kwetsbare, oudere mensen (en daar gebeurt het weer). Wellicht zijn er deskundigen in uw Genootschap die hier op in kunnen gaan.

Maar vervolgens de vraag of er meer achter die enorme vaccinatiedrang zou kunnen zitten?
De vraag stellen is beschuldigd worden een komplotdenker te zijn. Alsof werkelijk alles maar toeval is, alsof er in regeringen en directies nooit geheime plannen worden gemaakt. Alsof regeringen en grote bedrijven altijd alleen maar het beste voor hebben met de bevolking (Hitler, Stalin, Mao, tabaksindustrie, Big Pharma).

Dan toch maar de vraag: is het mogelijk (nu al, of in de nabije toekomst) om via vaccinaties te bewerkstelligen dat mensen aangestuurd of gevolgd kunnen worden? In het al genoemde boek worden daarover opmerkelijke dingen gezegd, die ik aanvankelijk niet kon (en ook niet wilde) geloven.

Implanteerbare chips voor honden en katten zijn niet nieuw, maar in patent 060606 van Microsoft lijken chips ook een interactie te kunnen hebben met levend materiaal. Die interactie is verbluffend voor mij. Zou het dan verder ook mogelijk zijn dat nano deeltjes (ingebracht via een prik) een soort “chip” in een lichaam te laten bouwen? Vaccinaties herhalen kan dan nodig zijn. Wat dat allemaal voor positieve, maar vooral ook negatieve zaken kan opleveren laat ik aan de verbeelding van de lezer over.

Mijn vraag is: Zou het kunnen dat dit soort “implantatie via vaccinatie” technieken de huidige QR code en straks het vaccinatiepaspoort (die nu al verregaande digitale controle van de bevolking mogelijk maken) op de telefoon gaan vervangen? Zo ja, wordt het dan niet hoog tijd de mensen ervan bewust te maken, hoe moeilijk dat ook is, en hoezeer ze het ook niet willen horen. Zo nee, dan zou dat op zich een hele geruststelling zijn, al zijn alle vraagtekens daarmee niet weggenomen.

Natuurlijk is alles wat ik hier aan de orde stel te veel omvattend om maar even snel te beantwoorden.

Maar het zou mooi zijn te weten dat er in bredere kring over wordt nagedacht en gesproken, juist ook door natuurkundigen en biochemici.

Helaas weet ik er te weinig van, en verder kom ik nog steeds veel bange mensen tegen die er niets over willen horen. Van gedachten wisselen is er niet bij op die manier.

Tot slot het boek: “Pandemie van de angst”
van Kees van der Pijl (Emeritus hoogleraar Politicologie)
ISBN 9789492161994 bij Uitgeverij de Blauwe Tijger.

Met grote waardering voor uw werk en vriendelijke groet,

Naam en communicatiegegevens zijn bij de Redactie bekend.


EG: Het Genootschap is van het vrije denken, het vrije woord, pluriforme opvattingen die elkaars slijpsteen zijn teneinde het denken en de maatschappij vooruit te helpen. Innig verbond van overheid, wetenschap en journalistiek leidt tot overheidgedomineerd denken. Het is de plicht van de overheid en overheidsinstituties om volstrekt transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop doorlopend toe te zien. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: