Selecteer een pagina

Wappie is een begrip dat ontstaan is in het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, of een zonderling persoon, een dwaalgeest of ‘gekkie’. De term is daarmee een instrument voor karaktermoord. Het kan ook betekenen ‘onder invloed van verdovende middelen verkeren’ of ‘niet goed wijs’.

De herkomst van het woord wappie is niet duidelijk. In het Venloos woordenboek van 1993 staat het vermeld in de betekenis ‘mep’ en ‘kluts’ in het voorbeeld “ik waas gans van de wap aaf” (ik was helemaal de kluts kwijt). In Noord-Limburg en Brabant bestaan de uitdrukkingen ‘van de wap’ zijn, ‘gewapperd zijn’ en ‘waps zijn’ (niet sporen, een rare mening hebben).

Framing
Ten tijde van de coronapandemie werden de termen ‘coronawappie’ en ‘covidwappie’ gebruikt, waarvan covidwappie het tot de derde plek bracht in de Woord van het Jaarverkiezing van 2020. Ook de variant ‘viruswappie’ was kandidaat voor de verkiezing. 

Het zijn door criticasters van andersdenkenden, diskwalificerende benamingen voor personen die “de ernst van COVID-19 ontkennen” of de coronapandemie zien als een complot. Waarbij een complottheorie of samenzweringstheorie een onbewezen theorie is die stelt dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op bijvoorbeeld sociaal, politiek of economisch gebied, het resultaat is van een samenzwering. 

Er zijn totaal absurdistische complottheorieën waarvan op geen enkele zinnige wijze aannemelijk kan worden gemaakt dat deze substantie hebben. In veruit de minderheid van de complottheorieën lijken deze in de loop der tijd ook feitelijk bewaarheid te worden. 

Toch waar…
Soms blijken in de loop van de tijd, door voortschrijdend inzicht, sommige (aanvankelijke) complottheorieën achteraf toch waar te zijn of te waarheid te worden. Het vaststellen of iets een complottheorie is, is dus niet altijd evident eenvoudig. Recent is bijvoorbeeld de coronapas (“QR code”) ingevoerd. Door overheid en media gekwalificeerde wappies hebben in vroeg stadium gewaarschuwd dat de mogelijkheid bestond dat een dergelijke pas zou worden ingevoerd waarbij onderscheid gemaakt zou worden tussen “gezonde-” en “niet gezonde burgers”. Uiteindelijk hebben zij gelijk gekregen. De wappies hebben ook aangekondigd: áls die pas er komt zal hij ook voor andere doeleinden worden gebruikt. We zullen zien of dat het geval is. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie verworpen tegen het toepassen van een “social credit systeem” per individueel persoon, waardoor deze mogelijkheid voor de toekomst open blijft.

Aangezien het in het corona tijdperk in veel situaties gebruikelijk was, andersdenkenden als wappie te betitelen (als instrument tot karaktermoord en/of stigmatisering) zijn ook zeer weldenkende andersdenkenden voor wappie uitgemaakt. Een bekend voorbeeld is Maurice de Hond die met zijn “aerosolen/ventilatie” verhaal een afwijkende mening poneerde die door het establishment (overheid, wetenschap en pers) niet “gevreten” werd. De Hond is een typische corona wappie, ondanks zijn serieuze en gedegen werkwijze en nu steeds breder geaccepteerde zienswijze omtrent deze besmettingsroute. Een ander voorbeeld is Anton Theunissen van virusvaria.nl die baanbrekend werk verzette op het gebied van het rationaliseren van de feitelijke corona risico’s en de in heel Europa optredende oversterfte in de zomermaanden van 2021. Voorbeelden van wappies die er een bijdrage aan leverden dat wappie een geuzennaam werd. Geuzennaam in de zin van er trots op te zijn een vrij denker te zijn. En de vrijheid te nemen te denken: “wie ís hier nou gek?”

Wat is het verschil tussen een ‘complottheorie’ en de waarheid? Ongeveer 6 maanden…

UPDATE 25-12-2021: Het Genootschap Onze Taal heeft WAPPIE verkozen tot ‘Onze Taalwoord’ van 2021.

(c) Shutterstock

De natuurlijke tegenhanger van de WAPPIE is de LEMMING.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: