Selecteer een pagina

De laatste week van april werd de World Immunization Week gevierd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een feestje om het gebruik van vaccins te bevorderen. Vaccins bestaan al heel lang. De eerste werkende vaccinatie wordt over het algemeen toegeschreven aan Edward Jenner, een Engelse arts die etter uit een koepokken ontsteking op 14 mei 1796 in een incisie in de arm van een achtjarige jongen injecteerde. Een hoog experimentele gang van zaken. De jongen bleek nadien immuun voor pokken, een van de dodelijkste ziekten in die tijd. Een ware medische doorbraak.

Gegevens van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), hierboven grafisch weergegeven door Statista, laten zien hoe effectief vaccins zijn geweest in de Verenigde Staten. In 2020 waren er bijvoorbeeld geen gemelde gevallen van pokken en paralytische polio, vergeleken met een jaarlijks gemiddelde van respectievelijk 29.005 gevallen en 16.316 gevallen in de 20e eeuw. Ofschoon de vooruitgang bij het uitroeien van mazelen de afgelopen jaren is vastgelopen (deels als gevolg van groeiende vaccin scepsis, lees: “Hoe de overheid zelf oorzaak is van vaccin scepsis“), komt de morbiditeit ervan bij lange na niet in de buurt van de gemiddelde jaarlijkse mortaliteit aan mazelen in de 20e eeuw toen een half miljoen mensen in een gemiddeld jaar werd geïnfecteerd. De prevalentie is dus met meer dan 99 procent gedaald als gevolg van vaccinaties, samen met een hele reeks andere ziekten zoals kinkhoest (kinkhoest), bof, rodehond en difterie.

En de corona vaccins?
Hoe schril is het contrast met de corona “vaccins”. De “vaccins” beschermen niet effectief tegen besmetting, beschermen niet effectief tegen verspreiding (besmetting van anderen), beschermen slechts zeer kortstondig (enkele maanden) tegen ernstige ziekte. In geen van bovengenoemde ziekten was de inzet de gehele bevolking massaal te vaccineren. Deze vaccinaties werden toegepast per specifieke doelgroep, afhankelijk van het risicoprofiel. En zo moet het ook zijn. Het is abject mensen met een ultra laag risicoprofiel (gebrek aan onderliggend lijden) te injecteren met een tijdelijk en onder voorwaarden door overheden toegelaten vaccins. Waarbij de korte- en langere termijn effecten onvoldoende bekend zijn. In de wetenschap dat die vaccins niet immuniseren (onvoldoende beschermen tegen verspreiding). En met producenten meerjarige massale afnameverplichtingen werden overeenkomen. Mismanagement van overheden over de rug van goedgelovige burgers die leven in de illusie dat de overheid het goed met ze voor heeft. En en ander onder het dagdagelijks bestoken van de burgers met vermeende horror cijfers. Horror cijfers zonder enige relativerende context. Horror cijfers waarvan het RIVM terecht in elk geval haar handen aftrok omdat zij zich niet kon vinden in de presentatiewijze van de dagelijkse besmettingen op het “Coronadashboard”.

Het wordt tijd voor de parlementaire enquete door de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarbij ambtenaren en politici worden gehoord onder ede. Op mijneed staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Die gedachte loutert de geest en stimuleert wellicht “de actieve herinnering” aan de gang van zaken…

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: