Selecteer een pagina

Over een gaaf land in staat van ethisch en economisch verval. Maar de oplossing is nabij!

Nederland is een gaaf land. Een land waarin de mensen vrij zijn, erop vooruit gaan, de welvaart geregeld is. Een land zonder tweedeling met een effectieve en efficiënte overheid die er voor haar burgers is. Een land waar iedereen gelukkig en welkom is. Een gidsland voor de wereld. Een land zonder corruptie, zonder lobbycratie, zonder inferieur bestuur en een 2e Kamer der Staten-Generaal die niet verworden is tot klapvee binnen partij- en coalitie discipline. Een land waar de mensen graag een jaar of 7 op een wachtlijst voor een woning staan (in de DRR was de wachttijd voor een Trabant ca. 12 jaar en op een telefoonaansluiting ca. 15 jaar, dus het valt mee) maar in barmhartigheid voorrang verlenen aan mensen van de andere kant van de wereld zonder enige binding met en toegevoegde waarde voor Nederland. Zo zijn wij. Nederland is een gaaf land.

Een enkele schrandere, bezorgde, weldenkende Nederlander vraagt zich echter al jaren af: “Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?” Die weldenkende Nederlanders dragen thans Gele Hesjes, schrijven onvermoeid blogs, filmen vlogs, stemmen op “populistische partijen” (hetgeen een Geuzennaam is want het doel van politici is toch zeker de wil van de kiezer te volgen?), spreken in de kroeg hun ongenoegen uit, drinken overmatig bier, of wat dies meer zij. 

Die schrandere, bezorgde Nederlanders vragen zich bijvoorbeeld al jaren af:

 • Die voortdurende stijging van de collectieve lasten zijn toch niet meer op te brengen? (1 op 3 banen in Nederland betreft werk in de collectieve met belastinggeld gefinancierde sector. Overheid, zorg, onderwijs, musea, etc..
  1 op 3! 1 op 7 werkenden werkt in de zorg, de verwachting is dat dat er over een aantal jaren 1 op 4 zijn; 
 • Hoe kan het dat het besteedbaar inkomen van de Nederlander sinds 1977 niet is gestegen en alle gerealiseerde economische toegevoegde waarde sindsdien is afgeroomd door de overheid; 
 • De steeds verder oplopende tweedeling in de samenleving kan toch niet goed gaan zo? Zelfs goed opgeleide (HBO of academisch) jonge mensen zijn niet meer in staat als tweeverdiener een huis te kopen zonder financiële ondersteuning door de ouders. De middenklasse, traditioneel dé financiële basis van de samenleving (en van de overheidsfinanciën), kan de rekeningen niet meer betalen (zie blogs Eucalyptisch Genootschap). Te zwijgen van de onderklasse;
 • Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat – zoals tijdens de Coronacrisis is gebleken – overheid, wetenschap, media, instituties, deskundigen, controle op de macht, toezichthouders en rechtstaat zo beperkt competent zijn gebleken;
 • Hoe is het mogelijk dat de overheid en centrale bank in 2008 de schuldencrisis heeft “opgelost” door krankzinnig veel méér schulden te maken en vervolgens ter compensatie van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus een hoeveelheid additionele schulden hebben gemaakt waar generaties na ons last van zullen hebben;
 • Hoe het kan dat thema’s als genderneutraliteit op scholen wordt gepromoot, Zwarte Piet wordt verketterd (en van Friezen die zich daartegen verzetten DNA wordt afgenomen), “woke” wordt omarmd, straatnamen worden hernoemd om te “deugen”, standbeelden van zeehelden worden verwijderd. Mensen, de héle grachtengordel van Amsterdam, de historische kern van Leiden en Den Haag zijn op basis van uitbuiting gefinancierd! Het waren nu eenmaal andere tijden met een andere moraal. Afbreken en beton storten dan maar?
 • Waarom is iets als “inclusiviteit” totaal doorgeslagen? Mannen en vrouwen zijn níet gelijk. Gelukkig maar! Ze zijn wél gelijkwaardig uiteraard. Relax! 

  © de onvolprezen en ongeëvenaarde Peter van Straaten
 • Hoe kan het zijn dat de gevestigde media geen luis in de pels meer zijn van de gevestigde orde maar acteren als spreekbuis c.q. verdediger van het gevoerde beleid? Hoe kan het dat afwijkende opinies worden weggezet als inferieur, worden genegeerd en gerediculiseerd;
 • Hoe kan het zijn dat de EU als een gezwel voortwoekert zonder dat daaraan een halt wordt toegeroepen? Van een economisch samenwerkingsverband verworden tot een bureaucratisch, bemoeizuchtig en de burgervrijheden bedreigend moloch;
 • Hoe kan het zijn dat een minister van Justitie (Grapperhaus) gevoel voor ethiek zodanig mist dat hij aanvankelijk toestond dat BOA’s (…) bekeuringen konden uitschrijven wegens overtreding 1,5 meter regel inclusief aantekening in het strafblad (justitieel register) van de overtreder. Nog afgezien van zijn gedrag op zijn eigen bruiloftsfeest;
 • Hoe kan het jaar in jaar uit zijn dat de overheid miljarden “wegpist” door incompetentie en onverschilligheid;
 • Hoe het kan zijn dat NGO’s als de VN zonder enige democratische legitimatie en controle menen zich te kunnen gedragen alsof men de autoriteit heeft de wereld te regeren;
 • Hoe kan het zijn dat een minister-president die al jaren het gedachtegoed van zijn partij verloochent en liegt en bedriegt in allerlei situaties, de zittende macht naar zijn hand zet (Omtzigt: de Rutte doctrine) blijft zitten en alles blijft gaan zoals het gaat. Correctiemechanismen, noch binnen de VVD noch op landsniveau schijnen te functioneren; 
 • Hoe een overheid en instituties (RIVM, OMT) crisismanagement kunnen bedrijven in het kader van corona, zonder effectieve democratische controle met volkomen willekeurige, arbitraire, ineffectieve, niet wetenschappelijk onderbouwde maatregelen en er miljarden euro’s “zoek zijn”, de regering zich niet aan de wet houdt (WOB verzoeken), het CBS uit het niets besluit per juli 2021 de maandelijkse overlijdenscijfers per doodsoorzaak niet meer te publiceren;
 • Hoe het mogelijk is dat een totale klimaathysterie ontstaat en de burger niets gevraagd wordt, niet inzichtelijk gemaakt wordt wat de gevolgen voor de burger zijn (onbetaalbare energierekeningen en overige kosten), er duizenden miljarden euro welvaart in Europa worden afgeroomd via co2 certificaten (in China worden wat extra koleninstallaties extra opgestart, in het Midden-Oosten wordt naar behoefte olie opgepompt) zonder enige ratio. Opvallend: de gehele grachtengordel van Amsterdam, het Rijksmuseum, Paleis op de Dam, Paleis Huis ten Bosch, etc. zijn “zonnepaneel loos”. Zonnepanelen zijn voor het plebs. Voor mensen die de overheid vertrouwen en erop rekenen dat hun (gesubsidieerde) “investering” loont; 


  De waanzin van het klimaat beleid in één enkel shot: een (door gebrek aan bestuurlijk gewicht) omhoog gevallen en mislukt (zie unanieme beoordeling in de Duitse pers) bestuurder (benoemingscriteria per saldo: vrouw, Duits maar zwak, dus akkoord voor Macron),een te goed gevulde (wie niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan niet goed voor de burger zorgen) fantast gespecialiseerd in het uitgeven van geld van anderen onder het mom van socialisme en een voor de missie misbruikt bipolair kwetsbaar meisje, los van enige realiteit.
 • Hoe is het mogelijk dat het “milieu” wordt vernietigd voor het “klimaat” via “bio” brandstoffen. Welke krankzinnige verzint dit; 

 • Hoe het mogelijk is dat een overheid doorlopend meer geld eist, een grote mond heeft maar de facto niks presteert, van massa-immigratie tot toenemend analfabetisme in Nederland (volgens de overheid zelf presteert Nederland inmiddels onder OESO niveau, zie: “het Blauwe Boekje”), de politie die het aantal aangiften niet meer aankan en burgers aanmoedigt maar geen aangifte te doen, de belastingdienst die burgers aantoonbaar en moedwillig benadeelt (toeslagen affaire), het leger in desolate toestand (conform rapportage Algemene Rekenkamer: “…het materieel van de Nederlandse strijdkracht is veelal oud, afwezig, verwaarloosd of geleend. Het is ook maar een deel van het materieel dat ooit in bezit was. Van 913 eigen tanks in 1990, naar 18 gehuurde tanks in 2020. De slagkracht in de lucht van 211 F16’s naar 46 F-35’s, en op zee van 15 (1990) Fregatten naar 6 (2020));
 • etc. etc. etc.

Wat doen die erudiete bezorgde burgers ?

Bloggen, vloggen, feitelijkheden communiceren, de “andere mening” bubbels proberen te overtuigen (lukt niet want elke bubbel “a universe in its own”), schreeuwen en tieren op sociale media, gele hesjes aantrekken, jammeren dat MSM haar taak verloren heeft, stemmen op andere partijen (worden via cordon sanitaire upfront kaltgestellt),….

Ratio en eruditie zijn volstrekt zinloos, verspilde moeite, vinden geen enkel gehoor. Stop met vloggen en bloggen en neem een goed glas wijn want u wordt door het zelfbenoemde establishment zonder enige vorm van respect en argumentatie behandeld als de Hond. Moeten de kritische denkers baldadig worden? Nee, natuurlijk niet! Wie zich verlaagt tot geweld verspeelt zijn beschaving, aanzien en recht van spreken. Fatsoen is de norm. En zo moet het blijven.

Nog iets vergeten ? Iemand? Laat het onze redactie weten s.v.p.. 

De wal keert het schip via de centen!

Er kan jaren gedelibereerd worden over plussen en minnen en wetenschappelijke inzichten rondom kernenergie. Het maakt niks uit. Publieke en politieke discussies gaan niet over ratio, feiten, wetenschap, argumenten, etc. Uiteindelijk gaat het op het grote toneel der dingen in de geschiedenis over wetmatigheden. Zaken als de zwaartekracht in de fysica. Zaken die er “gewoon zijn en functioneren”. Waar je vanuit kunt gaan en op kunt vertrouwen. Een van die zaken is de economische realiteit. Als de poen op is gaan er dingen veranderen. De nietszeggende klimaatwaanzin van Frans en Jesse stopt als de poen op is. Als de burger (die trouwens niets gevraagd is aan de klimaattafels maar wel de rekening moet betalen) begrijpt dat het onbetaalbaar is. De energiekosten zijn inmiddels onbetaalbaar. Dat is prima. Dan gaan de dingen schuiven en keert de ratio terug in de ontwikkelingen. Als de burger begrijpt dat de coronamaatregelen hebben geleid tot onbetaalbare rekeningen die onze kinderen moeten betalen. Als de burger begrijpt dat hij het ECB-beleid van grenzeloos geld printen, negatieve rente (wie had dat vroeger ooit kunnen verzinnen: de prijs van geld en vergoeding voor risico is negatief!) en oneindige opkoopprogramma’s, moet aftikken doordat hun pensioen verdampt, het inkomen wordt uitgehold via inflatie, de kinderen geen huis meer kunnen kopen, de belangrijke middenklasse de rekeningen niet meer kan betalen, etc. …

De onafwendbare wetmatigheid van “de poen die op is” heeft allerlei waanzin en decadentie in de historie op de knieën gekregen. Overmatig bezig zijn met “Zwarte Piet”, “gender”, “klimaat”, een wereldwijde “racisme hysterie” door de dood van een, inderdaad door volstrekt buitenproportioneel politiegeweld overleden, verkrachtende drugscrimineel, “woke” & co, zijn tekenen van decadentie en disproportionaliteit. Luxe problemen omdat iedereen los is van de dingen die er uiteindelijk toe doen. Alle voorafgaande “deugdictaturen” hebben het loodje gelegd omdat de poen op was. De Russen hebben het geweten. De DDR heeft het geweten. Mao heeft het geweten. De EU zal het bij ongewijzigd beleid weten. Het klimaatbeleid zal het weten. De woekerende overheid zal het weten. De gesel van de markt is hard en zonder mededogen. De markt is als de zwaartekracht. Die is er. Als de burger niks meer te vreten heeft is de flauwekul over. En zo hoort het. Dus laat de energieprijzen s.v.p. oplopen. De schuldenlast ondraaglijk worden als de rente oploopt. Inferieure bedrijven weer failliet gaan. De vastgoedbubbel leeglopen en de werkloosheid oplopen. Mensen die hun baan dreigen te verliezen hebben een wat realistischer kijk op genoemde decadente thema’s.

De mentale reset en het gezond verstand zullen wederkeren.

Een geruststellende gedachte. Terug naar het vertrouwde normaal.


Volg deze website voor achterliggende cijfers en analyses over diverse onderwerpen.
Ondermeer over de bijl aan de wortel van onze welvaart.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: