Selecteer een pagina

Er zijn geen gerandomiseerde controlestudies (RCT’s) geweest als basis voor de toelating van de Covid-19-vaccins. Daarnaast is niet getest of de vaccins de overdracht van het SARS-CoV-2-virus voorkomen. Ook werd niet getest of de vaccins het sterfterisico verminderen. Een beoordeling van zeven fase III-onderzoeken, waaronder die voor Moderna-, Pfizer / BioNTech- en AstraZeneca-vaccins, toont aan dat het enige criterium waarop de vaccins werden getest, een verminderd risico op Covid-19-symptomen was. 

Dit is niets nieuws. Deze feiten werden al in augustus 2020 gepubliceerd BMJ (British Medical Journal), een van de oudste en meest internationaal gerespecteerde medische tijdschriften. Bovendien was geen sprake van een op zichzelf staand artikel, want de hoofdredacteur ventileerde ook haar eigen samenvatting van de vaccin testsituatie: deze bleek zeer vooruitziend te zijn:

“… we zijn op weg naar vaccins die de ernst van de ziekte verminderen in plaats van te beschermen tegen infectie [en] alleen kortstondige immuniteit bieden, … naast het schaden van het vertrouwen van het publiek en het verspillen van wereldwijde middelen door het distribueren van een onvoldoende effectief vaccin, kan dit veranderen wat we onder een vaccin verstaan. In plaats van langdurige, effectieve ziektepreventie zou het een suboptimale chronische behandeling kunnen worden.” 

Het was niet alleen het BMJ dat deze kenmerken van de RCT’s behandelde. Toen gezondheidsapparatsjiks Rochelle Walensky, Henry Walke en Anthony Fauci beweerden (in het Journal of the American Medical Association) dat “klinische proeven hebben aangetoond dat de vaccins die zijn goedgekeurd voor gebruik in de VS zeer effectief zijn tegen Covid-19-infectie, ernstige ziekte en dood“, voelde de redactie van het blad nattigheid zoals blijkt uit de gepubliceerde opmerking met de titel: “Onnauwkeurige verklaring“.

Het publiek werd per saldo verteld dat de vaccins dé oplossing voor de corona crisis zouden zijn terwijl het vóór toelating door de autoriteiten al klip en klaar was dat de vaccins uitsluitend de symptomen van Covid-19 onderdrukken. Men kan stellen dat het publiek willens en wetens foutief is voorgelicht omdat gebruik gemaakt is van de term “vaccin” wetende dat het publiek (en artsen) vaccinatie associëren met effectieve bescherming tegen infectie en immuniserende werking. Niemand associeert vaccinatie met een werkingsduur van een maand of drie.

Genoemde aspecten van de vaccinproeven die in medische tijdschriften zijn besproken zijn grotendeels onbekend gebleven bij het grote publiek. Tel daarbij op dat wereldwijde agressieve vaccinatie campagnes zijn gevoerd waarbij het stellen van kritische vragen over de werking van de vaccins en eventuele risico’s werd afgedaan als “fake news”, “beleidsondermijnend” en “niet wetenschappelijk”. Er was de facto sprake van het massaal pushen van vaccinaties door overheden en media.

Er zijn inmiddels heel wat mensen (en bestuurders) die doen alsof het normaal is dat de vaccins in feite gericht zijn op symptoombestijding. Dat is het echter volstrekt niet. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit internationaal onderzoek waaruit blijkt dat de burgers het beeld hadden dat de corona vaccins werkelijke vaccins waren zoals normale mensen dat zien: een middel tot immunisering en bescherming. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek heeft betrekking op Nieuw Zeeland. Een land overigens dat op wel haast fascistoïde wijze is opgetreden in het bestrijden van het corona virus. Inclusief vaccinatieplicht voor diverse sectoren van de samenleving (gezondheid, onderwijs, politie en hulpverleners) en een vaccinpaspoortsysteem dat niet-gevaccineerden op de meeste plaatsen de toegang ontzegde. De vaccinatieplicht werd strikt toegepast: zelfs mensen met bijwerkingen na de eerste injectie (Bell’s Palsy en pericarditis) moesten hoe-dan-ook de tweede injectie krijgen. 

In het onderzoek in Nieuw-Zeeland werd onder de burgers geënquêteerd of het Pfizer-vaccin was getest tegen: (a) het voorkomen van infectie en overdracht van SARS-CoV-2, of (b) het verminderen van het risico op het krijgen van symptomen van Covid-19, of (c) het verminderen van het risico om ernstig ziek te worden of te sterven, of (d) al het bovenstaande. Het juiste antwoord is (b). De trials waren uitsluitend bedoeld om te testen of de vaccins de Covid-19-symptomen verminderen.

Slechts vier procent (!) van de respondenten gaf het juiste antwoord. Met andere woorden, 96 procent van de volwassen Nieuw-Zeelanders dacht dat de Covid-19-vaccins werden getest aan de hand van voor vaccins gebruikelijke criteria dan in werkelijkheid het geval is.

Vaccinfanatisme inclusief het ontkennen van de fantastische rol van natuurlijke immuniteit bij het bestrijden van een pandemie (bron) voedt vaccinatie scepsis. Mensen hebben inmiddels begrepen dat volksgezondheidsautoriteiten hebben gelogen over natuurlijke immuniteit. Zij hebben gaandeweg begrepen dat overheden ze onbetrouwbaar (onvolledig, onjuist en niet tijdig) hebben voorgelicht (ondanks dat zoals hierboven aangetoond bekend was wat de werking wel en niet zou zijn) over de werking van de vaccins. 

Naarmate het publiek getuige is van een falen van de massale vaccinaties om SARS-CoV-2-infecties te voorkomen en een falen om de algehele mortaliteit te verminderen, zal de scepsis over (deze en andere) vaccins toenemen. Uit de CBS cijfers blijkt bijvoorbeeld dat het aantal coronadoden in 2021 vergelijkbaar is met het aantal corona doden in 2020. Ondanks de massale vaccinaties in 2021 en de veel mildere Delta variant in 2021 ten opzichte van de dominante varianten in 2020. En ondanks het feit dat de behandeling van covid patiënten in 2021 aanzienlijk beter was dan in de loop van 2020. Elke 3-4 maanden worden burgers vervolgens opgeroepen te boosteren. Bijwerkingen van vaccinaties worden stelselmatig gebagatelliseerd ondanks dat deze, deels zeer ernstige bijwerkingen al vóór toelating door de autoriteiten bekend waren (bron).

Geen wonder dat de vaccins scepsis is toegenomen. Zulks blijkt zowel in het buitenland (bron) als in Nederland:

Bron: NU.NL

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: